uitvaart

Hoe komt het dat ik zo weinig krijg voor mijn oude uitvaartpolissen?

“Ik heb 2 zeer oude uitvaartpolissen bij Ardanta, de ene uit 1952 ter waarde van 300 gulden, de andere uit 1978 van 311 gulden. Ik wil ze graag afkopen, maar voor de oudste polis krijg ik maar 52 euro en voor de nieuwere 82… Kan dat kloppen?”– R. de Vries

Ik vrees dat het klopt. Het afkopen van uitvaartverzekeringen levert heel weinig op. Soms is die afkoop zelfs zo laag, dat je helemaal niets terugkrijgt… Iedere verzekeraar berekent de afkoopwaarde anders. Maar het meest gebruikelijk is om de betaalde premies bij elkaar op te tellen en daar de kosten af te trekken. Maar wat zijn die kosten? Natuurlijk allerlei administratiekosten, maar ook bijvoorbeeld het bedrag dat uitvaartverzekeraars hebben moeten reserveren voor het geval een klant jong overlijdt. Want ook dan moet de uitvaart betaald worden, terwijl er nog maar heel weinig premie is betaald. Wat deze oude uitvaartverzekeringen ook laten zien, is dat ze vaak totaal onvoldoende zijn om een uitvaart te betalen. De totale uitvaartkosten lopen soms op tot 10.000 euro. Er zijn echt niet zo veel mensen die op zo’n bedrag kunnen rekenen.

Bron: MAX Magazine– editie 24, 2018.

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Tegenover de berekening van de kosten, moet ook een berekening van het rendement vermeld worden. … Als je een rekensom maakt hoeveel die twee polissen (van gezamenlijk fl 611) hebben opgebracht aan rente, in al die jaren, zal je verbaast zijn over het eindbedrag. Dat is een veelvoud van het polis bedrag. Een goede assurantiemedewerker, kan dat zo voor zichtbaar maken. Maar met rentebijtelling ben je er niet. Dat geld is geinvesteerd in een belegging voor onroerend goed en dan praat je al snel over een rendement van meer dan 10%.

    Dan rest mij de vraag: waarom wordt, in het antwoord, door MAX, alleen gesproken over de kosten en niet over de baten?