D66: laat werknemers zelf pensioenfonds kiezen

Het idee dat werknemers zich verplicht bij het pensioenfonds van hun huidige werkgever moeten aansluiten is achterhaald. D66 pleit ervoor dat mensen bij het opbouwen van hun pensioen zelf de keuze krijgen bij welk pensioenfonds zij dat doen.

Maatwerk

In het huidige pensioenstelsel sparen werknemers via hun werkgever voor een aanvullend pensioen naast hun AOW. D66-Kamerlid Steven Van Weyenberg pleit voor meer maatwerk: “Het idee dat deelnemers verplicht bij het pensioenfonds van hun huidige werkgever moeten aansluiten is achterhaald. Dat sluit niet aan bij de huidige arbeidsmarkt waarin mensen regelmatig van baan wisselen en nu te vaak een versnipperd pensioen hebben.”

Flexibel premie betalen

D66 wil ook dat het opbouwen van de pensioenpremie flexibeler wordt en meer op de situatie of levensfase afgestemd wordt. Werknemers kunnen er dan bijvoorbeeld voor kiezen om maximaal vijf jaar geen pensioenpremie te betalen. Zo’n ‘premievakantie’ kan goed uitkomen als een gezin met jonge kinderen een periode veel kosten heeft. En wie met pensioen gaat, moet hooguit 10 procent van het opgebouwde kapitaal in één keer kunnen laten uitkeren vindt D66. Met dat geld kan dan bijvoorbeeld het laatste deel van de hypotheek worden afgelost. De partij wil verder af van de doorsneepremie waardoor jongeren nu meebetalen aan de oudedagsvoorziening van ouderen.

Goed idee, maatwerk voor pensioenopbouw?

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reactie

  1. Hanneman says:

    De “dreigende” korting op pensioenen met dat bedrag van iets van 5,00 en centen lijkt verwaarloosbaar maar is natuurlijk de opmaat voor de volgende jaren. Het beleid van de besturen van deze fondsen eén dat van de gevestigde politici is er natúúrlijk niet op gericht de pensioenen te beschermen van grote groepen gerechtigden maar op de verdiensten in de bovenlaag van dat bestuur en niks anders. Deze “dreiging”is niets minder dan de aankondiging van nog meer pensioenellende in de komende jaren. Let maar op, wij, de gerechtigden, zijn straks allen de klosVanmorgen kwam ergens in een journaal of zo al de gedachte voorbij dat pensioenen in wezen een fantasie zijn en in de toekomst zullen verdwijnen. Het idee van de VVD66 meneer van Weyenberg is één van de fratsen die zullen bijdragen aan het nog verder verzieken van de pensioenrechten van vele duizenden gerechtigden die al hun ingelegde geld in de neo-liberale oorlog zien sneuvelen. We zijn immers weer onderweg naar de verkiezingen die eigenlijk de verkwanselingen zouden moeten heten. Meneer van Weyenberg en zijn partij zijn daar weer een aardig voorbeeld van met dit voorstel. Als Christus destijds voor dertig miljoen zilverlingen zou zijn aangebracht, was Judas vandaag een held geweest. Al de grote partijen zullen hun bijdrage in die aanloop leveren zoals bij voorbeeld de PVV met de vraag om de AOW tijdelijk te verhogen. De PVVDA had het over de noodzakelijke en rechtvaardige verhoging van lonen maar zal dat straks, om vooral in de regering te kunnen blijven, uitruilen tegen verplicht papierprikken voor de wetsovertreders onder de vluchtelingen in plaats van uitzetting . Je zou zeggen, “Gerechtigde, lét op uw zaak” maar dat helpt ook niet. De noden en problemen zullen voor alle lagere inkomens in getal en omvang stijgen – huur en huisvestingsproblemen (Mr. Blok) sociale verzekeringskwesties (Mvr. Klijnsma) stijging zorgpremies en onafwendbare vermindering van de zorg of verandering van regulier gebruikt medicijn naar de goedkopere bulkpartijen medicijnen uit Godweetwaar (Mvr. Schippers) en verder alles wat maar is te verzinnen om de kleine, oude, zieke man of vrouw in geldelijke of gezondheidsproblemen te brengen – en niemand van ons kan nog bedenken hoe je verstandig kunt stemmen;
    Het is allemaal VVD georienteerd; CVVDA, VVD66, PVVDA om maar te zwijgen van de “Eindelijkookeenkansomméételopen Unie of de SGP, u weet wel, van dezelfde gladde mééloperij. Báh!!