Pensioen

Het pensioenstelsel laat de politieke gemoederen niet onberoerd. Er bestaat veel verwarring en onduidelijkheid over hoe onze pensioenen worden berekend en of er met het uitgekeerde pensioen recht wordt gedaan aan wat we hebben ingelegd. Op het gebrek aan transparantie in de pensioenwereld wordt onder andere ingespeeld door de MAX-documentaireserie Zwarte Zwanen.

Huidige stelsel of verandering

Met name de verhoging van de pensioenleeftijd doet veel stof opwaaien. Volgens de huidige regeling gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 loopt de AOW-leeftijd omhoog in lijn met de stijgende levensverwachting in Nederland. Velen willen echter met 65 jaar gaan genieten van hun pensioen.

Hoe aan te passen?

Alle politieke partijen behandelen dit thema in hun verkiezingsprogramma. Allemaal willen zij het stelsel aanpassen, maar de manier waarop verschilt.

Onderstaand overzicht is een eigen interpretatie van de belangrijkste beleidspunten zoals opgeschreven in de partijprogramma’s. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. U vindt deze door op de vetgedrukte partijnamen te klikken.

50PLUS

 • Ook 50PLUS wil het pensioenstelsel zoals het nu is behouden, maar dan zonder kortingen. De rekenrente wordt vastgesteld op 4 procent of op basis van het door het pensioenfonds gerealiseerde rendement.
 • De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar.
 • Daarnaast wordt de AOW-uitkering verhoogd.

CDA

 • Het CDA pleit voor de huidige pensioenregeling, maar wil deze wel persoonlijker maken. Het betekent een overzichtelijker pensioen en dat u uw pensioen bij baanwisseling kan overdragen naar een ander fonds.
 • De huidige AOW-regeling wordt behouden. De AOW-uitkering wordt verhoogd.
 • De mantelzorgboete wordt afgeschaft.

D66

 • D66  is voor de invoering van een vernieuwd pensioenstelsel. Er komen persoonlijke pensioenpotten, zodat de eigendom van het gespaarde pensioenvermogen duidelijker per deelnemer vastligt. Daarnaast kunt u zelf kiezen waar u uw pensioen onderbrengt.
 • De huidige AOW-regeling blijft. De mogelijkheid bestaat wel om de AOW later te starten of om de ingangsdatum van het AOW eerder te laten samenvallen met het ingaan van het aanvullende vroeg- of deeltijd pensioen. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de ingangsdatum. Deze regeling is onder voorwaarden.

GroenLinks

 • GroenLinks wil dat het pensioenstelsel wordt gemoderniseerd. Dat houdt in dat er een transparanter stelsel komt met meer maatwerk en met collectieve belegging en collectieve risico’s.
 • De huidige AOW-leeftijd wordt gehandhaafd, maar mensen die op jonge leeftijd zijn begonnen met werken krijgen de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan.
 • De AOW-uitkering gaat omhoog voor ouderen zonder of met een klein pensioen. Ouderen met een goed aanvullend pensioen betalen mee aan de AOW via de belasting.

PvdA

 • De PvdA wil dat er een sterker pensioenstelsel wordt ingevoerd. Daarbij is het uitgangspunt het toezicht niet de nominaal gegarandeerde uitkering. Daardoor zijn er minder strenge dekkingseisen.
 • De huidige AOW-regeling moet behouden worden, maar er geldt flexibiliteit. U heeft de mogelijkheid vanaf uw 65ste te stoppen tegen een redelijke korting van uw AOW-uitkering.
 • Daarnaast pleit de partij voor afschaffing van de mantelzorgboete.

PVV

 • De PVV laat zich in zijn verkiezingsprogramma niet uit over het pensioenstelsel in het algemeen.
 • De partij pleit wel voor verlaging van de AOW-leeftijd naar 65 jaar.

SP

 • De SP is voor het behoud van het huidige pensioenstelsel. Voor pensioenfondsen geldt niet langer de verplichting om kunstmatig een lage rekenrente te gebruiken.
 • De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar.
 • Daarnaast wordt de AOW-uitkering verhoogd.
 • De partij is tegen de mantelzorgboete.
 • De VVD is voor behoud van het huidige pensioenstelsel, maar wil het pensioen persoonlijker maken. Dat houdt in dat u een eigen pensioenpotje heeft met een duidelijk overzicht van de ingelegde premie en het opgebouwde vermogen.
 • Verder wil de partij de huidige AOW-regeling behouden, maar wordt bij een latere aanvang van het pensioen een hoger bedrag per maand uitgekeerd.
 • Er moet meer keuzevrijheid komen in het aanvullend pensioen.

 

Geef een antwoord