Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling pensioensector op de schop

Nederland telt meer dan 3 miljoen pensioengerechtigden. De uitbetaling van al die pensioenen gebeurt over het algemeen probleemloos – al valt er over de hoogte ervan voldoende te mopperen. MAX Ombudsman Rogier de Haan vertelt erover aan MAX Vandaag.

Pensioenklachten

Als er dan toch iets misgaat, en de deelnemer komt er zelf niet uit met het pensioenfonds, dan kan hij zijn klacht voorleggen aan de Ombudsman Pensioenen (OMP) in Den Haag. Deze OMP behandelt elk jaar een paar honderd klachten. Dat is eigenlijk heel erg weinig, op al die miljoenen pensioenuitkeringen. De conclusie die pensioenfondsen hieraan verbonden, is dat ze het gewoon ontzettend goed doen. Die conclusie is in 2018 bij het grof vuil gezet. Reden: als MAX Ombudsman krijgen we jaar in, jaar uit veel méér pensioenklachten binnen. Dat niet alleen: we lossen er ook veel meer op. De pensioensector neemt de eigen ombudsman dus niet serieus. De zaak van meneer Krooswijk is daarvan een voorbeeld.

Speciale regeling voor mensen die arbeidsongeschikt uit dienst gaan

Krooswijk werkt als binnenschipper. Hij bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Tot hij in 2006 ernstig ziek wordt. Hij kan niet langer werken, en zijn pensioenopbouw stopt. Wat hij niet weet, is dat zijn pensioenfonds, net als bijna alle pensioenfondsen, een speciale regeling heeft voor mensen die arbeidsongeschikt uit dienst gaan. Het pensioenfonds neemt dan de premiebetaling over, zodat de pensioenopbouw doorgaat. Als hij achter het bestaan van de regeling komt, is het al te laat: de meldingstermijn is verstreken. Voor Krooswijk resteert hierdoor een schamel pensioentje.

Wachten op een reactie

Krooswijk dient een klacht in bij de OMP. Maar een jaar later is er hoegenaamd nog niets gebeurd met zijn klacht. Het wachten is nog altijd op een reactie van het pensioenfonds. Tot Krooswijk besluit eens naar ons spreekuur te bellen: hij heeft gelezen dat we al veel van deze zaken hebben opgelost. Wij nemen contact op met het pensioenfonds. Binnen één week is de zaak opgelost. Krooswijks pensioen gaat 400 euro per maand omhoog.

Meer bevoegdheden voor Ombudsman Pensioenen

Krooswijk is één van inmiddels vele honderden mensen die we aan een fatsoenlijk pensioen hebben kunnen helpen. Niet alleen in deze arbeidsongeschiktheidszaken, maar in vele andere pensioenkwesties. Dit is ook de Ombudsman Pensioenen opgevallen. Hij heeft daarover zijn beklag gedaan bij de pensioenfondsen. Hij wil dat er beter naar hém geluisterd wordt. Dat heeft inmiddels tot goede voornemens geleid: vanaf volgend jaar krijgt de Ombudsman Pensioenen meer bevoegdheden. Hij mag zelf onderzoek doen (dat mag hij nu namelijk niet…) en hij mag pensioenfondsen publiekelijk terechtwijzen (ook dat mag hij nu namelijk niet…).

MAX Ombudsman

Dit is een stap op de goede weg en we hopen dat het daadwerkelijk zal leiden tot een betere klachtenbehandeling. Maar als u een probleem heeft met uw pensioenfonds, blijft u vooral naar ons spreekuur bellen. Wij denken dat we voorlopig nog wel nodig blijven.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Er is heel veel mis met de berekening en uitbetaling van de pensioenen. Dat er bij de OMP niet veel klachten bekend zijn, komt door het ontoegankelijke systeem en door de onwetendheid van de pensioengerechtigden. Het pensioensysteem in Nederland nodigt uit tot benadelen van klienten, die vaak nauwelijks hun eigen naam kunnen schrijven en zelf moeten ontdekken waar ze recht op hebben. Werkgevers proberen om zo goedkoop mogelijk hun pensioenen te regelen en benadelen daarmee hun eigen personeel. De overheid staat als werkgever, die haar eigen personeel benadeeld, vooraan. Bij arbeidsongeschiktheid wordt een systeem gehanteerd, dat de betrokkene zelf moet uitzoeken wat voor rechten hij/zij heeft en moet dan zelf overal achteraan. Terwijl dit geheel automatisch geregeld kan/moet worden. De organisatie OMP is erop uit, om zo weinig mogelijk te bemiddelen en benadeelden aan hun lot over te laten. Het wordt tijd, dat die bende door het benoemen van hun gedrag tot de orde geroepen wordt en dat er daarnaast een goed functioneren loket komt, waar mensen echt geholpen worden. Maar ondertussen moeten we blijven ageren totdat de pensioenrechten automatisch vastgesteld worden en uitbetaald worden. … WEG MET DE CRIMINELEN.