“We moeten de handen ineen slaan om zelfmoord te voorkomen!”

Het aantal zelfdodingen in Nederland stijgt al jaren. In juni 2016 bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat het aantal zelfdodingen nog nooit zo hoog was. In 2015 pleegden 1871 mensen zelfmoord, een groot verschil met 2007, een jaar waarin 1353 zelfdodingen plaatsvonden.

Zelfmoordpreventie

In 7 gebieden door het hele land begint woensdag 7 september 2016 een proef om het aantal zelfmoorden terug te dringen. Het gaat om een aanpak die in het buitenland al een succes is. Het aantal zelfmoorden daalde daar met 30 procent. In de deelnemende gebieden zijn veel risico-gevallen en plegen relatief veel mensen zelfmoord. Het gaat om Zuid-Oost Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland, Groningen, Haarlem-Kennemerland en Den Haag. De gebieden hebben zich aangesloten bij het Suïcide Preventie Actienetwerk (Supranet), een initiatief van de zorginstelling 113online, die zich richt op zelfmoordpreventie.

Verschillende problemen

Per regio spelen specifieke problemen. Zo speelt in Zeeland het geloof een grote rol, maar in Haarlem spelen er hele andere problemen. Daarom moet er ook heel anders per regio gehandeld worden. Om de aanpak per regio te optimaliseren komen verschillende medische hulpverleners, zoals dokters, therapeuten, verpleegkundigen en bestuurders, bijeen om van elkaar te leren welke aanpak succesvol is en welke niet. Ze bekijken elkaars onderzoekscijfers en bepalen aan de hand daarvan of een aanpak misschien beter werkt op een andere plek.

Bied hulp

Directeur van 113Online Jan Mokkenstorm: “We kijken naar het aantal zelfmoorden en suïcide-pogingen en de aanpak tegen zelfdodingen. Aan de hand van deze cijfers kunnen we van elkaar leren.” Behalve dat kunnen de medische hulpverleners mensen met een verhoogd risico actief benaderen, zoals mannen van middelbare leeftijd die werkloos worden.
Ook gaan er publiciteitscampagnes van start die gericht zijn op mensen die zelfmoordplannen hebben, maar ook op familieleden, vrienden en collega’s van mensen die depressief gedrag vertonen. Als ze daar iets van merken, worden ze aangespoord om iemand daarop aan te spreken en eventueel te adviseren om hulp te zoeken. “De zorg kan het niet alleen. We moeten met zijn allen samenwerken en de handen ineen slaan”, aldus Jan Mokkenstorm.

Hollandse Zaken

Discussieprogramma Hollandse Zaken besteedde op woensdag 24 augustus 2016 aandacht aan het taboe op zelfdoding. Praten over zelfdoding moet namelijk niet langer taboe zijn, zegt hulporganisatie 113Online. Deze uitzending terugkijken? Dat kan op de website van Omroep MAX.

Geef een reactie

Reacties (2)

    Rieja says:

    Dit land gelooft niet in elektrogevoeligheid. Mensen die reageren op alle draadloze en steeds beperkter worden want het schaadt mens, dier en plant. Als dit al jaren duurt is het gek dan dat mensen het niet meer trekken? Niet meer thuishoren in deze te snel veranderende maatschappij. Help deze mensen en het zelfmoordcijfer daalt.

    oosterwijck says:

    Een hele grote en hele belangrijke factor, in de groei van het aantal zelfdodingen, is de individualisering van de maatschappij. Er is geen oog meer voor mensen die in de knoop raken. De meest effectieve oplossing voor dit probleem is, … de juiste regering kiezen. Met de komst van de VVD is het aantal zelfdodingen aanzienlijk toegenomen. Dat klinkt een beetje bruut, maar, is volledig werkelijk. De VVD en de PvdA zijn verantwoordelijk voor het verdwijnen van een sociaal vangnet, voor afbraak van gezondheidszorg instellingen, voor afbraak van werk en inkomen van mensen met een (psychische)beperking. Rutte en heks Kleinsma zijn verantwoordelijk voor veel ellende. Voor afbraak van het maatschappelijk werk. Al deze factoren dragen bij aan de toename van zelfdodingen. … Kies voor samen delen, samen zorgen, kies voor een sociale politieke partij, zoals de SP en 50+.