55-plus werknemer

55-plus werknemer functioneert even goed als jongere

Dat de 55-plussers goed functioneren op de werkvloer, dat wisten wij natuurlijk al. Maar dat ze evengoed presteren als jongeren, dat blijkt nu uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uit het onderzoek Arbeidsmarkt in kaart blijkt ook dat bedrijven minder aandacht hebben voor werknemers met een arbeidsbeperking. 

Loon

Van de ondervraagde werkgevers geeft twee derde aan het salaris van de oudere werknemer in verhouding staat tot de productiviteit. Een kwart van de werkgevers vindt overigens wel dat de oudere werknemer een dure arbeidskracht is. Dat geldt met name voor de bouwsector. Naast een hoger salaris hebben 55-plussers van oudsher recht op extra vrije dagen. Hoewel dit misschien niet meer van deze tijd lijkt, wordt dit toch nog door twee derde van de bedrijven gedaan. 30 procent van de bedrijven geeft 55-plussers een aangepast takenpakket voor minder werkdruk. Maar als het gaat om overwerk, onregelmatige tijden of nachtdiensten, dan wordt de ouder werknemer niet gespaard.

Minder regelingen

Steeds meer zestigers blijven langer doorwerken. Dit is deels het gevolg van de vergrijzing, maar er zijn ook minder regelingen dan vroeger. 10 jaar geleden heeft driekwart van de bedrijven nog een vut-regeling. Dat is nu nog maar een kwart. Alleen in de bouw en in het onderwijs bestaat er de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken.

Demotie

En hoewel het aantal 55-plussers met een betaalde baan blijft groeien, is het voor diezelfde groep ook nog steeds lastig om werk te vinden. 85 procent van de werkzoekende 50-plussers ervaart zelfs leeftijdsdiscriminatie bij het zoeken van een baan. Dat meldt het CNV. De conclusie van het SCP is dat werkgevers bereid zijn om oudere werknemers in dienst te nemen, maar dat zij er nog niet veel aan doen om dit mogelijk te maken. Een maatregel die wel in populariteit toeneemt is die van demotie. Dat is het verlagen van het salaris. Dit is in 2015 bij 9 procent van de werkgevers voorgekomen.

Arbeidsbeperking

Waar werkgevers weinig aandacht voor hebben is werknemers met een arbeidsbeperking. Ongeveer de helft van de bedrijven geeft aan niet van plan te zijn iemand met een beperking in dienst te nemen. Als argument wordt aangevoerd dat er geen geschikte functies zijn en dat er geen medewerkers zijn om diegene met een beperking te begeleiden. Veel werkgevers hebben ook geen idee dat er regelingen zijn voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. Zo kan de werkgever loonkostensubsidie en een no-riskregeling bij ziekte krijgen.

Het bedrijfsleven en de overheid hebben enige jaren geleden beloofd om in 2025 tenminste 125.000 mensen met een beperking een baan te geven. 25.000 bij de overheid en 100.000 bij andere werkgevers.

(Bron: Trouw/NOS)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Weer zo’n onvolkomen verhaal. …

    argument 1. In de zware lichamelijke beroepen, kan een 55 plusser niet evenveel presteren als een jonge adonis. Door lichamelijke aftakeling worden prestaties van senioren, in zware beroepen, minder. Dit komt duidelijk tot uiting bij wielrenners en voetballers, je ziet weinig topsporters boven de 55 jaar

    argument 2. De lonen van 55 plussers zijn vaak hoger, in lamzakken baantjes op kantoor en bij de publieke sector, door opgebouwde periodieken, waardoor een oudere werknemer vaak een hoger salaris heeft. Dit geldt niet voor bouwvakkers, die kennen geen periodieken en toeslagen voor dienstjaren.