FNV wil afschaffing sollicitatieplicht 64-plusser

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt vakbond FNV ouderen van 64 jaar of ouder die werkloos raken, vrij te stellen van de sollicitatieplicht.

Slechte positie arbeidsmarkt

In september 2015 telde Nederland 270.000 mensen die langer dan 12 maanden werkloos zijn. Van deze langdurig werklozen is 58% 45 jaar of ouder, aldus het CBS. Bijna iedereen die zich aanmeldt bij het UWV voor een WW-uitkering heeft een sollicitatieplicht. Er zijn wat uitzonderingen op de regel, zo heeft iemand die op 64-jarige leeftijd werkloos wordt geen sollicitatieplicht meer. Hier is er in de ogen van het FNV echter sprake van een onrechtmatigheid. Degene die op 64-jarige leeftijd werkloos wordt, heeft geen sollicitatieplicht. Maar degene die tijdens zijn werkloosheid 64 jaar wordt, moet door solliciteren tot zijn 67ste. De positie van oudere werklozen op de arbeidsmarkt is dusdanig slecht, dat solliciteren voor 64-plussers bijna zinloos is, aldus de vakbond. FNV vraagt de Tweede Kamer dan ook om alle werkloze ouderen van 64 jaar of ouder vrij te stellen van sollicitatieplicht.

Ondersteuning oudere werklozen

Daarnaast vraagt FNV de Tweede Kamer om voortzetting van de 50-plus netwerkgroepen van het UWV en om meer ondersteuning van de oudere werklozen bij het maken van een eigen plan om weer aan het werk te komen (empowerment). Ze pleit voor heldere doelen ten aanzien van het terugdringen van de langdurige werkloosheid onder ouderen. In 2020 moet het verschil in langdurige werkloosheid van 50-plussers en 50-minners volgens de FNV zijn gehalveerd.

Wat vindt u? Moeten werklozen van 64 jaar en ouder nog verplicht blijven solliciteren?

Geef een reactie

Reacties (2)

  anjo says:

  Onder geen voorwaarde!
  Ze hebben al lang genoeg gewerkt, laat de banen maar over aan de jongeren……

  OUJOU says:

  Nee absoluut niet meer zij krijgen toch geen werk meer.

  Geen werkgever wil mensen van die leeftijd in dienst nemen.

  Solliciteren is op die leeftijd zinloos.

  Ik zou graag willen dat deze regering dat eens door had.