Pensioen

Moet ik het teveel ontvangen pensioen terugbetalen?

“Mijn pensioenpotje bij Zwitserleven is enige jaren geleden overgedragen aan APG. Sindsdien krijg ik van beide instanties pensioen. Daarbij heeft Zwitserleven een fout gemaakt en in totaal 25.000 euro te veel betaald. Dat bedrag moet ik nu terugbetalen. Ben ik verplicht dat te doen? Het is toch hun fout?”Daphna Pimentel

De Ombudsman van MAX heeft hier eerder aandacht aan geschonken. Hun conclusie na onderzoek was dat gepensioneerden er vanuit moeten kunnen gaan dat hun pensioen echt ook hun pensioen is. Als blijkt dat pensioenfondsen verkeerde uitkeringen hebben gedaan, is dat jammer voor ze. Ze mogen hun fouten natuurlijk wel corrigeren, maar geen geld terugvragen. Daar zijn vele voorbeelden van. Maar anders wordt het als de gepensioneerde kon weten dat er fouten zijn gemaakt. Dan ligt het mogelijk anders en mag het pensioenfonds het geld wel terugvragen. Ik kan me voorstellen dat dat bij u het geval is. Zo niet, actie ondernemen, dan hoeft u wellicht niet terug te betalen.

Bron: MAX Magazine, editie 35-2018.

Geef een antwoord

Reacties (11)

  Ferryman says:

  Ik kreeg bericht van het ABP dat men mij door een fout tussen het SVB en ABP de laatste 4 jaar teveel aan toeslag had uitbetaald. De toeslag was omdat mijn echtgenote nog niet de AOW leeftijd heeft en geen inkomen heeft. Bij mijn AOW krijg ik volledige partnertoeslag.Het ABP wil nu dat ik ruim 6000 euro terug betaal en stelt voor dat op mijn pensioen in te houden de komende 24 maanden. Ik ben er steeds van uitgegaan dat mijn pensioen correct was en heb niet geweten dat men mij teveel betaalde. Ze geven hun fout toe met alle mogelijke eccuses. Mijn vraag is of ik dit moet terug betalen?

   MAX Vandaag says:

   Beste Ferryman, bedankt voor uw reactie. Misschien is dit iets waar MAX Ombudsman u bij kan helpen. MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

   Heijmans says:

   Even voor de juistheid: Ik neem aan dat je spreekt over te veel ontvangen aanvulling van het ABP. Partnertoeslag krijg je immers van de SVB. Er zijn meer mensen ( gepensioneerden ) die een zelfde reactie hebben ontvangen. De communicatie tussen het ABP en SVB is slecht en zit vol fouten. Het ABP zit ook vol met fouten, kijk maar naar februari 2015, foutje ABP naar 20.000 gepensioneerden toe , kosten 4,5 miljoen. Deze gepensioneerden hoefden het ook niet terug te betalen. Kennelijk is het ABP nu uit naar enkelingen en deze zijn immers gemakkelijk “aan te pakken “, zielig he . Een goede raad stap met alle documentatie, ook het arrest van rechtbank Amsterdam 12 mei 2014 ( internet ) naar een goede advocaat en ga naar de kantonrechter, de verliezer betaald immers de proces kosten. Soms moet je in het leven je nek uitsteken, dus durf .

  Harry Blokhuis says:

  De situatie, geschetst door Ferryman, is identiek aan mijn situatie. Ook ik kreeg afgelopen week een berichtje van het ABP dat ik te veel partnertoeslag had ontvangen van netto E.5700,–over een periode van 33 maanden tot aanvang pensioendatum van mijn vrouw. Ook zoals omschreven, door foute informatie van het SVB aan het ABP. Zij gaan miv de pensioen uitkering van de maand februari mijn pensioen korten met netto E. 160, –. per maand. Daar mag ik dan 3 jaar over doen. m.a.w. door een fout tussen SVB en ABP mag ik bloeden. Als je de materie doorspit kom je er als leek echt niet uit. Na een gepleegd telefoontje met ABP hebben ze het geprobeerd uit te leggen, maar ze hebben mij niet duidelijk kunnen maken op welke cijfers deze korting gebaseerd is. Mijn vraag is dus dezelfde als gesteld door Ferryman.

  Willem Oeverhaus says:

  Even een reactie op de verhalen van Ferryman en Harry Blokhuis. Ook ik kreeg verleden week een brief van het ABP met de mededeling dat er vanaf 2014 een communicatiefoutje was gemaakt tussen het SVB en het ABP waardoor er de afgelopen vijf jaar te veel ABP-aanvulling was uitbetaald. Het ABP begreep dat dit een slecht bericht was en bood ook namens het SVB oprechte excuses aan. Verder wilde het ABP graag helpen en met mij meedenken om een oplossing te vinden die goed bij mijn situatie past, maaaaar ik werd wel met onmiddellijke ingang gekort en de terugbetaling van € 13.486,24 ging deze maand nog van start. Natuurlijk heb ik gereageerd en om opheldering gevraagd over de gemaakte fouten. Er werd mij vriendelijk door de telefoon verteld dat de beslissing was genomen en niet kon worden teruggedraaid. Wanneer er meer lotgenoten zijn lijkt het mij een goeds idee om onze krachten te bundelen. Onze situatie is soortgelijk.Uiteraard neem ik hierover contact op met de ombudsman. Vriendelijke groet en succes.

   Ferryman says:

   Ha Willem dank voor je opbeurende woorden?
   Maar nu n week na jouw reactie is er nog steeds niks teruggestort. En de telefonische afspraak van vorige week om mij te bellen en vermoedelijk een voorstel te doen is het ABP ook niet meer nagekomen. Maar na de email van Rogier zie ik weer wat licht aan de horizon?.
   Blijf gezond.
   Erik

  Guno says:

  Wat ik me afvraag je krijgt excuus maar stoppen ze ook met inhouden .
  Wie fouten maakt moet dit maar zelf weg poetsen .
  Ook wij zijn gedupeerd ook een brief ontvangen en direct zonder overleg of je de voorgelegde inhouding wel kan missen gekort .
  Dit met terug werkende kracht van 2014 ??
  Wij krijgen niet eens excuus .
  Hebben ook niets fout gedaan en krijgen al 5 jaar pensioen plus partner toeslag .
  Hoe pakken we dit aan ,op brieven en telefoontjes wordt niet eens gereageerd .
  Wij worden zo langzaam radeloos .
  Wie kan ons helpen.

   Rogier de Haan says:

   Beste Guno,
   Met de reageerders hierboven heb ik inmiddels contact. Heeft u zich ook al gemeld bij ons? Dan kan ik u bijpraten.
   Met vriendelijke groet,
   Rogier de Haan
   MAX Ombudsman

   Willem48 says:

   Ook mij (ons) overkwam hetzelfde. Door een jarenlange onderwaterfout van het SVB moet ik nu met terugwerkende kracht ‘zogenaamd’ te veel ontvangen partnerpensioen terugbetalen. Het betreft de periode vanaf mei 2014.
   Van het ABP begrijp ik dat dit veroorzaakt werd door een ICT-probleem van een districtskantoor SVB. Aan de hand van recent ontvangen Excel-sheets (lijsten) heeft de ABP deze ‘fout’ ontdekt.
   Maar we kregen wel degelijk, jaarlijks vanaf 2015, bericht van het ABP: “We hebben bericht ontvangen van de SVB dat het inkomen van partner opnieuw is vastgesteld. Dat kan een wijziging van het huidige inkomen betreffen of een wijziging van het inkomen dat uw partner in het verleden heeft gehad. Het bericht heeft gevolgen voor uw ABP-pensioen’.
   Elk jaar opnieuw ontving ik dat bericht. Ergo: er was wel degelijk communicatie over de jaarlijkse vaststelling van het inkomen van mijn partner, en de consequenties voor mijn pensioen. .
   Hoezo dan terugbetalen? Waarop gebaseerd? Krijgen we inzicht in de Excel-sheets waarop ABP deze beslissing baseert? Indien er een fout is gemaakt, wie is dan verantwoordelijk? Ik heb elk jaar te goeder trouw alle gegevens ingeleverd bij SVB. Voor hoevelen geldt dit? Bundeling maakt macht, hoop ik.

  Ferryman says:

  ABP belt de mensen die hebben gereageerd. Men stelt n langere termijn voor om het bedrag in te vorderen. Maar het blijft wel hun uitgangspunt, TERUG VORDEREN en dus INHOUDEN. Ik overweeg nu om via de rechtsbijstand, waar ik volgens de laatste persberichten ook weinig meer van kan verwachten, toch de zaak aan n rechter voor te leggen. Wellicht onderneemt de ombudsman nog stappen? Of wil er iemend het voortouw nemen.om de zaken te bundelen? Samen zijn we toch sterk, nietwaar?

   Willem Oeverhaus says:

   Beste Ferryman, het is nu een week geleden dat het ABP mij telefonisch heeft beloofd het volledig ingehouden bedrag terug te storten. Er is niets gebeurd. Geen terugstorting en ook geen schriftelijke bevestiging, maar dat is wel te verklaren. Na de uitzending van vrijdag 1 maart gingen de lichten bij het ABPgebouw uit en ik denk dat rond deze tijd de eersten feestneuzen weer een beetje wakker zijn geworden. Dus ik wacht het nog even af. Ik heb alle vertrouwen in de ombudsman Rogier de Haan en ik denk dat het verstandig is om alleen in overleg met Rogier verdere stappen te ondernemen.
   Hou vol en kijk blij.
   Willem Oeverhaus