Algemeen schenken

Kan ik ons huis aan mijn dochter schenken?

“Wij kopen een huis, dat later over zal gaan naar onze dochter. Ik weet dat we jaarlijks ruim € 5.000 belastingvrij aan onze dochter mogen geven. Maar ons geld zit in het huis. Kunnen we op papier schenken, zodat ze later minder erfbelasting hoeft te betalen?” D. Stenekes

Jazeker, dat kan. U maakt bij de notaris een akte op met het bedrag dat u wilt schenken. Maar omdat u niet echt betaalt, ontstaat er een (niet opeisbare) schuld aan uw dochter. Over die schuld moet u haar jaarlijks 6 procent rente betalen. Uw dochter moet de schenking bij haar spaargeld optellen en er mogelijk vermogensheffing van 1,2 procent over betalen. Met de notaris moet u overleggen welk bedrag u het beste kunt schenken. Over een hoger bedrag zal uw dochter schenkbelasting moeten betalen en zult u natuurlijk een behoorlijk bedrag aan rente moeten vergoeden. Daar moet u wel de middelen voor hebben. Daar staat tegenover dat uw dochter de schenking na uw overlijden van de erfenis kan aftrekken.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 29 2016

Geef een reactie