Kunnen wij het huis verkopen van dementerende ouder?

“Kunnen de kinderen het ouderlijk huis verkopen als de ouder dementerend is en naar een verzorgingstehuis zal moeten?” F. De Rooij

Nee, zo gemakkelijk is dat niet. Daarom is het ook zo belangrijk met een notariële volmacht op dit soort situaties in te spelen. Degene die de financiële zaken regelt, mag dan het initiatief voor de verkoop nemen. Maar in uw geval is er geen gevolmachtigde. Als uw moeder wilsonbekwaam is, kan ze het huis zelf niet meer verkopen. Er is dan een bewindvoerder of curator nodig die de financiële zaken ter hand kan nemen. Daar gaat een procedure aan vooraf, omdat die door de kantonrechter benoemd moet worden. Dat is zo in de wet geregeld om de belangen van de zieke te beschermen. Het is overigens niet zo dat de kantonrechter daarvoor altijd een buitenstaander aanwijst. Hij zal in eerste instantie voor een familielid kiezen, in uw geval mogelijk een kind, broer of zus. Die kan dan zelfstandig de financiële zaken regelen, maar heeft voor grotere transacties zoals de verkoop van een huis, toch weer toestemming van de kantonrechter nodig.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 43 2017

Geef een antwoord

Reactie

    MiMu says:

    In dit artikel staat mogelijk een fout.
    Men spreekt van Wilsonbekwaam, maar vermoedelijk bedoelt men handelingsonbekwaam.
    Wilsbekwaam heeft te maken met beslissen over je zelf nemen mbt medische handelingen.
    Handelingsbekwaam heeft te maken met zelfstandig rechtshandelingen uitvoeren.