werklozen

Ministerie van Sociale Zaken helpt werkloze ouderen

Een ouder iemand aannemen: veel werkgevers doen het om financiële redenen niet. Te duur, vinden zij. Om te bewijzen dat dit echt niet zo hoeft te zijn, heeft het ministerie van Sociale Zaken een website gelanceerd waarop oudere werkzoekenden kunnen zien voor welke speciale subsidies en regelingen zij in aanmerking komen. Dit moet het solliciteren aanzienlijk makkelijker maken. 

Overzicht met voordelen

Op de website financieelcv.nl kunnen werklozen hun gegevens invullen, waarna zij een overzicht krijgen van de financiële voordelen die een werkgever heeft als zij een oudere werkloze in dienst nemen. Dit overzicht kunnen zij meesturen met de sollicitatie.

Geen benul van regelingen

Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben veel bedrijven geen notie van welke voordelige regelingen er allemaal zijn op dit gebied, waardoor zij tot duizenden euro’s per jaar laten liggen. Voorbeelden van subsidies en regelingen zijn onder meer de mobiliteitsbonus, een belastingvoordeel voor de werkgever, en de compensatieregeling. Die laatste zorgt ervoor dat de werkgever een ziektewet-uitkering krijgt als de oudere werknemer ziek wordt.

Ook voor anderen

Het financieel cv is overigens niet alleen interessant voor oudere werknemers. Ook andere mensen voor wie het moeilijker is om een baan te vinden, kunnen er gebruik van maken. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 zitten steeds meer mensen die binnen deze laatste groep vallen thuis. Dat blijkt uit eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 30 procent van hen heeft een reguliere baan terwijl dat voor de invoering van de wet 50 procent is.

Bron: Rijksoverheid, financieelcv.nl, archief.

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Al weer een vruchteloze poging om een hopeloze groep werklozen (afgedankte loonslaven), onzinnig bezig te houden, met de zoveelste formaliteit. …. Wanneer laat de overheid die mensen eens met rust? … Allemaal ideeen (als een idee al zou functioneren), die moeten verdoezelen dat de pensioenleeftijd omhoog moet. Nu hebben we al diverse pogingen gewaagd met evenveel mislukkingen, om ouderen aan het werk te helpen. Evenals arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Evenals allochtonen aan het werk te helpen. Evenals bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Evenals WAO’ers aan het werk te helpen. … Laat ik nog eens benadrukken, dat dit niet lukt. Er is nu eenmaal een bevolkingsgroep, waar niemand op zit te wachten: de ouderen. Een groep die eigenlijk met pensioen zou moeten zijn, maar onder druk gezet wordt om beschikbaar te blijven voor de “arbeidsmarkt”. Er is binnen al die genoemde groepen een totaal aantal van z’n 2 miljoen mensen, die nooit meer zullen werken.