Uitkering

Is het nog mogelijk mijn IOAW-uitkering te krijgen?

“In 2015 is de IOAW opgeheven, maar nu lees ik dat er toch nog mogelijkheden zijn deze uitkering te krijgen. Weet u hoe dat zit?” Astrid Roijen

Opgeheven is een te groot woord. Dit soort bijstandswetten wordt bij voortduring aangepast en soms voor bepaalde categorieën afgesloten, zoals voor mensen met een WIA-uitkering. Maar in z’n algemeenheid bestaat deze uitkering nog, voor mensen die na hun 50ste verjaardag werkloos zijn geworden en ook geen recht meer hebben op WW. De IOAW is een bijstandswet die het gezinsinkomen van oudere werklozen aanvult tot het minimum. Een belangrijk verschil met de gewone bijstandswet is, dat er niet wordt gekeken naar het vermogen. Je hoeft je eigen huis dus niet op te eten. Wel wordt er bij deze uitkering rekening gehouden met het inkomen van de partner.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 30 2016

Geef een reactie