Nederlanders

Meer Nederlanders aan het werk

Steeds minder mensen zijn werkloos in Nederland. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in september 2017 weer meer mensen een baan hebben gevonden én dat meer landgenoten hun werk hebben behouden.

Daling in werkloosheidspercentage

Volgens het CBS hebben ruim 8,6 miljoen Nederlanders in de leeftijd van 15 tot 75 een betaalde baan. Zo’n 422.000 Nederlanders die binnen de beroepsbevolking vallen hebben geen betaald werk waardoor het werkloosheidspercentage uitkomt op 4,7 procent. Ter vergelijking: eerder in 2017 is dit nog 4,9 procent en in 2016 is dit meer dan 5 procent. Door dit dalende werkloosheidspercentage, hoeft uitkeringsinstantie UWV ook minder uitkeringen te verstrekken.

Amsterdamse aanpak

Hoewel steeds meer Nederlanders een baan vinden, is de werkloosheid in de grote steden nog steeds relatief hoog. Met name in Rotterdam is het een probleem: 8,2 procent van de beroepsbevolking is hier werkloos. In Amsterdam daalt het percentage werklozen het hardst van alle grote steden. Daar zit 6,2 procent van alle 15 tot 75-jarigen die arbeid kunnen verrichten zonder werk. De gemeente Amsterdam doet er veel aan om de werkloosheid in de stad te laten krimpen en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo is er een speciaal project dat zich toespitst op oudere werklozen, Team 50+ genaamd. Team 50+ bestaat uit ambtenaren die Amsterdamse 50-plussers helpen met het vinden van een nieuwe baan. Zo zoeken zij heel gericht naar geschikte vacatures voor deze groep mensen en ondersteunen zij de oudere werknemer bij de eerste kennismaking met een potentiële nieuwe werkgever.

Sinds de oprichting van het team zijn er op deze manier al 702 werkloze 50-plussers weer aan de slag gegaan. Eerder past de gemeente Amsterdam een dergelijke actieve aanpak al toe op de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder vluchtelingen. Ook in deze gevallen blijkt deze manier van handelen effectief.

(Bron: CBS, ANP, RTL Nieuws, Het Parool)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Een beetje misleidende berichtgeving. … Er zijn wel minder mensen met een WW uitkering, maar die zijn niet allemaal aan het werk. Er zijn namelijk meer mensen met een bijstandsuitkering, dus er zijn mensen uitgetrokken bij de WW en overgeheveld naar de bijstand. Daarnaast zijn er ook veel werklozen met een werkende partner, die uitgetrokken zijn bij de WW en nu geen uitkering meer hebben, omdat die groep werklozen geen recht op een bijstandsuitkering heeft. … Dus eigenlijk moet de berichtgeving zijn: Er zijn minder mensen met een uitkering.