Meer 45-plussers en jongeren in de bijstand

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn in 2015 vooral de 45-plussers de grootste instromers die in de bijstand terecht komen. Ook het aantal  jongeren onder de 27 jaar dat in de bijstand terecht komt, is vorig jaar sterk gegroeid.

Terugkeer naar werk lastig

Met 11.00 instromers is het aantal 45-plus bijstandsgebruikers vergelijkbaar met de instroom van de twee voorgaande jaren. Voor deze groep is terugkeer naar de arbeidsmarkt  lastig, zo schrijft het CBS.

Bijstand is bedoeld voor mensen die te weinig inkomen of vermogen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Gehuwde of samenwonende stellen onder de AOW-leeftijd ontvangen samen 100 procent van het minimumloon. En alleenstaanden krijgen 70 procent van het minimumloon. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de uitkering afgeleid van de kinderbijslag. In totaal ontvingen 450.000 mensen eind 2015 een bijstandsuitkering.

Participatiewet

Sinds de invoering van de Participatiewet komen alleen nog jongeren voor een Wajong in aanmerking die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Gedeeltelijk arbeidsongeschikte jongeren vielen terug in de bijstand. Dit waren er in 2015 naar schatting 3.000. Zij kunnen bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Dat is één van de redenen waarom het aantal jonge bijstandsgerechtigden in 2015 sterk toenam.

Geef een reactie

Reacties (2)

  1. ojhekcireg@zeelandnet.nl says:

    Kapitalisten hebben baat bij veel werklozen, maakt niet uit hoe oud die zijn of ze wel of geen handicap hebben. Daarnaast leveren werklozen niets op dus mogen ze ook niet veel kosten. De huidige rechtse machthebbers slopen alle sociale voorzieningen zodat mensen geen zekerheid meer hebben en ook geen fatsoenlijk inkomen.
    Zoals in bv. India of Bangalades waar ze voor 50 cent per uur werken. En als ze het te weinig vinden gooien ze die buiten want er staan 20 andere te wachten tot ze binnen mogen. Dat is het ware gezicht van kapitalisten welke druk bezig zijn om hier ook mensen te kunnen onderdrukken zodat ze weer voor een habbekrats komen werken. Kapitalisten zijn net een zwerm sprinkhanen: vreten alles kaal en trekken dan weer naar elders waar weer wat kaal te vreten is.

  2. knabbel13 says:

    Nou ik heb er nooit om gevraagt, maar zit al bijna 30 jaar in de bijstand. Heel veel vrijwilligers werk gedaan. En nu onmogelijk om nog aan de bak te komen. Wegens ziekte……….maar alles word duurder de huur, de zorg, de abonementen..die ik al aan het op zeggen ben. Want ik krijg er niks bij……maar alles word duurder en duurder. En ik eet nog liever een boterham minder dan dat ik in de schulden zou komen. PFFFFFFFFFFF Valt echt niet mee.