Uitkering

Hoe zwartwit zijn de regels rondom uitkeringen?

“In uw antwoorden lees ik regelmatig de woorden ‘waarschijnlijk’ of ‘zou kunnen’, als het om een uitkering gaat. Maar als er een wettelijke regeling bestaat, moeten die vragen toch met honderd procent zekerheid zijn te beantwoorden?” H. van de Biezenbos

U heeft gelijk, ik weet het ook niet altijd zeker. Dat komt in de eerste plaats omdat ik van de meeste vragenstellers niet alle (financiële) achtergrondinformatie ken. Daarom verwijs ik vaak naar een deskundige die zijn oordeel kan geven na het bestuderen van alle gegevens. Maar er is nog een reden waarom ik voorzichtig ben. Veel uitkeringen worden door gemeentes verstrekt. Daarvoor zijn er wel landelijke richtlijnen, maar die worden heel verschillend toegepast. De ene gemeente controleert ook veel strenger dan de andere. Korten van de uitkering is bij veel overtredingen toegestaan, maar vaak komt het er toch niet van. Sociale zekerheid in Nederland is geen wiskunde. De wet is één, de toepassing ervan is vaak iets anders.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 22 2016

Geef een antwoord