Belastingvrij

Wat moet ik doen met een schenking op papier?

“Kunt u mij uitleggen hoe om te gaan met een schenking op papier? Mag men die jaarlijks aftrekken van het op te geven vermogen op het belastingaangiftebiljet?” Naam en adres bij redactie bekend

Schenken op papier is schenken zonder geld. Je geeft de begunstigden, meestal de kinderen, het recht op een geldbedrag dat ze pas later, meestal bij overlijden, uitbetaald zullen krijgen. Een dergelijke schenking heeft voor de ouders en de kinderen voordelen. Het bedrag mogen de ouders aftrekken van hun vermogen in box 3. Dat scheelt jaarlijks 1,2 procent over de schenking. Bovendien hoeven de kinderen er later geen erfbelasting over te betalen. Maar ondanks dat de kinderen het geld niet ontvangen, moeten zij het bedrag wel al optellen bij hun vermogen in box 3. Maar vaak loopt dat niet zo’n vaart, omdat ze nog niet zoveel geld hebben dat ze boven de vrijstelling van 21.330 euro komen. Bovendien ontvangen ze van hun ouders jaarlijks 6 procent rente over de schenking. Dat is verplicht. Voor een dergelijke schenking is wel een schenkingsakte van de notaris nodig. Die kost tenminste 250 euro.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 04 2015

Geef een reactie