Kabinet neemt maatregelen om koopkracht ouderen te herstellen

Om te voorkomen dat uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden er volgend jaar nog meer op achteruitgaan, is het kabinet in de begroting van 2017 gedoken. Ingewijden melden dat het is gelukt om de koopkracht van ouderen voor volgend jaar te repareren.

Prinsjesdag

Eerder deze week schreven wij al dat de strijd om de oudere kiezer is losgebarsten. Verschillende ministers benadrukken nu dat er maatregelen komen, die ervoor zorgen dat zowel mensen met alleen AOW als met een aanvullend pensioen extra geld overhouden. Hoe groot de plus uitpakt is nog niet duidelijk. De definitieve cijfers worden bekend met Prinsjesdag. Minister Stef Blok (Wonen): “Het kabinet heeft met alle macht geprobeerd om het eindplaatje er op een nette manier uit te laten zien en dat is gelukt. Volgens mij krijgen alle groepen, dus ook de ouderen, echt een heel keurige koopkracht.”

Begroting 2017

Op donderdag 25 augustus kwamen de bewindslieden voor het laatst speciaal bijeen voor  overleg over de begroting van 2017. Vrijdag 26 augustus 2016 bij de ministerraad worden de laatste zaken hierover afgewikkeld. Volgens minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zitten daar “geen moeilijke punten” meer tussen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken liet ook weten dat het begrotingsoverleg “vrijwel voltooid” is.

Stijging

Volgens ramingen van het CPB stijgt de koopkracht van werkenden volgend jaar naar verwachting met 1,1 procent, maar uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden zouden er waarschijnlijk met 0,7 procent op achteruitgaan. Het kabinet liet onlangs weten hier iets aan te willen doen. Met de nieuwe plannen gaan de verschillende inkomensgroepen er volgend jaar 1 procent op vooruit, maar er wordt niet beloofd dat niemand er op achteruitgaat. Er wordt gekeken naar groepen, maar de effecten voor individuele mensen kunnen verschillen.

(Bron: ANP)

Geef een antwoord

Reacties (12)

  oosterwijck says:

  Tjonge jonge jonge, … het beloofd wat te worden, … 1% erbij voor een bepaalde groep ouderen en onrendabelen. En niet eens alle ouderen en onrendabelen … Met zoveel geld erbij kun je wel een deur intrappen. … Blok, Dijselbloem en Ascher hebben eens diep in de buidel getast, met een tientje erbij. En dat er geen moeilijke punten meer zijn, om over te struikelen. Hoe schaamteloos kun je zijn, om zo’n flut voorstel te durven bieden. De ouderen en onrendabelen hebben, in de afgelopen 10 jaar, minstens 10% en in sommige situaties tot 20% moeten inleveren en dan zijn ze nu zo opgetogen dat een deel van die ouderen (niet eens allemaal) nu 1% terugkrijgen? … Wat een schaamteloos zootje, deze drie, bij elkaar.

  den hans says:

  Jaren achter elkaar zijn wij de vergeten groep, en ineens worden wij genoemd, zei het niet, dat dit een stunt zou kunnen zijn, om zieltjes binnen te halen voor de verkiezing van 2017 met een grijns op hun gezicht, van de grootste partijen, van goh, kijk eens deze mensen hebben het al zo zwaar gehad de afgelopen jaren, laten wij eens iets goeds voor deze bevolkingsgroep betekenen, terwijl de grootste groep 2e Kamerleden, al jaren roept, blijf van het pensioen van de gepensioneerden af. Oké, dat men dit financieel korten van ons pensioen, weer compenseert met de AOW, dat wij dan financieel iets gelijk blijven, dat is dan weer een pleister op de wonden. Alleen heb ik een gevoel, dat ook dit van korte duur is. Dus afwachten maar.

  Parhesia says:

  Wat deze regering en hun beleid betreft ben er wel klaar mee,verwacht van deze heren dat ze weer ’n doekje voor het bloeden presenteren,zonder schaamte de retoriek van uitvluchten,verzinsels over ons uitstorten,ons doelgericht verarmen,..het profijt verkopen aan de bovenklasse.

  .Indien er een korting op de pensioenen komt verwachten we dat de heren (regering)dit volledig gaan compenseren,de rek is er uit.lukt dit niet..,dan is het niet meer als billijk dat de (Europese)rekenrente niet word toegepast op onze pensioenfondsen,vervolgens geen korting word toepast op de uitkeringen,de volledige indexering word uitbetaald.
  Er is genoeg geleurd,geredeneerd,het moet eens afgelopen zijn met het sarren bestelen van ouderen!!
  Dat hele VVD beleid waar de PVDA (verkapte liberalen)ook bij hoord kan de boom in.
  Als ik “bij Pauw”goed heb geluisterd naar meneer Pechhold,..ligt de prioriteit bij de toekomstige regering in het aflossen v.d.staatsschuld-deze is onder het huidige beleid behoorlijk uit de klauwen gelopen,incl,de werkeloosheidscijfers,verkapte deelnemers die in de bijstand zijn beland.
  De vroegere melkertbanen hebben op z’n minst zorggedragen,dat mensen met verschillende arbeidsproblematiek hun zelfrespect niet hoefde te verliezen.
  Maar,..nobele gedachten van boekhouder Pechhold,de aanverwante’ DUBBELDEKKERS'(huigelende medestanders) mogen we verwachten,… dat de tekorten deze keer bij de grootvermogende word weggehaald.Deze laatst genoemde groep’SLUISWACHTERS’maken gebruik van allerlei hoogopgeleide gladjanussen,advocatenvolkeren om hun uitbuit en ontloopstrategie nog scherper uittewerken.In onze BOVENWERELD (regeringen etc,)word gezorgt dat de heren van het ontwijkmoraal, getipt,.. genoeg tijd krijgen om andere SLUISPOORTEN te vinden om kapitalen onzichbaar te maken/houden.De belastingdienst maakt versoepelde regelgeving voor kapitaalontduikers,ze komen weg met een habbekrats.Het sluizen van vermeende belasting ontloping moet naar ik meen,voor 40-50% maar eens in de staatspot(te korten) terecht komen.

  Dat Europeseregelgeving ondermeer de gepensioeneerde nekt is duidelijk,met DROGREDEN worden we weer gekort het neemt geen einde als we ons niet onttrekken aan hun machtsmisbruik.In de volksmond word dergelijk gedrag naar waarheid benoemd :WE WORDEN OPENLIJK BEZEIKT!!! Een Europa wat spaarders/gepensioeneerde hun geld onttrekt-schuldenaars laat proviteren v.d. lage rente,het onrecht als besluit laat gelden-over hun welzijn negatief oordeelt moeten we niet willen!!!
  Het wordt hoogtijd dat er een referendum komt waarbij we de mogelijkheid krijgen”de volkswil tot uitvoer te brengen” het zooitje incapabele mag dan”tussentijds”zonder rijkelijke vergoedingen/afkoopsom naar het eiland HELENA worden verscheept.Vreemd,.. waren het niet ook de ENGELSE die Napoleon deden verkassen? Ja,..anders komt je er toch niet vanaf,.. zullen ze hebben gedacht.

  hennyvanderwal says:

  Weer een blijmaker, wat kunnen zij toch heerlijk liegen, zij het kabinet hebben al zo vaak iets belooft.
  Ze komen hun afspraken niet na, het lijkt wel een groot circus daar in Den-Haag. Denken zij nu werkelijk dat de Nederlander gek en niet geschoold zijn? Waar blijf het geld dat zij letterlijk hebben gestolen bij het ABP fond’s miljarden en er is nooit meer over gespreken wij spreken de begin jaren 80. Zie de benzineprijzen olie ver onder de 50 dollar en kijk eens bij de pompen ja de verlaging van de benzin prijzen duren jaren gezien de heffingen van deze en alle voorgaande regeringen.kan zo wel door gaan.Ik kan maar een ding zeggen mensen kijk nu eens goed op wie u gaat stemmen in 2017 begin nu alde de attente volgen die betrekking hebben op de verkiezingen 2017.

  Hanneman says:

  Herhaling: En huppekéé, het circus is van start. Op teletekst is te lezen dat het kabinet het eens is geworden over dat we er “bijna allemaal” financieel op vooruit gaan. Men streeft, zo ik heb begrepen, naar een algehele koopkracht verbetering ván….. 1%! Jáwél! Ik neem aan dat dit balletje door één van de aanstaande verliezers van de verkiezingen is bedacht en opgegooid en wél tijdens dat vrolijke “persuitje” in Delft. De eerste van een nog lange reeks pogingen om die stemverliezen een beetje te beperken. Zo volgen onder meer nog de cijfers over dalende werkeloosheid, stijgende export, het door het kabinet voorspelde succes inzake hun beleid om de vluchtelingenstroom te keren, “onze” kansen om aan de toeristen-industrie flink te gaan verdienen. Men zal zich voordoen als de reddende zuurstof die ons aller longen heeft gevuld waardoor er geen énkel probleem meer bestaat voor de mondige, veerkrachtige en positief ingestelde Nederlander. Over een zonder enige twijfel aanstaande verhoging van het eigen risico in het drama van de zorgverzekeraars, stijgende prijzen in de winkel van alles wat geconsumeerd moét worden, hogere huren, lagere rentes, pensioenverlagingen, áf te schaffen uitkeringen, herkeuringsterreur, nóg meer op te heffen buslijnen, te sluiten politiebureau’s en gevangenissen kortom; zo is nog wel een tijdje door te gaan, wordt met geen woord gerept. Er komt een soort van “targetplicht” voor peuters, met bejaarden en zieken zal nóg harder worden gedold. En ik geef het u nu hiér “op een briefje” dat dit beleid door ál de bestaande grote partijen wordt ondersteund en vóórtgezet. Zelfs denk ik dat er wel een “paar tandjes” bij kunnen, zéker als we met de eerste vrouwelijke premier van Nederland te maken krijgen. Een getrainde, goed opgeleide mevrouw die kan terugzien op een lange lijst van succesverhalen, zonder enige schroom grootschalig publiek fopt, het wordt práchtig. Onder haar leiding zal fier worden opgetreden tegen al wie haar voor de liberale voeten loopt, maar die dat doen zullen dat niet bezuren want ook zij zal straks haar “rit willen uitzitten” én die erná. De zorgwetten die wenselijk zijn voor de grote verzekeraars komen er dan wél! U begrijpt dat ik niet doel op mevrouw Klijnsma. En zo zullen alle gewone Nederlanders strakjes zwaar spijt hebben van dat men zich bij de neus heeft laten nemen en tóch te goed van vertrouwen was. En ze komen eraan. Pechtold bij Pauw, Klaver bij Tan, Buma bij Knevel, Schippers bij Mens, van Roemen hoor je toch nooit iets, Wilders bij tja….bij wie? In ieder geval Krol bij MAX. En ze zullen hun discipelen ongekend knap naar de mond praten en mooie constellaties van slappe praatjes produceren over hoe alles anders moet en zál, als Ú maar…….. u voelt ‘m al, als ú maar vertrouwen hebt. En zo zult u strakjes in het stembureau misschien eventjes twijfelen maar snel besluiten te stemmen zoals u altijd hebt gedaan. Uw stem is immers toch te nietig om wérkelijk te tellen. Buiten dat bent u op dat moment misschien zelfs gehaast omdat er nog meer moet die dag dus waarom getwijfeld? Kijk….en hier wringt mijn schoen of hoe zeg je dat ook weer? Twijfels en bedenkingen horen er een beetje bij en zijn vaak beter dan húp en klakkeloos. Zag vanmiddag Sander Dekkers al ontsnappen aan een aantal vragen door te antwoorden dat eerst de kiezer maar eens aan het woord moet zijn geweest en dat voor de ontvouwingen van plannen daarná nog tijd genoeg is. Nou ja, getuige de leugen en zwetspraktijken van de afgelopen jaren is dat een overbodige taktiek en had-tie er rustig op los kunnen lullen want wat-tie ook zou zeggen, aankondigen, dat blijkt strakjes na die verkiezingen allemaal anders te zijn gaan liggen. Maar dat de kiezer eerst aan het woord moet geeft het belang dus al aan. Als dié besluit dezelfde stem uit te brengen is het een gelopen race. Dat u door VVD en PVDA bij de neus bent genomen en wéér wordt, deert niet. En buiten dat, op wie dan? Misschien maar op wie alle voornoemde zwetsers en leugenaars als zeer onverstandig aanduiden? Dezelfde sentimenten als ten tijde van meneer Fortuyn. In die tijd zelf was ik nog dommer dan nu en heb ik mij laten leiden door de gevestigde politici. Eigenlijk heb ik mij destijds onvoldoende verdiept in zijn persoon. Niet zo heel erg lang geleden kon ik, dankzij het internet bij voorbeeld naar destijds gevoerde lijsttrekker-debatten, notabene onder de stringente leiding van dé journalist van die tijd, meneer Witteman. De beelden zagen er wat gedateerd uit maar de houding van de “mannen van toen”, Balkenende, Melkert, volgens mij herinner ik me dat Pechtold er toén al bij en óók zo was, zeer beledigend en op het onbeschofte af naar álles wat meneer Fortuyn te berde bracht. En na al dat onderzoeken van wie meneer Fortuyn eigenlijk was leerde ik dat dat helemaal geen goedkope, rechtse racist was. In tegendeel; heel plausibele voorstellen om Nederland tot eenprachtig land te maken voor iedereen. De misstanden die hij benoemde waren eigenlijk gewoon gezond verstandkwesties maar door de gevestigde orde geduid als ultra-rechts en racistisch. Meneer Fortuyn was met al zijn plussen en veel minder minnen een prachtige man en mijn bedoeling is zeker niet om hem met meneer Wilders te “vergelijken”. Maar zoals de groten van toen reageerden op meneer Fortuyn, zo reageert diezelfde orde op meneer Wilders. Alsof aan hem of zijn partij iets van hun orde ontbreekt. Van de partij die ons regeert weten we allemaal dat ook dáár verschillende prominenten bij de eerste de beste gelegenheid een loopje nemen met fatsoen of wetgeving. Als meneer Wilders zijn partijnaam wijzigt in de Partij Voor de Veronachtzaamden zou-ie wel eens nog beter in de peilingen terecht kunnen komen. Die andere fatsoenlijken? Partij van de Dieren? 50+? Ze doen het prima en zijn waarschijnlijk een stuk netter en socialer dan de groten maar stellen getalsmatig onvoldoende voor om een werkelijke verandering van koers in te zetten. Henk Krol? Ik bid maar dat hij niet in zee gaat met die twee RTL nichten die met hun Linda de Mol humor op het kijkglas vrijelijk ouderen mogen beledigen, infantiliseren en misbruiken omwille van de kijkcijfers, ál op uitnodiging door en onder bewonderend toezien van de Premier van Nederland. De onderste poep uit de put. Want nog meer sluit en ontmantelingsactiviteiten zullen nog meer mensen in allerlei problemen brengen. Een tot particulier verklaarde, dus niet meer aanleunwoning zal door Blok worden bijgeschreven op het conto van beschikbare sociale huurwoningen. Winst voor Den Haag en dus weer verlies voor de mensen die kozen voor een aanleunwoning met zorg en veiligheid op de oude dag, gedegradeerd tot koop en aanschafvee. Als de wetgever een beetje meewerkt kunnen de grote verzekeraars nog meer duiten uit uw zakje dieven. En alstublieft, u gelieve niet te begrijpen dat ik u zou willen bewegen tot stemmen op de PVV. Alleen zou ik u graag uitdagen om eens met een wat objectiever oog te kijken naar de kopstukken in bij voorbeeld ál die talkshows. Niet om de politieke strekking ervan te snappen maar om te zien hoe de strijd geleverd wordt. Hoe men zich met allerlei draaiopmerkingen zelden of nooit tot een verhaal naar waarheid zullen laten verleiden. En da’s gek, want van de waarheid is er maar één. Dus observeer, duik er eens wat dieper in. En nogmaals, u gelieve niet te begrijpen dat ik u zou willen bewegen tot stemmen op wié dan ook maar…… De gevestigde orde kondigt doffe ellende aan voor wanneer de Partij Voor de Veronachtzaamden – klinkt tóch best aardig – de regering gaat doen maar ik vraag u, wat hebben we nu? Amen!

   havikeen says:

   helemaal correct,alleen zal ook dit correcte verhaal geen invloed hebben,omdat wij Nederlanders toch verzuild blijven ,en zal de club van honderd aan de touwtjes blijven trekken,alternatief??? SP/GR LINKS de heer Roemer is een correcte man,maar je hoort hem ook alleen maar met standaard beweringen,ik mis effe dimmen,het klinkt niet goed ,dat weet ik maar ik stem niet meer .zonde van het papier en de tijd.

  Hanneman says:

  Het is tijd voor nieuwe politiek. Linkse! Aandacht voor iédereen. Ik schrijf wat ik er over denk en dat heeft niets te maken met iemand tot welke stem ook aan te zetten. Als het maar een éigen stem is. Ik kan me niet voorstellen dat het grootste deel van de Nederlandse stemmers willen voortgaan op de door de afgelopen vijf of meer kabinetten ingeslagen, voor onze bevolking en samenleving desastreuze, doodlopende weg. De politiek van nu is de nieuwe conventionele politiek. We moeten er vanáf! Omwille van het fatsoen, gezond verstand en ons gemeenschappelijke hart.

  Parhesia says:

  Waar heeft al die huidige ellende zijn nieuwe impulsen gekregen,meen in m;n geheugen nog de wuivende fortuyn te zien die van uit een rijdende auto beweerde dat hij de nieuwe premier van Nederland zou worden,vervolgend,..we moesten er maar terdege van doordrongen raken!!Dat zijn aard van optreden andere extremen heeft veroorzaakt is me duidelijk.Fortuyn had beter naar z’n moeder moeten luisteren,zijn profocerende aard was veel te dik aangezet,ze waren sterk kleinerend in het bot grievend.
  DAAR is de onbekende openbare ellende voor Nederland begonnen,de neoliberale wind werd een wervelwind,regeerpartijen van ondernemersalure zagen hun kans om de truc van ontregelen toepassen.Voormalig premier Lubbers vond ook dat de calculerende burger maar moest wennen aan de wind v.h.afbraakbeleid.Het doordrukken van de euro,het hele EU beleid,de onenigheid/verschillen van visie worden nu/ in de toekomst een groot onregeerbaar zooitje.
  Ons land moet niet ontkennen dat er steeds meer gestoorde fanatici bij komen,dubbele nationaliteit leid niet-zelden ook tot schizofrene loyaliteit.Erdogan net als de koning van Marokko willen hier de dienst uitmaken.
  De heer Wilders z’n optreden kosten ons ook bakken geld,z’n aanhang zorgt zo ook voor het verlies aan sterke coalitie’s.
  En al dat aanrommelen van onze bewindslieden met betrekking op het banken debacle,het toetreden van nieuwelidstaten zonder grondig vooronderzoek over hun financielestatus(griekenland)dat kun je aan een randdebiel nog niet verkopen,maar wij zullen er verkapt voor betalen.

  Dus politiek verantwoordelijke kom niet met jullie versleten slogans ,we zijn helaas een kuddevolk geworden,maar hopelijk komt daar verandering in,..voor dat klakkeloos gelaber kopen we namelijk niet veel.
  .Blijf van onze pensioengelden af,maak net als in Belgie wetgeving die vaste indexering regeld,reduceer je bemoeizucht tot de essentie toezicht/bescherming tegen geldwolven.
  Voor de toekomst is mijn stem duidelijk,daar is geen plaatsje voor bedenkelijkheid !!

  oosterwijck says:

  Hanneman komt met een ingeving: “Op welke partij stemmen is verstandig?” … Dat antwoord is heel eenvoudig. … Iedereen, die niet renteniert, geen groot bedrijf heeft, geen CEO van een multinational is, moet links stemmen. Links stemmen is van levensbelang, voor iedereen die moet werken voor de kost (of een klein bedrijf heeft) of een uitkering heeft, of gepensioneerd is, en niet vermogend is. Zo eenvoudig is het. Laat je niet verwarren of misleiden, door namen, als: liberaal, vrijheid, en democratie. Vroeger klonk arbeid heel vertrouwd in de oren, maar sinds de PvdA hoereert met de VVD, moet je daar verre van blijven. Dan blijven niet veel partijen over. Een van de weinige partijen die veilig is voor iedereen die moet werken voor de kost, is de SP en sinds kort heb ik voorzichtig vertrouwen in GL (Groen links) en 50+. Maar die laatste partijen moeten zich nog opnieuw waarmaken, sinds het vorige verraders debacle van GL en de interne macht strijd van de oude lullen partij. Ik houd het voorlopig op de SP.

  oosterwijck says:

  De PvdA was decennia lang een vanzelfsprekende keuze van arbeidend Nederland en een doorn in het oog van de werkgeversklasse. Totdat de VVD daar een einde aan maakte door de partij van binnenuit op te vreten met een infiltrant op die partij te zetten. Met Samson werd het paard van Troye binnengehaald. Zowel Rutte als Samson hebben dezelfde achtergrond en horen thuis in een werkgeverspartij, die lijnrecht staan tegenover de belangen van de arbeidersklasse. Samson kreeg de gelegenheid om de VVD belangen door te drukken en de PvdA raakte verdeeld. Intern is er veel ruzie en de rol Samson staat op de tocht. Het enige wat hij nog kan uitkramen is, dat hij de belangen van Rutte II toch maar mooi heeft ondersteund en wie het niet aanstaat, maar naar een andere Partij moet overstappen. Zijn rol zit erop, de PvdA is kapot gemaakt en veel arbeiders, worden ontredderd achtergelaten. Rutte lacht zich de ballen uit zijn broek. … Geachte arbeidersklasse geef dit nooit meer een kans. Kies SP en laat je niet ompraten door valse beloften. Blijf verre van de vijand, blijf weg van de VVD.

   Hanneman says:

   Geen speld tussen te krijgen! Meneer Samsom zal de geleverde prestaties in de aanstaande verkiezingsinterviews opleuken en vergoelijken en de weg gaan die de gemiddelde PVVDA “aanvoerder” gebruikelijk gaat. Ik dacht aan iets in de Triodosbank of een héle grote windenergie producent. Ik denk trouwens dat de geschiedenis van de PVVDA wel méér “kopstukken” kent die de VVDisering in ons land hebben vorm gegeven. Melkert was ook geen socialist. Wat dacht u van Kok? Marcel van Dam, niét Dom. Maar het is waar. Zeker sinds Samsom is de PVVDA géén arbeiderspartij meer. Ze hebben in ieder geval niet de bewindslieden geleverd die durfden óp te staan tegen werkgevend Nederland, laat staan tegen de orde die in Nederland met het écht grote geld omgaat. Vorigen zijn er nu zelfs lid van.
   De grote leider heeft er trek aan om voor de dérde termijn te gaan. Op teletekst:

   VVD-leider Mark hoopt op een
   derde termijn als premier.Tegen De
   Telegraaf zegt hij dat hij “een
   ongelooflijke drive” voelt om door te
   gaan. De VVD meldde gisteren dat Rutte
   voor de vierde keer lijsttrekker wordt.

   Rutte zegt dat hij geen loze beloftes
   meer zal doen.Hij biedt excuus aan voor
   uitspraken waar niets van terechtkwam,
   zoals geen cent meer naar de Grieken,
   duizend euro voor werkend Nederland en
   handen af van de hypotheekaftrek.

   Een nieuw avontuur met de PVV zit er
   niet in,zegt Rutte.”Elke vezel in mijn
   lijf verzet zich daartegen,ook al neemt
   Wilders de Marokkanen-uitspraak terug.”

   Meneer Rutte voelt al een aantal buien hangen. Benoemt op voorhand al de uitspraken inzake hypotheekaftrek of griekengeld als zaken die “nooit meer zullen voorkomen”. Een werkelijke opsomming van zijn misdaden tegen de nederlandsheid, wordt niét benoemd. Als Nederland dadelijk massaal PVV stemt zullen we het meemaken dat hij zijn kaarten opnieuw schudt en gráág met meneer Wilders op avontuur gaat. Het is tijd voor Dé-ruttisering. Hóóg tijd.

  Parhesia says:

  Verschil in politiekepartijen? het word tijd dat werkend,gedwongen werkeloos Nederland zich goed gaat bezinnen,en niet alles weg wimpelt”och of je nou van de kat of hond”u kent het wel.Er is groot verschil te ontdekken,daarom moest heertje Rutte ook de enige partij met een groot sociaal gezicht als oude communisten afstempelen.Meneertje Rutten kan dan wel de idiologie van”het vrije ” verkondigen-wat hij werkelijk bedoelt te zeggen,is-we maken wetten om het arbeidend volk te teugelen te gebruiken als loonslaven-ten gunsten van de bovenklasse die zich vrijelijk aan uitbuiting/misbruik kan verrijken/bezondigen.
  Het is duidelijk,.. HIJ is niet de PREMIER die alle Nederlanders vertegenwoordig,meneer vertegenwoordig het grootkapitaal,incl,de grote miezerigge mee-eters familie die tentonele verschijnt in allerlei rechtse talk shows bij commerciële TV zenders.
  Laat me duidelijk zijn het geeft nog steeds zeer respectabele ondernemers-familie bedrijven die al generaties lang ook voor continuïteit,arbeidsplaatsen zorgdragen die ’n lange termijnvisie nastreven-ze hebben een gezond bedrijfsklimaat met ethische regelgeving.

  Terug naar politieke verschillen,..groen links,..deze partij heeft een instemverleden met vrijgezel Rutte-zeker weten doen we dat niet- waar we nu nog scheel/groen van kijken,ze wilde zo graag serieuse politiek gaan bedrijven,de Duitse equivalent geeft meer inzicht in het idialestreven.
  De huidige partijleider ging goed de fout in,door als een goed voorbereid (links)groentje met een voorkauwde tekst eigentijds z’n betoog te houden,..een foutje,…z’n mouwen opgestroopt,de Obama cultus gaan imiteren,jammer,…maar voor de toekomst,.. je weet maar nooit.

  De SP,..Roemer,Emile integer,..de partij werkt vanuit een compleet concept van denken/handelen en is een echte arbeiderspartij voor iedereen incl,ZZP ers. Ze hebben een degelijk optreden,heldere kijk ook op het internationaal gebeuren,ze zijn uit de klei getrokken.Zijn strikt in hun beleid,kamerleden verrijken zich niet,maar zijn een toonbeeld van dienstbaarheid aan het collectief,tot andere partijen gezegd “hoe zit dat bij jullie” mijne heren/dames.
  De PVV,..we bedoelen hier eigenlijk heertje Wilders,Gert mee,..want hoe dat stiekeme kartel z’n instandhouding organiseert is voor vele een voorbeeld van anti democratie.Verder veel geschreeuw over van alles,..waar,… en dikwijls ook behoorlijk overtrokken.De man kost ons bakken met geld (beveiligingskosten)voor het product wat hij afleverd,uit eindelijk is hij een aftreksel v.d VVD.We kunnen zeggen dat hij zich eens moet gaan matigen,maar dat is tegen de vrijheid van meningsuiting-spaart ons wel veel geld,of kunnen we een eigenbijdragen bedingen,lijkt me trouwens wel redelijk-in Nederland gelijk “als vloeken in de kerk” maar hij gaat mogelijk tonen lager zingen.Tot zijn aanhang behoren mensen,die zich veel beter kunnen gaan oriënteren,deze stemmers zijn een goed potentieel om andere partijen te versterken die meer resultaat kunnen bewerkstelligen.

  Wat de klein christelijke betreft ze hebben een vaste achterban, het rentmeesterschap idee,de verantwoordelijk- heid voor”het ouderencollectief”de autoriteit van de strenge vader voor het vaderland,ze laten zich in met het Ruttesyndroom”geef ze net genoeg,maak ze armer,neem hun spaargeld,maak ze slaafs en gehoorzaam.
  CDA,..ja het klinkt weer wat menselijker,maar vergeet niet,..het zijn toch terdege de beschermheren v.d.landbouw/veeteelt sector,daar kwam/komt nog steeds het grootste gedeelte van hun achterban uitvoort.
  In ons kleine Nederland,de Q koorts ,de geitenziekte maakte veel menselijke slachtoffers,het werd muisstil gehouden zeker bij het CDA, tot ontkenning toe.In Amerika werd men via internet gewaarschuwd bepaalde gebieden in Nederland niet te bezoeken.Het CDA was een toonbeeld van hoe de verhoudingen en belangen waren.Het openbaar gekonkel werd magisch verstilt,achterklap is taboe,mensen worden voor langetijd ziek en sterven.
  De PVDA, heel kort,laat je door mooie beloftes niet bewerken,trouw zijn is niet langer aangebracht, je zelf verlinken?Weet waarvoor u kiest!!Reclame is verkoop gericht,laat u zich (om)kopen?

  Ps:men beweerd,.. dat een eigenaar op zijn hond lijkt,.. welk dier/ eigenschappen zou u kunnen toeschrijven aan onze huidige/toekomstige bewindslieden,leuke /afwisselende bezigheid voor en tijdens de komende verkiezingen.