kwetsbare ouderen westfriesgasthuis

Draaien kwetsbare ouderen op voor de miljardenbezuinigingen in de zorg?

Draaien kwetsbare ouderen op voor de miljardenbezuinigingen in de zorg? Het is het centrale thema van het Nationaal Zorgdebat dat MAX maandag 23 januari 2017 uitzendt, live vanuit het Westfriesgasthuis in Hoorn. 

Wordt de zorg onbetaalbaar?

Bijna 11 miljard werd de afgelopen jaren bezuinigd in de zorg. Veel Nederlanders vrezen dat de zorg voor hen onbetaalbaar wordt. Toeslagen gingen omlaag, het eigen risico omhoog en voor veel hulp thuis of in het verpleeghuis geldt een forse eigen bijdrage. Vooral ouderen en chronisch zieken komen in de knel. “Soms moeten we noodgedwongen een financieel beroep doen op onze kinderen, want anders redden we het niet”, vertelt Cees van Dijk uit Dordrecht, die reuma heeft. Steeds meer mensen zien af van noodzakelijke zorg, zo melden huisartsen. Greetje van Rijn uit Enkhuizen is een van hen. Ze heeft kanker gehad en lijdt aan artrose. “Ik ga nu al een paar jaar niet meer op controle. Als ik de specialist een hand geef, ben ik al een paar honderd euro verder”, zo vertelt Greetje van Rijn.

Schrijnende situaties

Volgens het kabinet Rutte zijn drastische bezuinigingen nodig om de ouderenzorg betaalbaar te houden. De afgelopen jaren werden daarom honderden verzorgingshuizen gesloten of omgevormd tot verpleeghuizen. Mensen moeten het langer thuis zien te redden, met hulp van dierbaren of buren. Maar in een stijgend aantal gevallen leidt dat tot schrijnende situaties, zo melden veel thuiszorgorganisaties. Ouderen die zichzelf en elkaar met moeite op de been houden. Ze zijn niet dement genoeg voor een plek in het verpleeghuis en moeten het zien te redden met een paar uur thuiszorg. En als het misgaat, is het moeilijk goede opvang te vinden. ‘Het gat in de zorg’ wordt het genoemd. Deze ouderen belanden nu vaak op de Spoedeisende Hulp in een ziekenhuis. Er ontstaan inmiddels allerlei nieuwe initiatieven om dat gat in de zorg te dichten. Zo wordt in het Westfriesgasthuis beoordeeld of kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis belanden nog wel terug naar huis kunnen en welke aanvullende hulp ze dan nodig hebben.

Hoe staat de zorg ervoor in 2017?

Hoe staat de zorg in Nederland er anno 2017 voor? Wat gaat er goed, maar wat moet absoluut beter? Hoeveel heeft Nederland over voor de zorg aan kwetsbare ouderen? En hoeveel is er nodig? U ziet het in het Nationaal Zorgdebat, met bezorgde burgers en bezielde zorgmedewerkers, mooie portretten van de dagelijkse praktijk, goede gesprekken en stevige discussies. Tot slot is er ruimte voor vragen en opmerkingen van kijkers.

Het Nationaal Zorgdebat is live te zien op maandag 23 januari 2017 om 20.25 uur op NPO 2. Het debat wordt gepresenteerd door Elles de Bruin en Cees Grimbergen.

Geef een antwoord

Reacties (11)

  Hanneman says:

  Niets nieuws!

  spooky says:

  Dat weet ik allang ,daarom heb ik ook geen huishoudelijke hulp meer, dat is niet te betalen i.v.m de hoge bijdragen die je moet betalen
  en ja ze kunnen in het kabinet wel zeggen dat je zolang mogelijk thuis moet blijven wonen ,maar waar haal je de hulp dan vandaan als je bv geen kinderen hebt of je kinderen wonen aan de andere kant van Nederland wonen ,
  die kunnen je echt niet helpen en de buren! die hebben genoeg aan hun eigen huis , op de dag dat ze dan vrij zijn moeten ze hun eigen huishouden op orde maken en hebben ze voor de buurvrouw echt geen tijd !! dus BEDANKT KABINET

  Hans1949 says:

  Advies. Stem alle ouderen massaal op 50PLUS de komende verkiezingen of de partij die ouderen steunen. Natuurlijk besef ik dat er bezuinigd moet worden maar zolang een directrice van verzorgingshuis in een dure BMW rijd op naam van de zaak is er veel mis.

  Ton W says:

  Wat moet ik? Mijn vrouw en ik zijn allebei 65+ en we kunnen ons nu nog redelijk goed redden, maar er komt een moment dat de gezondheid en de financiën niet goed meer gaan. Vanaf mijn pensionering (april 2009) is mijn pensioen niet meer geïndexeerd. Toen het “nieuwe zorgstelsel” werd ingevoerd wisten vele Nederlanders al dat dat verkeerd uit zou pakken, maar nu het zo ver is neemt niemand maatregelen. Er moet een diepgaand onderzoek plaatsvinden naar “managers” die veel te veel krijgen (verdienen doen ze dat niet) en andere zakkenvullers die ten koste van chronisch zieken, ouderen en gehandi-capten een aardig kapitaaltje bij elkaar sprokkelen. Overigens wat betreft de z.g. mantelzorg: kinderen hebben we niet en de buren zijn: een ouder stel met zelf de nodige beperkingen, een jong stel dat als mantelzorger voor een zieke moeder optreedt, een ouder echtpaar dat in dezelfde situatie als wij verkeert en een alleenstaande vrouw van bijna 70. Mantelzorg??????????? Oud worden kan leuk zijn maar…………………. aan oud zijn denk ik liever niet dankzij Ali Rutte en de 40 rovers.

  ravson@hetnet.nl says:

  Wegvallende zorg die voorheen vanuit de overheid werd gefinancierd moet steeds meer door mantelzorgers worden opgevangen. Dat leidt soms tot overbelasting van die mantelzorgers met risico’s en kosten (gemeenschap), en/of tot het stranden van een studie, minder goed functioneren op het werk en dergelijke, met dus ook gemiste kansen voor de toekomst van de mantelzorgers.
  Effecten voor mantelzorgers mis ik in het hele verhaal.

  Amicazorg says:

  Dat de zorg anders moet is wel duidelijk. Dat er een einde moet komen aan de wijze waarop zorgverzekeringen de disbalans veroorzaken ook. Is toch helemaal te gek voor woorden dat nota bene de FNV zich heeft geconformeerd met een zorgverzekering in deze Menzis. Daarin zit veel meer kwaad dan goeds. Hoe kan een onafhankelijke vakbond(althans daar wil ik vanuit gaan) zich daarmee vereenzelvigen? Dat is HELEMAAL FOUT.
  De disbalans in de zorg moet geleidelijk aan nieuwe elan krijgen. Jong en oud moeten zich gaan verenigen. Vandaar dat tehuizen jongeren moeten gaan “opnemen” die tegen gratis inwoning minimaal 30 uur per maand activiteiten inzetten om eenzaamheid te bestrijden en ouderen actief bezig gaan houden. Of het nou met hen wandelen, winkelen, een terrasje pikken of wat dan ook inhoudt, maakt niet uit. We leven teveel in gescheiden werelden en dan gaan we te snel vingerwijzen. Daar moeten we vanaf. (Be)zuinig zijn mag een kernbegrip gaan vormen wanneer we het met elkaar en voor elkaar doen. Daarnaast af van het mode-begrip “marktwerking” . Tenslotte mag de zorg daar niet verder in verzanden/stranden.

  Christi says:

  Volstrekt belachelijk om ouderen en zieken af te schilderen als kostenposten. Als iedereen in ons land gezond is ….dan vallen er grote organisaties, industrieën en bedrijfstakken om ! Dankzij ouderen en zieken zijn er ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen en andere para-medische beroepen en instellingen. Die dure specialisten, directeuren en managers danken hun banen en hoge salarissen aan de zieken & de ouderen. Ook de hele farmaceutische industrie draait om hen. Stop met het bashen van ouderen en zieken !
  Er wordt genoeg geld aan hen verdiend terwijl zij zelf te veel voor een zorgpakket moeten betalen…. een pakket wat telkens duurder wordt terwijl er minder vergoed wordt.

  Parhesia says:

  Ben tientallen jaren in verzorgingshuizen aanwezig geweest,heb de ellende v.d.veranderingen allemaal in ogenschouw genomen, vooral wat de oudjes word afgedwongen aan wijzigingen/aanpassingen/bezuinigingen.Kortweg treurig,onze vader heeft het nog 3 jaar moeten aanzien/ondervinden voor hij stierf.

  Maar het volgende vraagt misschien wel om wat aandacht: heeft men in de statistieken ooit uit gevogeld, wat de kosten zijn op economisch(verzuimdagen)lichamelijk gebied die bij al die overbelaste mantelzorgers heel dikwijls voorkomen.Zij die onder zware omstandigheden overbelast maar blijven doorgaan.Daar ontstaan ook ongewild gezondheid/dokter/economischekosten-die vervolgens meer en minder bij de zorgverzekeraars worden geclaimd-maar vermoedend op het bordje v.d. mantelzorger terecht komen.Deze financielekosten worden nergens doorberekend/meegenomen in het totale kostenplaatje van onze ouderenzorg.Dat mantelzorgers,.. familie/kennissen die zich dikwijls over grotere afstand moeten verplaatsen ook voor aanmerkelijke vervoerskosten komen te staan is wel bekend.Dat deze reis/onderhoudskosten die onderdeel uitmaken van mantelzorg met ’n habbekrats door de belastingdienst,andere instanties word afgedaan,..een brutale dievenpraktijk!!!

  G.H. Kwee says:

  De zorgkosten zijn inderdaad vrij hoog, maar de NL politiek berijdt liever zijn eigen “stokpaardjes” om populair te blijven bij het “stemvee”. Er wordt véél teveel uitgegeven aan andere doeleinden in NL. Opvang, huisvesting van asielzoekers (echte vluchtelingen moeten ook echt geholpen worden!!) maar aan economische vluchtelingen uit veilige landen moet geen geld uitgegeven worden. Bovendien zijn er ook teveel “managers” in de zorg die ook allerlei stokpaardjes berijden en de zorg doen vastlopen in de bureaucratie!

  Hanneman says:

  En het land was rijk en gevuld. Toen zweefde Rutte’s geest over de wateren en het land, en aldus raakte het verwoest en ledig. Al onder bewonderend toezien van de hogepriesters die in hun eerste en tweede tempel almaar weer werden gekozen door het volk en en de priesters, priesteressen handelden en consumeerden lustig voort. Zijn listige apostelen werden aangesteld en verspreidde Mark’s woord tot in de verste uithoeken. En wat zij beweerden en beloofden leidde tot vruchtbare verkiezingsuitslagen. Aldus scheidde zich de zorg van de liefde. Al wat menselijk was diende te worden gekruisigd en aldus geschiedde. Hierna werden vele miljoenen zilverlingen aan de priesters en apostelen toebedeeld. En over de vele engelen riep hij zijn wantrouwen uit en maakte ze vleugellam. En hoewel dat eenieder van het gewone volk een gruwel is blijven zijn apostelen de voortbrengselen van Mark’s woord verkondigen als de eeuwigdurende waarheid.
  Hanneman 1 : 1

  vreiwilliger says:

  De zorg is één dure grote kapitaal verslindende geprivatiseerde onderneming geworden. Bij deze geprivatiseerde onderneming passen geen geld kosten cliënten. Dus wordt de zorg nog duurder gemaakt, zodat nog maar een kleine bevoorrechte elite in Nederland gebruik kan maken van de zorg. Daar moeten we het CDA en de VVD heel dankbaar voor zijn. Zij proberen de zorg nog een beetje voor de gewone man betaalbaar te houden, door de inzet van véél vrijwilligers en de participatiewet. Heeft u geen familie of goede kennissen, dan mag u wat het betreft
  doodgewoon kapot gaan. Dat scheelt hen weer geld en kan de AOW voor de elite ook blijven bestaan. Die hebben het toch al zo slecht. Het volk dat met de auto naar het werk gaat en zo de elite in de file laar wachten? Het is toch te gek voor woorden!