Ouderen met zware beroepen

Ouderen met zware beroepen halen vaak pensioen niet

Steeds meer ouderen met een zwaar beroep lukt het niet om aan het werk te blijven tot hun pensioen. De zwaarte van hun werk en de klachten die hier uit voortkomen leidt in steeds meer gevallen tot een ziekmelding. Om de periode tot het pensioen te overbruggen, ontvangen zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering meldt de Volkskrant.

Verdubbeling arbeidsongeschikten

Sinds de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 is het aantal nieuwe arbeidsongeschikten verdubbeld bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). “De pensioenleeftijd stijgt zo snel dat ouderen met een zwaar beroep dat niet kunnen bijhouden”, zegt Jan Berghuis van PMT. Berghuis is voorstander om mensen met zware beroepen eerder met pensioen te laten gaan. Ook het pensioenfonds Zorg & Welzijn constateert dat meer oudere werknemers arbeidsongeschikt worden verklaard.

Pensioenleeftijd in stappen omhoog

Voor 55-plussers met een zwaar beroep is de kans volgens het UWV 10 keer groter om arbeidsongeschikt te worden dan voor iemand onder de 25 jaar. Sinds 2013 gaat de pensioenleeftijd in stappen omhoog. Daardoor worden oudere werknemers nu het hardst getroffen. Iemand heeft recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer men 2 jaar achter elkaar ziek is en wordt afgekeurd. De uitkering is 70 procent van het laatstverdiende loon.

Vervroegd stoppen

Al eerder werd bekend dat als mensen met zware beroepen voor hun 67e met pensioen gaan, dit de overheid jaarlijks tussen de 125 en 200 miljoen euro bruto kost. Jaarlijks wordt er in Nederland 38 miljard euro aan AOW uitgekeerd. Vervroegd met pensioen gaan levert de staatskas ook wat op. Want van de extra pensioen- en AOW kosten kunnen de kosten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen afgetrokken worden. Iemand die dus eerder met pensioen gaat en daardoor niet met klachten thuis komt te zitten, verdient 80 procent van de extra overheidsuitgaven aan zijn of haar pensioen terug.

Volgens Jan Berhuis van PMT is het einde van de groei van arbeidsongeschikten nog lang niet in zicht. “We hebben een beperkte regeling om vervroegd te kunnen stoppen met werken, maar die is in 2020 afgelopen. De kans bestaat dan dat het aantal arbeidsongeschikten weer toeneemt.”

(Bron: ANP/NOS)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Alle deelnemers van het UWV, met een WAO uitkering, bouwen extra pensioen op, naarmate de pensioenleeftijd wordt opgetrokken omdat in de WAO de pensioenopbouw wordt voortgezet. Deze extra opbouw is varierend van 1 jaar tot wel 3 jaar. Dit is een groot voordeel van ouderen, die vlak voor hun pensioen, in de WAO terecht komen, t.o.v. zonder werk komen en in de bijstand geraken. In de bijstand bouw je geen pensioen op. Veel mensen (met een zwaar beroep) worden op hun 55 levensjaar werkloos en krijgen nog 2 jaar WW met pensioenopbouw. Vanaf hun 57e levensjaar zitten ze dan in de bijstand en bouwen geen pensioen op, tot hun 67 levensjaar. Zo kan het zomaar gebeuren, dat er een verschil van 10 jaar pensioenopbouw plaatsvind, tussen twee bouwvakkers of metaal arbeiders, die beiden tot hun 55e levensjaar het beste van zichzelf hebben gegeven. De ene wordt ziek en de ander word werkloos. Beiden hebben niet gekozen voor hun lot.