Schenking ouders kinderen belastringvrij schenkbelasting

Een financiële schenking aan uw kind of van uw kind? Groot verschil in fiscale regels

Als ouders hun kinderen financieel willen bijstaan, kunnen ze dat tot op zekere hoogte belastingvrij doen. Ook grootouders kunnen jaarlijks een belastingvrije schenking aan hun kleinkinderen doen. Maar hoe werkt het omgekeerd, als kinderen juist hun ouders willen helpen met een financiële schenking?

Hoeveel kunnen ouders belastingvrij aan hun kinderen schenken?

Hoewel de jubelton (belastingvrije schenking, die iemand aan zijn of haar eigen huis kan besteden) per 1 januari 2024 is afgeschaft, hebben ouders nog steeds mogelijkheden om hun kinderen financieel te ondersteunen. In 2024 kunnen ze maximaal 6.633 euro belastingvrij aan hun kinderen schenken. Zo’n belastingvrije schenking aan uw kind kunt u elk jaar 1 keer doen.

Daarnaast mogen ouders eenmalig gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling. Als die bestemd is voor het volgen van een dure studie, mogen ouders in 2024 maximaal 66.268 euro belastingvrij schenken. Voor een ander, vrij te kiezen, bestedingsdoel kunnen ouders in 2024 maximaal 31.813 euro schenken aan hun kinderen. Maar dit mag dus alleen als u nooit eerder gebruik heeft gemaakt van deze eenmalig verhoogde vrijstelling.

Belastingvrije schenking
Lees ook: Belastingvrije schenking: hoe zit dat ook alweer?

Hoe hoog is de belastingvrije schenking bij een andere onderlinge relatie?

Deze regels gelden alleen als ouders een schenking aan hun kind doen. Dat kunnen hun eigen kinderen zijn, maar ook hun stief- of pleegkinderen. Maar is er een andere relatie tussen schenker en ontvanger, bijvoorbeeld grootouder en kleinkind? Dan is het maximale belastingvrije schenkingsbedrag lager. In 2024 ligt de grens op 2.658 euro. Als een werkend kind zijn of haar gepensioneerde ouders financieel wil steunen, geldt deze grens van 2,658 euro ook.

Schenkt het kind meer dan die 2.658 euro aan zijn of haar ouders, dan moet één van de 2 partijen wel schenkbelasting betalen. Wie dat doet, kunt u in onderling overleg afstemmen. Maar is de schenker degene die de schenkbelasting betaalt? Dan is dit belastingbedrag hoger dan wanneer de ontvanger betaalt. Verder spelen de relatie tussen schenker en ontvanger (naaste of verre familie of helemaal geen familie) en de hoogte van het schenkbedrag een rol. In dit overzicht van de Belastingdienst vindt u de bijbehorende tarieven in 2024.

Wat als kinderen aan hun ouders willen schenken?

Kort samengevat: als ouders hun kinderen financieel willen ondersteunen, gelden er dus soepelere regels dan wanneer het omgekeerde het geval is. Antropoloog Daniëlle Braun heeft dit zelf ervaren, nadat ze haar vader wil helpen. “Ik wilde hem geld geven, om in zijn levensonderhoud te voorzien en zijn huur te betalen. En toen liep ik tegen enorm veel barrières op”, vertelt ze aan RTL Nieuws.

De fiscale regels maken zo’n schenking namelijk niet aantrekkelijk, terwijl het in veel gevallen wel hard nodig is. Braun hoopt dan ook dat er meer aandacht voor dit thema komt. “Je ziet steeds meer ouderen die vroeger best vermogend waren en in een plotselinge armoedeval komen. Waarvan kinderen zeggen: ik wil best helpen.” Maar aan dit soort hulp hangt dus een prijskaartje, voor de schenker óf de ontvanger.

Marnix van Rij, demissionair staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, erkent dat deze wetgeving nadelige gevolgen heeft. “De wet gaat nog uit van de gedachte dat ouders voor zichzelf kunnen zorgen”, citeert RTL Nieuws de CDA-politicus. Maar dat is dus niet altijd het geval, aangezien werkende kinderen soms financieel beter zitten dan hun gepensioneerde ouders. Of en wanneer er iets aan deze fiscale regels rondom schenkingen kan veranderen, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Want daarvoor moet er eerst een nieuw kabinet komen.

Dieetkosten fiscaal aftrekbaar
Lees ook: Maakt u noodgedwongen dieetkosten? Ze zijn fiscaal aftrekbaar

(Bron: Archief, Belastingdienst, RTL Nieuws, Academie voor Organisatiecultuur, X: @daniellebraunOL. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie