crisis nog niet voorbij

De crisis is nog niet voor iedereen voorbij

De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Het gaat de goede kant op en de crisis lijkt ver achter ons te liggen. Toch blijven honderdduizenden Nederlandse bijstandsgezinnen leven in relatieve armoede. Volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal gezinnen dat van een laag inkomen moet rondkomen in het afgelopen jaar met 15.000 toegenomen. 

Inkomensgrens

De crisis is voor mij maar nog lang niet voor iedereen. Het aantal huishoudens in Nederland dat langdurig, 4 jaar of langer, van een laag inkomen moet rondkomen is in 1 jaar tijd met 15.000 toegenomen tot 224.000. In totaal hebben 590.000 huishoudens een laag inkomen. De inkomensgrens ligt op 1.030 euro per maand voor alleenstaande, 1.370 euro voor een alleenstaande ouder met 1 kind en 1.940 euro per maand voor een echtpaar met 2 kinderen.

Langdurig in de bijstand

De armoede is het grootst in Amsterdam, Groningen en Rotterdam. Het laagst aantal huishoudens met een klein inkomen, telt de gemeente Rozendaal in Gelderland. De toename van het aantal gezinnen in armoede komt volgens Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, doordat meer mensen langdurig in de bijstand zitten. “En hoe langer in de bijstand, hoe kleiner de kans op een baan.” Van de werkenden lopen zzp’ers volgens het CBS de grootste risico op armoede. Zij moeten het vaak doen met geringe inkomsten doordat zij minder uren werk hebben.

Actief beleid Rotterdam en Amsterdam werkt

Rotterdam en Amsterdam hebben zich de afgelopen 4 jaar actief ingezet om mensen vanuit de bijstand aan het werk te helpen. In Rotterdam zijn 15.590 mensen en in Amsterdam 23.000 mensen vanuit de bijstand aan een betaalde baan geholpen. In Rotterdam is vooral het strenge beleid effectief geweest. De gemeente is tevens meer gaan controleren op bijstandsfraude. Amsterdam heeft zich gericht op een vriendelijke aanpak. Er wordt meer gekeken naar wat wel mogelijk is dan wat niet kan. Mensen met minder kans op werk worden intensiever begeleid. Hierbij wordt niet gezocht naar de kortste weg naar een betaald werk. Van de 15.590 mensen die in Rotterdam aan het werk is gesteld, zijn 13.000 mensen niet terug gevallen in de bijstand. In Amsterdam zijn 18.000 van de 23.000 mensen nog altijd aan het werk.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een reactie

Reacties (6)

 1. Hanneman says:

  Over bedrog gesproken! Het gaat helemaal de goede kant niet op en evenmin ligt de crisis ver achter ons, tegendeel, de wérkelijke crisis lijkt mij nog aanstaande. Met een kabinet met hele andere prioriteiten dan een samenleving zoals ’t eigenlijk zou moeten mogelijk te maken helemáál! ik denk dat het de VVD geen zier uitmaakt, een gekozen of benoemde burgemeester. Veel belangrijker is dat het gedaan moet zijn met referenda. Dat het ontslagrecht in het voordeel van het bedrijfsleven uitpakt. Dat de weg naar de rechter nog minder begaanbaar is dan nu. Steeds meer mensen zullen door hogere prijzen, huren en premies, eigen bijdragen, kortingen op uitkeringen, kortom het VVD klimaat in financiële moeilijkheden raken. Dat worden vanzelf supermoeilijkheden. Dus eer je het weet ben je uit je baan; bijstand! Al te oud? U komt er zeer waarschijnlijk niet meer uit. Deurwaarders of incassobureau’s met een integere inslag? Ik ken ze niet. Wijzigingen in wetgeving ter verbetering van het sociaal economische klimaat met een flink accent op sociaal? Gaat niet gebeuren. Weet er niet het hele fijne van maar ik vernam dat uit berekeningen over de uitkomsten van het huidig regeerakkoord is gebleken dat de lage inkomens er dit jaar welgeteld zés euro op “vooruit gaan” en de middeninkomens maar liefst veertien. Uiteindelijk, onder de streep. Het is me toch wat. Terwijl verkiezingsbeloften stijgende welvaart voor alles en iedereen aankondigden was de club van de afpakkende hand al druk doende dat bij beloften te laten blijven. Met flinke zuchten en veel bravoure komt er geld voor de zorg maar de afschaffing van dividendbelasting? Hoorzitting of kamerdebat ten spijt, huppekéé, geregeld! Ik houd het niet excact bij maar ik vermoed dat er vast weer gaat worden gemorreld aan de duur van uitkeringen en de hoogte. Als strakjes, volgend jaar, de verkiezingen voor de provinciale Staten door Mark worden gewonnen kunnen de zorg en het onderwijs mooi een riedeltje fluiten naar geld wat ze zouden moeten krijgen. Dan is er weer wat gebeurt en zijn het de effecten van de Brexit of de dichte gaskraan in Groningen. En dat met toezeggingen en verkiezingen gewoon een loopje kan worden genomen is inmiddels traditie. Zolang maakt de VVD de dienst al uit. Er zal meer armoede komen. En zowel zorg, onderwijs of wat dacht u van de politie zullen enkel méér problemen krijgen. Nederland is doodziek. We zijn toe aan goede zorg!

  1. Vlinder56 says:

   Go

  2. Vlinder56 says:

   Goed gesproken Hanneman… Beter verwoorden vd aanpak vd VVD en hoe het (waarschijnlijk) verder zal gaan in Nederland en met de maatschappij… kon niet

 2. oosterwijck says:

  Niets meer aan toe te voegen Hanneman, je verwoordt de mening van heel veel Nederlanders, die jammer genoeg zwijgen en hun lot in stilte aanvaarden. Bravo … Ik wil iedereen, uit de werkende klasse, oproepen om massaal naar het stembureau te gaan en te stemmen op een sociale partij (bijvoorbeeld de SP of Groen Links of de Partij voor de Dieren), die oog heeft voor de werkende klasse (de onderdrukten). Nu is de situatie dat teveel arbeiders en bedienden (onderdrukten) het stemmen verleerd zijn, terwijl de uitverkorenen (die hun zakken vullen uit de belasting pot), massaal op de VVD stemmen. Door dat verschil in gemotiveerd stemmen, lijkt de VVD een meerderheid te hebben in de politiek. Terwijl de meerderheid, eigenlijk de zwijgende massa is, die niet meer gemotiveerd is om de gang naar de stembus te gaan. Als die zwijgende massa (de onderdrukten), weer massaal gaat stemmen, is het gedaan met de VVD (de uitverkorenen) en zal er geen jaarlijks belastinggeld (€1.8 miljard per jaar) naar Amerikaanse miljonairs gaan (uitverkorenen), maar naar de aardbeving slachtoffers in Groningen (€1.4 miljard éénmalig). Voor de statistieken: Een miljard is €1000.000.000 waarmee 1000 gezinnen miljonair gemaakt kunnen worden, elk jaar weer.

 3. opawinkel says:

  Hanneman heeft gelijk ik hoop dat de regering dit ook leest.
  Geld het zelfde voor gemeentes ben 68 jaar heb altijd gestemd maar nu weet ik niet
  waar ik op stemmen moet dus zal voor het eerst NIET meer stemmen

  1. Hanneman says:

   Opawinkel, geen flauw idee waaróp u zou moeten stemmen maar zeker weet ik dat u moed moet houden en tóch gaan stemmen. Links. Slá groen of tomatenrood, maakt niet uit. Als het maar links is. Voor de goede orde; PVDA is geen linkse partij meer. Die zou ik u dus willen afraden – maar wie ben ik? -alleen in ‘s’mensensnaam, gaat u wél stemmen. Om het belang van de VVD de regering uit te dienen.