Waterschapsbelasting

Gaat waterschapsbelasting door na overlijden?

Mijn man is op 5 januari overleden. Abonnementen en automatische incasso’s zijn op- en stopgezet. Alleen het waterschap eist dat alle termijnen van 2016 betaald worden. Dat kan toch niet? Als je overlijdt, ben je toch geen gebruiker meer, dan stopt alles toch? M. de Bakker

U heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar zo is het nou eenmaal. De watersysteemheffing is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat er elk jaar wordt gekeken naar de situatie op 1 januari. Wanneer een overlijden plaatsheeft, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van deze belastingsoort. Bij verkoop van de woning en andere eigendommen, wordt de watersysteemheffing ‘gebouwd’ verrekend door de notaris. Maar die voor ingezetenen niet. Die moeten de erven uiteindelijk tot het eind van het jaar betalen.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 22 2016

Geef een antwoord