Belastingvrije schenking

Belastingvrije schenking: hoe zit dat ook alweer?

Als u kinderen, kleinkinderen of andere naasten heeft, kunt u ze op financieel gebied ondersteunen. En wanneer uw bijdrage binnen de perken blijft, hoeft u hier ook geen belasting over te betalen. Maar wat is precies wel en niet toegestaan bij zo’n belastingvrije schenking?

Belastingvrije schenking aan uw kind

Als u geld schenkt aan een ander, betaalt de ontvanger schenkbelasting. Tenzij het schenkbedrag lager is dan een bepaald grensbedrag, want dan is het een belastingvrije schenking. Als u kinderen heeft, kunt u per kind maximaal 6.035 euro belastingvrij schenken in 2023. Dit geldt ook voor pleegkinderen of stiefkinderen. Bent u gescheiden van de vader of moeder van uw kinderen, dan gelden jullie samen alsnog als 1 schenker. Stel dat u samenwoont en/of nog geen geregistreerd partnerschap heeft, dan gelden er weer aanvullende voorwaarden.

Belastingvrije schenking aan iemand anders

Bij een schenking aan iemand die niet uw kind is, is het belastingvrije bedrag maximaal 2.418 euro. De ontvanger kan uw kleinkind, uw broer of zus, uw neef of nicht of zelfs iemand van buiten uw familie zijn. De ontvanger van de belastingvrije schenking mag het bedrag naar eigen inzicht besteden. Diegene mag meerdere schenkingen per jaar ontvangen, maar hoeft geen belasting te betalen als het totaalbedrag lager dan die 2.418 euro is.

Eenmalig verhoogde vrijstelling: koophuis of vrije besteding

U mag maximaal 1 keer in uw leven een hoger bedrag belastingvrij schenken aan uw kind of een andere naaste. Door deze eenmalig verhoogde vrijstelling kunt u een ander helpen, om bijvoorbeeld een huis te kopen of een andere grote investering te doen. Daar zijn wel de nodige voorwaarden aan verbonden. Zo moet de ontvanger – of diens partner – tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. In 2023 is de maximale belastingvrije schenking 28.947 euro voor uw kind. Iemand die niet uw kind is, kunt u aan een belastingvrije schenking van 28.947 euro helpen. Maar in 2023 kan dit alleen als diegene het bedrag besteedt aan een eigen woning

Hoeveel schenken
Lees ook: Mijn kind zit in de bijstand. Mag ik hem geld schenken?

Eenmalig verhoogde vrijstelling: dure studie

Als uw kind een dure studie volgt (minstens 20.000 euro per jaar), kunt u eenmalig 60.298 euro schenken om hem of haar te helpen. Maar wees erop bedacht dat u zo’n extra hoge schenking maar 1 keer in uw leven kunt doen. Zo’n eenmalige schenking plus een reguliere belastingvrije schenking in hetzelfde jaar, dat is niet toegestaan. Zorg dus dat u goed op de hoogte bent van de exacte voorwaarden.

Materiële schenking

Wat als u geen geld schenkt, maar bijvoorbeeld een woning of een auto? Stel dat u uw kind een auto schenkt die 10.000 euro waard is. Dan krijgt hij of zij een vrijstelling voor de 1e 6.035 euro. Maar er geldt wel een schenkbelasting over de resterende 3.965 euro. U kunt ook de eenmalig verhoogde vrijstelling inzetten, maar dan bent u dit recht voor de rest van uw leven kwijt. Het schenken van een woning is een stuk complexer. Hoe hoog het vrijgestelde bedrag is, hangt af van de WOZ-waarde van een woning. Verder kunt u een familiebedrijf overdragen aan uw kind, in combinatie met een vrijstelling van ruim 1 miljoen euro. Wat deze bedrijfsopvolgingsregeling precies inhoudt, legt de Belastingdienst uit.

Wat gaat er veranderen in 2024?

De maximale bedragen voor een belastingvrije schenking gelden voor een heel kalenderjaar. Hoe hoog deze bedragen per 1 januari 2024 uitvallen, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Wat wel zeker is, is dat de jubeltonregeling (vorm van eenmalig verhoogde vrijstelling) in 2024 geheel komt te vervallen. Een grote belastingvrije schenking doen, om iemand te helpen met de aanschaf van een woning, dat gaat dan dus niet zomaar meer.

(Bron: Archief, MAX Magazine, Rijksoverheid, Brabants Dagblad, Belastingdienst, Van Lanschot Kempen, Familiebank. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (3)

  Warmenhj says:

  Het bedrag bij kind en dure studie schuld is onjuist. Er staat 60.9298 dat lijkt me onjuist.
  Mvg

   MAX Vandaag says:

   Beste lezer,

   Een schenking om een dure studie mee te bekostigen valt onder de eenmalige uitzonderingen: volgens de Belastingdienst geldt hier in 2023 inderdaad een bedrag van 60.298 euro voor. Zie: belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/tot-welk-bedrag-belastingvrij-schenken
   Hopelijk hebben en belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/content/schenken-voor-een-dure-studie

   Hopelijk hebben we u hiermee voldoende geïnformeerd.

   Met vriendelijke groeten,
   Redactie MAX Vandaag

   MAX Vandaag says:

   En voor alle duidelijkheid: dat gaat om 60.298 euro, niet om 60.9298 euro (zoals abusievelijk in het artikel stond). We hebben het inmiddels aangepast, excuses en dank voor uw oplettendheid.

   Met vriendelijke groeten,
   Redactie MAX Vandaag