ouderenmishandeling

Nieuwe tv-campagne moet ouderenmishandeling tegengaan

1 op de 20 thuiswonende 65-plussers wordt weleens mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Dekkers (Rechtsbescherming) willen hier iets tegen doen en daarom lanceert de overheid op 12 juni 2019 een nieuwe tv-campagne. De campagne moet ervoor zorgen dat Nederlanders die ouderenmishandeling vermoeden, deze vermoedens delen en niet naast zich neerleggen.

De vele gezichten van ouderenmishandeling

De nieuwe tv-campagne bestaat uit een spotje waarin te zien is hoe een dochter de pinpas van haar moeder steelt om er vervolgens mee te gaan winkelen. Deze financiële uitbuiting is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling, maar ook lichamelijke of psychische mishandeling komen vaak voor. In februari van 2018 wordt er grootschalig onderzoek gedaan naar hoe vaak bepaalde vormen van ouderenmishandeling de kop opsteken. Daaruit is op te maken dat ruim 1 procent van de 10.000 ondervraagden weleens fysiek mishandeld wordt. Met name 80-plussers overkomt dit relatief vaak. 1,6 procent van de respondenten zegt psychisch mishandeld te worden. Hierbij moet u denken treiteren of uitschelden. Zoals al gezegd komt financiële mishandeling het vaakst voor; dit overkomt zo’n 3 procent van de ouderen. Onder 80-plussers ligt dit percentage zelfs op 4,4 procent.

Vermoedt u ouderenmishandeling?

Het spotje op tv staat niet op zichzelf. De overheid verwijst in berichtgeving over de campagne door naar de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl, waar mensen die ouderenmishandeling vermoeden terecht kunnen voor advies. Ook kan iedereen die ouderenmishandeling denkt te hebben waargenomen kosteloos bellen naar Veilig Thuis via nummer 0800-2000. Deze organisatie is 24 uur per dag bereikbaar voor informatie. Veel mensen die een dergelijke vorm van mishandeling vermoeden vinden het fijn om eerst advies in te winnen, omdat de pleger zelf aanspreken als een grote stap wordt ervaren.

Internationale dag tegen Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is niet alleen in Nederland een probleem. Ook in andere landen komt het vaak voor, waardoor in 2006 De internationale dag tegen de Ouderenmishandeling in het leven wordt geroepen. Op 15 juni 2019 vindt de 13e editie plaats en worden er door heel het land activiteiten georganiseerd die ouderenmishandeling bespreekbaar moeten maken.

Bron: overheid, archief, RTL Nieuws.

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Campagnes waarover dan ook stellen net zoveel voor als de diverse manifesten op alle terrein. Ze komen van ministers van een kabinet dat wordt geleid door de VVD. Veel praatjes. Onderzoeken. Nul effect. Het weer geleidelijk aan terugbrengen van een sociaal, rechtvaardig Nederland met fatsoenlijke behuizing zonder uitbuiting, werk voor wie wil en kán, veiligheid, degelijk onderwijs, goede zorg zou kunnen werken. Maar met de toename van armoede, woningnood, voortdurende afbraak van voorzieningen en einde aan vangnetten werk je misschien het tegendeel in de hand. Stijgende aantallen armen en perspectieflozen zijn het recept voor nog meer geweld, misdaad, wantrouwen. En dat proces voltrekt zich overal in de samenleving. Dus ook bij ouderen. Criminelen doen in wezen hetzelfde als veel politici. Ze komen het eerste uit bij de zwaksten en minst weerbaren om te doen wat ze ermee doen. Beter zoeken we uit waardoor die toename van geweld en misbruik is te verklaren. Om vervolgens daar wat aan te doen. Dat moét haast wel ánders stemmen zijn.