Erfenis

Is de erfbelasting lager als de kleinkinderen ook erven?

“We hebben een testament. Het geld gaat naar de langstlevende en vervolgens naar de 4 kinderen. Kunnen we per codicil aangeven dat onze tien kleinkinderen ook erven? En dat je dan hun belastingvrijstellingen ook meeneemt?”– Mevrouw Weber

Slim bedacht, want zo zou uw erfenis geheel belastingvrij naar de volgende generaties gaan. Maar dat kan niet via een codicil. Met zo’n handgeschreven brief kun je wel aangeven wie welke spullen krijgt, maar kun je de financiën niet regelen. Daarvoor moet je naar een notaris. Die zal aangeven dat je de vrijstellingen van de kleinkinderen wel kunt inboeken, maar dat ze dan ook zullen erven. Dat gaat dan ten koste van het erfdeel van de kinderen. Om uit te zoeken wat het meest gunstige is voor de belastingafdracht, moet u dus terug naar de notaris. Met een testament van meer dan 40 jaar oud is dat natuurlijk geen luxe. U heeft een woning, waar waarschijnlijk het meeste van uw geld in zit. Dat zou problemen kunnen geven, als de erfbelasting voor de kindsdelen betaald moet worden bij het overlijden van de eerste partner. Dat is misschien ook iets dat u met de notaris zou kunnen bespreken.

Bron: MAX Magazine-editie 35, 2018.

Geef een reactie