Overlijden

Kan de afkoopwaarde van mijn uitvaartverzekering verlaagd worden?

“Mijn partner heeft in 1965 voor haar zoon een uitvaartverzekering afgesloten. Het verzekerde bedrag plus winstdeling was 3.167 euro. De zoon wil de polis nu graag afkopen, maar krijgt er slechts 1.279 euro voor. Klopt het dat het bedrag zo enorm verlaagd kan worden? Kees Tissing

De zoon is helaas niet de eerste die heel erg teleurgesteld is over de afkoopwaarde van een (uitvaart)verzekering. Maar het is wel gebruikelijk dat het zo gaat. Het bedrag dat in de polis staat, is de verzekerde waarde die op elk moment van overlijden door de verzekeraar als prestatie verschuldigd is. Dat is echter niet de maatstaf voor het berekenen van de afkoopwaarde. De afkoopwaarde bestaat uit de betaalde premie, onder aftrek van de zogeheten risicopremie. Daarbij komen dan nog de kosten. De risicopremie is natuurlijk nodig, omdat iemand ook direct na het afsluiten va n de polis kan overlijden, zonder dat er misschien ooit premie voor betaald is. Dan moet de verzekeraar, in dit geval Reaal, ook betalen. Afkopen van een uitvaartpolis is in de regel dan ook onverstandig. Er zijn twee soorten uitvaartverzekeringen, de kapitaal- en de naturaverzekering. Deze laatste kan je helemaal niet afkopen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 24 2015

 

Geef een antwoord