Erfenis

Kan een erfenis onafgehandeld blijven?

“Na het overlijden van mijn vader hebben er onregelmatigheden plaats gevonden rond zijn bezit. Mijn zus en zwager spelen daar een rol in. Dat konden ze doen, omdat mijn moeder ziek is. De zaak sleept al vier jaar. Kan een erfenis onafgehandeld blijven?”Naam bij redactie bekend

U heeft me een lange brief geschreven met alles wat er misgegaan is met de afhandeling van uw vaders erfenis. U heeft zelfs voor 12.000 euro een advocaat in de arm genomen, om na te gaan waar het geld van uw vader (ruim 100.000 euro) gebleven was. Het heeft u geen oplossing gebracht. Kern van het probleem is de relatie die u met uw zus en zwager onderhoudt. Zou een onderling gesprek onder leiding van een mediator wellicht soelaas bieden? Een mediator of bemiddelaar is getraind om slepende conflicten, vaak veroorzaakt door een gebrek aan communicatie, vlot te trekken. Kijkt u eens op de sites mediator.nl, gecertificeerde mediators.nl of mediatorsvereniging.nl. Het afhandelen van een nalatenschap kan soms heel lang duren. Maar één of twee erfgenamen kunnen niet een erfenis eindeloos ophouden. Op verzoek van de overige erfgenamen kan de kantonrechter een termijn stellen, waarbinnen ze moeten verklaren of ze de nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Sinds kort kan ik bij mijn apotheek niet meer contant betalen. Alleen pinnen! Mag dat zo maar? Ik pin regelmatig, maar ertoe gedwongen worden vind ik van een heel andere orde. Ben benieuwd naar uw antwoord.

Bron: MAX Magazine-editie 30, 2018.

Geef een reactie