krimpregio

Meldpunt: SCP waarschuwt voor versobering in provincie

In gemeenten waar de bevolking terugloopt en de vergrijzing toeneemt staan voorzieningen, zoals ouderenzorg, onder druk. Hier zijn steeds minder huisartsen, is thuiszorgpersoneel moeilijk te vinden en moeten ziekenhuisafdelingen sluiten. Naar deze krimpgebieden moet extra overheidsaandacht en geld. Dat zegt Kim Putters, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Meldpunt.

Voorzieningen verdwenen

In het Friese dorp Veenwouden zijn de afgelopen jaren voorzieningen verdwenen of onder druk komen te staan. Het dorp met 3500 inwoners ligt in Noordoost-Friesland, wat sinds 2017 officieel een krimpgebied is, net als Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. In Meldpunt dorpsbewoners die zich zorgen maken over de verminderde ‘leefbaarheid’. Jongeren trekken weg, opvolgers voor huisartsen zijn niet te vinden en het lang beloofde buurthuis komt er ook niet. En als de jongeren niet terugkeren omdat er geen banen en woningen zijn, zijn er straks geen mantelzorgers voor de ouderen.

Stapeling van problemen in krimpregio’s

SCP-directeur Kim Putters, de meest invloedrijke Nederlander van 2019, is vrijdag 6 maart 2020 te gast in Meldpunt. Hij ziet een stapeling van problemen in de krimpregio’s. “Je moet in deze regio’s anders nadenken over werk en de combinatie van wonen en zorg. De politiek moet haar beleid beter afstemmen op deze regionale verschillen. Dan heb ik het over geld dat daarheen gaat en de woningbouwopgave.”

Verder in Meldpunt

Lucie van Cranenburgh laat in haar woon- en slaapkamer airconditioning installeren door het bedrijf Aircovoordeel uit Zwolle. Maar na 2 jaar werkt het systeem nog steeds niet naar behoren. MAX Ombudsman Jeanine Janssen laat er een onafhankelijk expert naar kijken en haalt verhaal bij het aircobedrijf.

Meldpunt is te zien op vrijdag 6 maart 2020 om 19.20 uur op NPO 2.

Geef een antwoord