Parkeergeld parkeerautomaat

Hoe zit het? Wat gebeurt er met uw parkeergeld?

Ogenschijnlijk simpele vragen zijn vaak het moeilijkst om te beantwoorden. In de rubriek Hoe zit het? proberen wij elke week het antwoord te vinden op zulke vraagstukken. Deze keer: wat gebeurt er met uw parkeergeld?

Van gratis naar betaald parkeren

Gratis parkeren wordt in de grote Nederlandse steden steeds zeldzamer. Zo wil de gemeente Utrecht in 2024 parkeergeld heffen voor alle parkeerplekken in de stad. Tegen die tijd zal parkeren in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost eveneens betaald zijn, ook voor de bewoners. Daar komt bij dat de binnenstad van veel Nederlandse steden autoluw is, zoals in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Nijmegen. Daardoor zijn relatief grote gebieden buiten het centrum bestemd voor het betaald parkeren, al dan niet met een parkeerapp.

Waarom wordt parkeren duurder?

Qua parkeergeld geldt de wet van vraag en aanbod, legt Judith Bokhove – destijds wethouder mobiliteit in Rotterdam – in 2020 uit aan de NOS. “We moeten bedenken dat grond steeds schaarser wordt. Gemeenten zoeken ook plekken om te kunnen bouwen. Wat schaarser wordt, wordt vaak duurder.” Dat is vooral zo in de grote steden, waar sowieso al weinig ruimte is. De gemeente bekostigt bovendien het onderhoud van de parkeergelegenheden en de handhaving. “Het is logisch dat de gebruiker betaalt”, aldus Bokhove.

Aan de andere kant dient het betaald parkeren om autogebruik te ontmoedigen en af te remmen, ten bate van de inwoners. “De ervaring leert dat betaald parkeren helpt om straten weer leefbaar te maken en bewoners garanties biedt op een parkeerplek in de eigen straat”, laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten aan Omroep West.

parkeren
Lees ook: Parkeren? Met deze tips is het een fluitje van een cent

Hoeveel levert het betaald parkeren op?

Het parkeergeld kan in grote steden flink oplopen. Utrecht hoopt op 4,7 miljoen euro in 2023, 10,32 miljoen in 2024 en 19,25 miljoen in 2026. De tariefverhogingen in Amsterdam moeten op jaarbasis 35,7 miljoen euro extra opleveren. Voor vrijwel alle gemeentes in Nederland geldt dat het parkeergeld – zowel vergunningen als vergoedingen voor kort parkeren – één van de belangrijkste inkomstenbronnen is. De totale opbrengsten in Nederland overstijgen jaarlijks zelfs de 1 miljard euro, bijna 10 procent van alle gemeentelijke heffingen.

Wat gebeurt er met uw parkeergeld?

In de grote steden komt het parkeergeld vaak ten goede aan projecten om de infrastructuur te verbeteren. Zo zijn de extra parkeeropbrengsten in Utrecht een belangrijke pijler onder het mobiliteitsproject ‘Groei in balans’. Het parkeergeld dient bijvoorbeeld om voor extra fietsvoorzieningen in de binnenstad te zorgen, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht aan MAX Vandaag weten. De gemeente Den Haag heeft met parkeergeld vergelijkbare projecten gerealiseerd. “Er zijn afgelopen jaren veel parkeerplaatsen extra aangelegd in buurten met een hoge parkeerdruk en er zijn in de binnenstad fietsstallingen gemaakt van het geld uit de parkeerinkomsten”, aldus een woordvoerder tegenover Omroep West.

parkeerkosten
Lees ook: Met deze tips bespaart u op parkeerkosten

Maar veel gemeenten steken (een deel van) de parkeerinkomsten ook in zogeheten algemene middelen. Zo is er in Amsterdam het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF). Dat is traditiegetrouw bedoeld om alleen verkeersprojecten en de infrastructuur te financieren, maar vanaf 2022 is die strikte koppeling losgelaten. ‘Ten aanzien van de voeding, zou het volledig loslaten van de systematiek SMF ertoe leiden dat de netto parkeerinkomsten (bruto parkeerinkomsten minus de kosten voor inning en handhaving) vanaf een bepaald moment direct ten gunste komen van de algemene middelen’, staat in de gemeentebegroting over 2022. Oftewel: met het parkeergeld kan de gemeente het onderhoud aan wegen, riolering, parken, natuurgebieden en sportaccommodaties financieren, zoals in Utrecht het geval is.

(Bron: RTV Utrecht, Het Parool, NOS, Omroep West, Gemeente Utrecht, De Telegraaf, Gemeente Amsterdam. Foto: ANP)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  marlijn says:

  Zijn allemaal van de pot gerukt. laat de fietsers maar mee betalen
  De automobilist is al generaties lang een grote melkkoe.
  Jaren geleden was het zgn om de steden autoluw te maken.
  Je blijft toch lachen met die gasten
  Het zijn gewoon gelegaliseerde oplichters/ sorry
  maar zo is het toch,

  vandaag anders says:

  Er komen steeds meer ouderen en een auto is voor hen belangrijk om hun zelfstandigheid te kunnen behouden. De oplossing is (voor nieuwe wijken): flatgebouwen op palen, met daaronder voldoende parkeerruimte of anders parkeerplaatsen ondergronds. Voor eengezinswoningen een parkeerplaats voor de deur. Uiteraard t.b.v. elk geparkeerd voertuig een elektrische aansluiting, want de klimaatdoeleinden dienen te worden gehaald. Voor de vastgoedwereld c.q. de projectontwikkelaars een bittere pil, die bij realisatie van het bovenstaande hun exorbitante winsten zien verdampen.

  Het is aan de gemeente om karakter te tonen; doorgaan met het belasten (en irriteren) van machteloze burgers of de gramschap oogsten van invloedrijke aandeelhouders uit de bouwwereld. M.a.w. welke dappere wethouder kan via welke partij worden gekozen?

  Melkkoe zal de automobilist altijd wel blijven, want er komen steeds meer mensen bij met ongepast gedrag, waarvoor de gemeente geld nodig heeft. Maar, om de blik voor het vergaren van inkomsten te verruimen naar bijv. het gebruik van “elite-vervoermiddelen”, zoals de elektrische bakfiets, is wellicht voor de gemeente een idee?