ziekenhuispersoneel

Meer loon voor ziekenhuispersoneel

Er is een akkoord! De vakbonden en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor de 190.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. 

Meer geld erbij en ruimte voor mantelzorg

De werknemers krijgen in 2017 en 2018 er in verschillende stappen in totaal 4 procent bij. Een ander belangrijk punt waar overeenstemming over is, zijn de achterstallige regelmatigheidstoeslagen over vakantie en verlof over de afgelopen jaren. Deze worden met terugwerkende kracht alsnog uitbetaald. Het vakantiegeld wordt omgezet naar een 14e maand en de medewerkers ontvangen in 2017, 2018 en 2019 een eenmalige uitkering van 200 en 125 euro.

Daarnaast wordt is er gekeken naar de mogelijkheden voor ziekenhuispersoneel om werk- en zorgtaken beter op elkaar af te stemmen. In de zorg is het aantal mantelzorgers het hoogst. Dit zal in de toekomst alleen maar meer worden.

Generatiepact

Voor de oudere werknemers is er een generatiepact gesloten. Verhoudingsgewijs werken er in ziekenhuis veel oudere werknemers. De jongeren die er werken wisselen vaker van organisatie. Door het generatiepact kunnen oudere werknemers wat gas terugnemen met behoud van inkomen en pensioenopbouw. Hierdoor kunnen meer jongeren aan de slag. Volgens bestuurder FNV Zorg & Welzijn Elise Merlijn blijft de kennis en ervaring op deze manier in huis en kan de kennis doorgegeven worden aan de jongere generatie. Daarnaast creëert het voor de jongere generatie een mogelijkheid om door te stromen waardoor er binnen de organisatie minder verloop is. Door het generatiepact worden minstens 2.000 nieuwe vaste banen gecreëerd.

Werken in de zorg

In april 2017 liepen de onderhandeling voor een nieuwe CAO voor ziekenhuispersoneel vast. Gelukkig hebben de FNV en overige zorgbonden uiteindelijk toch een akkoord bereikt. ‘We hopen dat hierdoor veel jongeren kiezen voor een baan in het ziekenhuis waar zij kunnen doorstromen naar arbeidsplaatsen waar nu tekorten zijn”, aldus Elise Merlijn.

(Bron: ANP/FNV)

Geef een reactie