Jaarruimte pensioen belastingvoordeel

Belastingvoordeel door uw pensioenpot aan te vullen: wat is de jaarruimte?

De meeste werkenden bouwen via hun werkgever een aanvullend pensioen bij hun pensioenfonds op. Zo hebben ze een extra inkomstenbron, voor wanneer ze eenmaal de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Maar u kunt tijdens uw werkzame leven ook zelf uw pensioenpotje aanvullen, als u gebruik maakt van de zogeheten jaarruimte. Wat houdt dit precies in? En hoe kunt u hier fiscaal voordeel uit halen?

Pensioengat voorkomen met uw jaarruimte

Het kan gebeuren dat u tijdens uw werkzame leven te weinig pensioen opbouwt, door inflatie of het feit dat u tijdelijk niet in Nederland woont of werkt. Dan ontstaat er een pensioengat. In dat geval kunt u later moeilijkheden krijgen om in uw levensonderhoud te voorzien. De jaarruimte is bedoeld om zo’n pensioengat te voorkomen. U gebruikt namelijk een deel van uw inkomen om dat tekort in uw pensioenopbouw aan te vullen. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks belastingvriendelijk opzij kunt zetten op uw pensioenrekening. In 2023 is de maximale jaarruimte bijvoorbeeld 34.550 euro. Hoe de storting naar uw pensioenrekening in zijn werk gaat, hangt af van de bank waarbij u bent aangesloten.

Hoe kunt u de hoogte van uw jaarruimte berekenen?

De hoogte van uw jaarruimte in (bijvoorbeeld) 2023 hangt af van meerdere factoren. Ten 1e is uw inkomen in het voorgaande jaar bepalend, in dit voorbeeld is dat dus 2022. Hoe hoog uw ontstane pensioengat is en hoeveel pensioen u al zelf heeft opgebouwd in 2022 (de zogeheten Factor A, terug te vinden via mijnpensioenoverzicht.nl), zijn andere factoren die meespelen. Hoe hoog het jaarruimtebedrag exact uitvalt, is dan ook voor iedereen anders. U kunt via de website van de Belastingdienst – of via uw bank – de hoogte van uw jaarruimte berekenen, voor 2023 of een eerder jaar. Zorg dan wel dat u uw aangifte en inkomstenoverzicht van dat jaar paraat heeft.

AOW-leeftijd 2029
Lees ook: Hoe zit het? Op welke datum gaat uw AOW waarschijnlijk in?

Hoe haalt u belastingvoordeel uit het inzetten van uw jaarruimte?

Heeft u alle informatie ingevoerd en weet u vervolgens hoe hoog uw maximale jaarruimte is? Dan kunt u dit bedrag op uw pensioenrekening zetten. Let er wel op dat u elk jaar tot 31 december de tijd heeft. Als u pas na Oud en Nieuw geld opzijzet op uw pensioenrekening, geldt dit als jaarruimte 2024 (en heeft u dus inkomensgegevens over 2023 nodig). U kunt in uw belastingaangifte het jaarruimtebedrag aftrekken van uw inkomsten.

Via Mijn Belastingdienst kunt u uw oude aangiftes terugvinden. Met de optie ‘Mijn aangifte inkomstenbelasting wijzigen’ kunt u de jaarruimte doorvoeren. Ga dan naar ‘Uitgaven’ en vink de optie ‘Uitgaven voor lijfrente. Alleen bij een pensioentekort’ aan. Voor het jaarruimtebedrag waarmee u uw pensioen aanvult, betaalt u in 1e instantie geen belasting. Dat doet u pas als u eenmaal met pensioen bent. Maar dan is uw inkomen meestal lager geworden, waardoor u alsnog voordeel kunt krijgen. Dit maakt het inzetten van jaarruimte een belastingvriendelijke regeling.

Jaarruimte van maximaal 10 jaar geleden: de reserveringsruimte

Heeft u in de voorbije jaren geen jaarruimte ingezet, terwijl dit wel had gekund? Dan kunt u dit met terugwerkende kracht doen, met aangiftes van maximaal 10 jaar geleden. Per jaar mag u met terugwerkende kracht 38.000 euro in uw jaarruimte opnemen. Door middel van deze reserveringsruimte kunt u alsnog een fiscale meevaller krijgen. Ook in dit geval is Oud en Nieuw de ‘deadline’. U heeft dus nog tot 31 december 2023 om de niet gebruikte jaarruimte over 2013 alsnog in te zetten. Vanaf 2024 komt deze mogelijkheid te vervallen. Wel kunt u dan de jaarruimte van 2014 en latere jaren nog met terugwerkende kracht inzetten.

AOW 1 januari 2024
Lees ook: AOW-bedragen per 1 januari 2024 bekend: op hoeveel geld heeft u recht?

Nieuwe wetgeving uit 2023 maakt jaarruimte aantrekkelijker

Sinds 2023 is de Wet toekomst pensioenen van kracht. En deze wet maakt het een stuk aantrekkelijker om gebruik te maken van uw jaarruimte. Want het percentage van uw pensioengevend inkomen dat u kunt gebruiken, is verhoogd van 13,3 naar 30 procent. Wat betekent dit concreet? In 2023 is het pensioengevend inkomen uw bruto jaarinkomen uit 2022, minus 13.646 euro (AOW-franchise). Door die verhoging naar 30 procent gaat de maximale jaarruimte van 15.317 euro naar 34.550 euro, afhankelijk van hoe hoog uw inkomen in 2022 is.

Of u inderdaad aan dat bedrag komt, hangt dan weer af van het pensioen dat u zelf al opgebouwd heeft. U kunt overigens ook een hoger bedrag dan 34.550 euro opzijzetten, maar dat levert dan geen extra belastingvoordeel op. Het kan er zelfs voor zorgen dat u uiteindelijk juist meer geld kwijt bent. Verder is de reserveringsruimte uitgebreid, van 7 naar 10 jaar. Blijkt u in 2013, 2014 en 2015 nog een ongebruikte jaarruimte te hebben, dan kunt u die in 2023 alsnog inzetten. Het maximumbedrag voor elk jaar is 38.000 euro, terwijl dit voorheen 8.065 euro was.

Laat u goed informeren

De regels rondom de jaarruimte zijn complex, dus zorg dat u zeker weet waar u aan begint. Laat u goed informeren door een bank of een andere adviseur, voordat u werk maakt van de jaarruimte. Het kan u diverse financiële en fiscale voordelen opleveren, mits u goed gebruik maakt van deze regeling.

Pensioenstelsel opname pensioen 10 procent ineens
Lees ook: 10 procent van uw opgebouwde pensioen ineens opnemen: wat komt hierbij kijken?

(Bron: Archief, Algemeen Dagblad, Bright Pensioen, ABN Amro, Rabobank, Brand New Day, Knab, Acturaad. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord