rechtsbijstand

Minister wil snijden in al uitgeklede rechtsbijstand

Minister Dekker van Rechtsbescherming wil de toegang tot een pro-deo advocaat lastiger maken, omdat dit de overheid te veel geld kost. De Tweede Kamer debatteert op 23 januari 2019 over dit plan. Mocht het voorstel aangenomen worden, dat betekent dit volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan dat de bodem in zicht is voor het toch al uitgeklede rechtsbijstandsysteem.

Bezuinigingen op sociale advocatuur

Wie in de problemen komt en een advocaat nodig heeft, kan aanspraak maken op rechtsbijstand. Iemand kan dan een advocaat kiezen die betaald wordt door de overheid. Hoewel rechtsbijstand een recht is dat vastgelegd in het Universele Verdrag voor de Rechten van de Mens, is de regeling in Nederland de laatste jaren flink uitgekleed. “Bezuinigingen hebben ervoor gezorgd dat er steeds minder sociale advocatenkantoren zijn waar advocaten werken die deels of alleen maar pro-deo (gratis, red) zaken oppakken”, legt MAX Ombudsman Rogier de Haan uit, die zelf ook jaren als advocaat heeft gewerkt. “Het is niet lucratief meer voor hen, omdat de tarieven die zij krijgen de laatste jaren zijn verlaagd door de overheid. Daardoor kiezen sommige pro-deo-advocaten ervoor om alleen nog maar commerciële zaken op te pakken, want daar kunnen zijn veel meer mee verdienen.” Zeker advocaten die pro-deo-strafzaken oppakken, verdienen een stuk minder dan collega’s die deze op commerciële basis behandelen. “En dat terwijl mensen die op deze manier met justitie te maken krijgen echt niet altijd genoeg geld hebben voor een advocaat, waardoor juist zij aanspraak moeten kunnen maken op rechtsbijstand. Er hangt vaak veel van af, want de rechter kan bijvoorbeeld een gevangenisstraf opleggen.”

advocaten

Advocaten gaan in januari 2019 de straat op om te protesteren tegen de plannen van minister Dekker.

Maatregelen van Dekker

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg advocaten zijn die pro-deo willen blijven werken, roept de Raad voor de Rechtsbescherming, de instantie die bepaalt of er een advocaat wordt toegewezen, op tot een verhoging van de tarieven voor advocaten. Zo’n regeling lijkt nu ver weg, want minister Dekker wil juist het tegenovergestelde doen. Hij is van mening dat er te veel mensen naar de rechter stappen en dat de overheid te veel betaalt aan pro-deo-rechtshulp. Om deze kosten omlaag te brengen stelt hij voor dat burgers voortaan eerst proberen om het geschil onderling op te lossen. Hij wil een online omgeving creëren waar men terecht kan voor juridische (zelf)hulp en ook moeten gemeenten meer faciliteren op dit gebied. Zo moeten er plekken gecreëerd worden waar kleine geschillen beslecht kunnen worden.

Als de toegang tot een pro-deo-advocaat inderdaad moeilijker wordt, kan dit voor sommige mensen een financiële ramp betekenen. Een reguliere advocaat is immers behoorlijk duur en de gemaakte kosten bij het winnen van een zaak niet verhaald kunnen worden op de partij die verloren heeft.

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Waaruit moge blijken dat het winkelen van dit kabinet in de gemeenschappelijke, sociale systemen en cementen van onze samenleving gewoon doorgaat. Als je ziekenhuizen kunt opruimen, waarom niet ook eens rechtbanken geprobeerd? Zou Sander persoonlijk graag eens mijn ruwe schetsen over de vorming van een privaat politiekorps willen voorleggen. Dat de burger een soort premie betaalt en alleen dán de politie uitrukt wanneer de premie ook daadwerkelijk is voldaan. Maar misschien is het slimmer ermee naar Klaas te gaan, kan lucratiever wezen. Ik denk er nog even over na. Maar als gezegd, het leegshoppen van overheid en samenleving gaat gewoon door. En als u denkt dat dat allemaal wel meevalt moet ik erkennen dat we het niet eens zijn. Want deze poging tot een zet van Sander is geen echte verrassing. Sander is ambitieus en gewillig, inzetbaar op alle terrein. Als je, blijkens Klaas’ gebral, straks geen uitkering meer zou moeten kunnen krijgen, is verdwenen rechtspraak wel een goed idee. Inspraak is al jarenlang geen issue meer. Dus, Sander ingezet. Het is voor de VVD sowieso een aangename gedachte dat niet meer zomaar iedereen naar een rechter kan. Kunnen werkgevers, verhuurders, verzekeraars en bestuurders toch iets liberaler te werk gaan. Die pro-deo’s zijn toch al vaak van die linkse types uit arremoeigge families, huppekéé, opruimen die voedingsbodem. Spreekrecht, demonstratierecht, arbeidsrecht, strafrecht. Allemaal lastig en of te duur. Dus actie! Sander. Mark kan dit al niet meer zo veel schelen. Zijn periscoop is gericht op Brussel en over wat heden ten dage nog in alle openheid aan VVD activiteit plaats heeft, dat zál wel. Als het kabinet moet vallen vanwege de narrige VVD houding als het gaat over daadwerkelijk vergroenen en milieubelang dienen, dan moet dat maar. Da’s nu zo’n beetje Klaas’ zorg. Moet Klaas misschien wat minder met z’n jonggeborene bezig en wat meer met het land verzieken aan de gang. Daarvoor is hij immers ingehuurd. Dus doorbrallen en vooral ook veel liegen. Dat mag best, is in het Haagse zelfs gemeengoed geworden. Zag vanmorgen op Uitzending Gemist nog hoe Pechhol stond te liegen over zijn al of niet vertrek en ik moet erkennen, je ziet er niets van. Heel knap. Of gewiekst, ’t is maar hoe je het noemen wilt. Nu nog even de aanstaande verkiezingswinst bij mekaar dansen en Klaas’ kostje is gekocht. Of ingehuurd…. ’t is maar….. Hanneman has left the building.