Overlijden

Ik stel mijn lichaam ter beschikking voor onderzoek. Kan ik van mijn uitvaartverzekering af?

“Ik heb besloten mijn lichaam na overlijden voor onderzoek ter beschikking van het AMC in Amsterdam te stellen. Ik word dan niet begraven. Kan ik nou nog van mijn uitvaartverzekering af?” S. van der Neut

U zou uw uitvaartverzekering kunnen afkopen, maar dat is om 2 redenen niet zo verstandig. De eerste is dat het niet helemaal zeker is dat het AMC later uw lichaam kan gebruiken. Het is bekend dat er relatief veel aanbod is. Dan moet u gewoon begraven worden, meestal op eigen kosten. De tweede reden is dat het afkopen van een uitvaartverzekering duur is. Je krijgt minder dan de optelsom van de premies terug. Ik begrijp dat u een persoonlijke polis heeft. Dan zou de unieke situatie kunnen ontstaan dat een verzekerde niet begraven of gecremeerd zal worden. Als u een kapitaalverzekering heeft, komt het geld bij uw overlijden vrij voor de nabestaanden. Ze hoeven de uitvaart er dan niet van te betalen. Bij een naturapolis, waarbij geen geld vrijkomt, maar een uitvaart georganiseerd wordt, kan dat anders liggen. U zou dat na moeten gaan bij uw uitvaartverzekeraar.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 30 2016

Geef een reactie