55-plusser

‘Laat werkloze 55-plusser niet meer solliciteren’

Wie op latere leeftijd werkloos wordt, moet solliciteren tot 1 jaar voordat de AOW ingaat. Veel ouderen vinden geen baan meer, hoeveel er ook gesolliciteerd wordt. Dit werkt ontmoedigend en daarom moet er iets veranderen, vindt de Nationale DenkTank. Hierin denken jonge academici na over problemen die spelen in de maatschappij.

Vrijwilligerswerk in plaats van solliciteren

Volgens de DenkTank zou het voor 55-jarigen die hun baan verliezen, mogelijk moeten zij om vrijwilligerswerk te doen met behoud van uitkering. De sollicitatieplicht kan dan afgeschaft worden. Dit zorgt ervoor dat zij toch hun steentje bijdragen aan de maatschappij, zonder ontmoedigd te raken door de vele afwijzingen die binnenkomen op sollicitaties. Zij moeten van uitkeringsinstantie UWV minimaal 4 keer per maand reageren op een vacature, net als alle andere werklozen in Nederland.

Afschaffen om frustratie tegen te gaan

De Nationale DenkTank is niet de eerste groep die pleit voor het afschaffen van de sollicitatieplicht voor oudere mensen. In 2016 zegt arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit van Tilburg al dat hem dit een goed idee lijkt. Hij denkt dat telkens weer moeten solliciteren zonder enig resultaat veel frustratie met zich meebrengt en dat kan opgelost worden door de sollicitatieplicht af te schaffen.

Redenen voor afwijzingen

Ondanks dat meerdere partijen ervan overtuigd zijn dat een wijziging in de sollicitatieplicht voor ouderen goed is, wil de politiek er niet aan. Wel zijn er de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om het voor bedrijven voordeliger te maken om een oudere werknemer aan te nemen, maar deze werpen nog niet echt hun vruchten af. 80 procent zit immers na 1 jaar nog zonder werk. Ouderenorganisatie KBO-PCOB vraagt zich af  waarom ouderen denken dat zij niet meer worden aangenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat velen van hen ervan overtuigd zijn dat hun leeftijd een doorslaggevende factor is. Ook de kloof tussen de eigen werkervaring en de eisen die nu worden gesteld, wordt als reden gegeven. Daarnaast werkt het volgens de ondervraagden ook in hun nadeel dat zij nooit of zelden via de computer hebben gesolliciteerd.

(Bron: Nationale DenkTank, KBO-PCOB, De Telegraaf)

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    De denktank waarvan hierboven sprake is heeft concurrentie. Van de VVD. Die hebben ook zo’n tank alleen, die “rijdt” echt in een heel andere richting. Enkel en alleen die kant op die zij willen. Om gezonde adviezen rijdt men heen. In een enkel geval wordt een invloed op de liberale rijstijl óverreden. Dan “valt” iemand of men “stapt op”. Maar dat is het dan. De tank wijst een ander smoel aan en rijdt door. Zo is het met het onlangs aangetreden kabinet ook. Het kan dus een uitstekende suggestie zijn om in enige redelijkheid een leeftijd aan te geven van waaraf niet meer hoeft te worden gesolliciteerd. Maar meer wordt het niet. De VVD die de vrijheid roemt zet heel veel vijftigplussers gevangen. Zoals ze dat bij diverse andere groepen in de samenleving óók doen. De zorgenden, de onderwijzenden, beveiligenden. Er zitten in de VVDenktank trouwens wel vaklui. Terwijl om mij heen in heel veel zaken tegengesteld geluid klinkt komt het SCP met een rapport waarin onze blij en tevredenheid wordt uitgelegd. Het heeft iets van “men moet niet zo zeuren” over hoe waardeloos ons beleid is. Immers is nu in een rapport te lezen hoe ons leven vooral de laatste vijfentwintig jaar in alle opzichten een knalfeest is, minstens zolang als de VVD met verve regeert. En of ze dat met jonge democraten, nepsocialisten of een conservatief deel van de (s)amenleving doen maakt niet uit. Ik bedoel, Arie op onderwijs. Wat denkt u? Dat de onderwijssector ooit in één enkel opzicht zal kunnen spreken van verbetering? Hugo op VWS. Denkt u nou werkelijk dat binnen vierenvijftig weken aanzienlijke veranderingen ten goede zullen worden gemeld? De VVDenktank heeft feilloos in de gaten wat nieuwsfeiten doen. Ze zijn één dag in ons collectief geheugen en…..weg! Vandaar al die positiviteit. Was het laatst niet zo dat “steeds meer vijftigplussers aan een baan komen?” “Dat onze economie groeit, sneller dan die van vele andere landen?”. “Ons zorgstelsel hoort tot de fraaiste van de planeet?” Zo nu ook het SCP vreugdescript. Resumerend; We kunnen de afschaffing van sollicitatieplicht voor 55+érs wel schudden. En de dames en heren onderwijzenden kunnen hun salarisverhoging en werkdrukverlaging wel vergeten, hooguit valt andersom te verwachten. Minder poen, meer druk! En de ouderen, of welke zorgbehoevende ook, kunnen bidden en hopen maar, het wordt incasseren. Zo wil de actuele politieke tank. Rechts zo hij gaat.