toeslagen

Waarom moet onze moeder al direct haar eigen bijdrage betalen?

“Onze moeder van 98 jaar woont nog zelfstandig. Ze krijgt hulp van Buurtzorg, om haar medicijnen te geven. Maar ze is gevallen. We willen graag dat ze op de wachtlijst van een verzorgingstehuis komt. Ze moet al direct een eigen bijdrage betalen. Waarom is dat?” Thea Huizinga

Het huidige systeem is erop gericht dat mensen eerst een zorgpakket krijgen en dan pas op de wachtlijst van een verzorgingstehuis komen. Want waarom zou je naar een verzorgingstehuis gaan, als je weinig mankeert? Ik heb het CIZ, dat over het zorgpakket beslist, over uw zaak gebeld. De instantie gaat er vanuit dat zodra iemand op een wachtlijst komt, er sprake is van een zorgpakket vanuit de Wlz. Dus de zorg die uw moeder nu al ontvangt van onder meer Buurtzorg en de huisarts, wordt dan geleverd en betaald vanuit de Wlz, zodra de indicatie er is. Het lijkt erop dat uw moeder net een beetje buiten de regels voor opname in een verpleegtehuis valt. Aan de ene kant is ze niet heel erg hulpbehoevend, maar aan de andere kant zit bij haar een ongeluk in een klein hoekje en wilt u dat met een opname voorkomen. Maar het verpleegtehuis zegt: ze moet wel een medische indicatie hebben, want wie betaalt anders de kosten? En bij zo’n indicatie past een eigen bijdrage. Na gesprekken met het CAK (dat de eigen bijdrage moet innen) en het CIZ maak ik niet op dat hier een fout gemaakt is. Uw moeder wordt niet ten onrechte op kosten gejaagd.

Born: MAX Magazine, editie 41, 2018.

Geef een antwoord