Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer in het nauw

De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat het controleren van het regeringsbeleid steeds lastiger wordt nu er zo stevig bezuinigd is. Dat meldt het adviesorgaan op woensdag 29 maart 2017 in het jaarverslag.

Onafhankelijke Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is een Hoog College van de Staat, net als de Raad van State, de Tweede Kamer en de Nationale ombudsman. Het behoort tot de rijksoverheid, maar opereert onafhankelijk. Het adviesorgaan is opgericht om tegenwicht te bieden aan het kabinet. De Algemene Rekenkamer controleert of de inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen en onderzoekt of het beleid van het Rijk wordt uitgevoerd en werkt zoals het is bedoeld. Het orgaan beslist zelf wat het onderzoekt.

Bezuinigingen

De bezuinigingen (van in totaal 3 miljoen euro) van de afgelopen 2 kabinetten-Rutte zetten de Rekenkamer echter onder flinke druk. Het adviesorgaan heeft een stevig werkprogramma. Zo publiceert het in 2016 onder andere 27 onderzoeksrapporten. Dat kost de Rekenkamer dat jaar zo’n 28,8 miljoen euro. Het risico bestaat dat het adviesorgaan door de bezuinigingen het regeringsbeleid minder goed kan controleren. “De vitaliteit van de democratische tegenmacht komt nu onder druk”, schrijft Arno Visser, president van de Rekenkamer, in het jaarverslag.

Herkenbaar probleem

Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en voormalig Nationaal ombudsman, beaamt dit probleem. “Ik zie een tendens waarbij instellingen die de macht controleren een beetje in het verdomhoekje zitten”, zegt hij. “Dit soort instanties worden te vaak als een soort buitendiensten van een ministerie beschouwd, zonder dat men goed kijkt naar de belangrijke onafhankelijke en onkreukbare taak die deze instellingen te vervullen hebben.”

(Bron: ANP, NOS, Algemene Rekenkamer)

Geef een antwoord

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Geheel in de lijn der verwachtingen. … Een regering, die voortdurend bezig is om de rijke toplaag van de bevolking te bevoordelen, ten overstaan van de werkende en werkloze onderlaag van de bevolking de duimschroeven aan te draaien. Alsmede de ene voorziening na de andere de nek omdraait, met valse argumenten, zal elke mogelijkheid tot controle bemoeilijken. De regering Rutte, met koloniale ambities ziet alleen Holland en Utrecht als belangrijk(beschouwd Groningen als wingewest, beschouwd Friesland en Drenthe als derde wereld gebieden en beschouwd Zeeland, Brabant en Limburg als achterlijke gebieden) is er niet bij gebaat dat de rekenkamer alle ontwikkelingen met cijfers staaft. … De regering kan, met de minste ophef, de rekenkamer castreren, door dit instituut kapot bezuinigen.

      Hanneman says:

      Toch weer een mooi helder stukje Oosterwijck. Hier kan ik het gewoon alleen maar verschrikkelijk mee eens zijn. Het stukbezuinigen van controlerende organen zit de VVD kabinetten in het bloed. Moet onderwijl even denken aan een wetsvoorstel van Schippers wat de medezeggenschapsraden in verpleeg en verzorgingstehuizen opdoekt. Patienten en bewoners monddood. Zo ziet de VVD dat het liefst. En we gaan de komende kabinetsperiode zeer waarschijnlijk nog veel meer van dit soort grappen krijgen. As we speak vindt ons kabinet dat het met publieke televisie en radio te gezellig wordt. Alles moet eigenlijk naar de RTL en SBS, kan er nog mooi worden verdiend aan weggooitelevisie. Over de informatieve programma’s is men piekerende. Hoe krijgen we dat ook op de helling? Wilders had een grote smoel over linkse omroepen en journalisten en is daarover duidelijk geweest. Velen onder ons hebben daar vast van gedacht dat dat onbehoorlijk was. Maar als een kabinet met “enkel keurige mensen” morrelt aan de deuren van publieke omroepen hoor je geen mens. Niet te snappen. En zal het met allerlei activiteiten leiden tot een kabinet wat enkel de belangen dient zoals hierboven door meneer O. uitgelegd.