Meer stellen op jonge leeftijd uit elkaar

Van de vrouwen geboren tussen 1965 en 1970 heeft bijna 1 op de 3 vrouwen een relatiebreuk achter de rug, na een huwelijk of een samenwoonrelatie, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ligt hun geboortejaar tussen 1955 en 1960 dan is dat 1 op de 4. Van de vrouwen die in de oorlogsjaren zijn geboren, had ‘slechts’ 11 procent op veertigjarige leeftijd een relatiebreuk achter de rug.

Echtscheidingen

Huwelijken zijn in de afgelopen decennia minder stabiel gebleken: in 1971 lag het echtscheidingspercentage op 12 procent, is 2015 is dat toegenomen tot bijna 40 procent. Van de vrouwen geboren tussen 1940 en 1945 had 10 procent op 40-jarige leeftijd een echtscheiding achter de rug. Generaties die volgden hadden op deze leeftijd vaker hun huwelijk zien stranden. Van de vrouwen die in de jaren 50 zijn geboren, was 15 procent bij 40 jaar al eens gescheiden. Vrouwen die geboren zijn in de jaren 60 maakten nog iets vaker een echtscheiding mee. Daarna is het aandeel dat op 40-jarige leeftijd al eens uit de echt is gescheiden weer gedaald. De vrouwen geboren in de jaren 70 waren op dezelfde leeftijd weer ongeveer even vaak gescheiden als de vrouwen die zijn geboren in de jaren veertig. Reden hiervoor is dat vrouwen minder en later trouwen dan vroeger, en wie niet getrouwd is, kan ook geen echtscheiding hebben meegemaakt.

Minder stabiel

De kans dat mensen die trouwen uiteindelijk zullen scheiden, is ook in de afgelopen tien jaar nog gestegen. Huwelijken zijn in de afgelopen decennia dus steeds minder stabiel geworden. In 1971 lag het totale echtscheidingspercentage nog op 12 procent. In 2015 was dit toegenomen tot bijna 40 procent.

(Bron: ANP, CBS)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Het huwelijk heeft in Noord Europese landen, geen enkele betekenis meer, niet zakelijk en niet emotioneel (of je moet voor het gewin met een vermogend persoon huwen). Veel huwelijken zijn dan ook gesloten, doordat één van de twee partners materiele belangen heeft. Het is héél gemakkelijk om iemand het hoofd op hol te brengen, met romantische leugens en lekkere seks. … Kijk maar eens naar het TV programma “Opgelicht”. … Het huwelijk is eerder een last dan een lust. Het huwelijk is het meest ingrijpende contract, dat een mens kan afsluiten, waar het minst over wordt nagedacht. … Het huwelijk is een zakelijke overeenkomst, welke afgesloten wordt op emotionele basis. … Die emotionele basis, blijkt in veel gevallen drijfzand, als één van beide partners, door de mand valt als onbetrouwbaar, oneerlijk en wispelturig, of … bijbedoelingen heeft. Globaal kunnen we stellen, dat 70% van de bevolking, psychische problemen of een ontwikkelingsstoornis heeft. En als je huwt met zo iemand, kun je wachten op problemen. Je kunt je achteraf niet beroepen op, “verborgen gebreken”. Ook kun je, je niet beroepen op breken van de trouwgelofte. Contractueel zit je wel vast aan zo’n geesteszieke, leugenachtige bedrieger. En dan wordt het snel: “Trouwen is rouwen”. … Daarnaast, wordt je ook nog eens financieel benaderd. Gehuwde mensen hebben minder recht op de Sociaal-Maatschappelijke regelgeving. Gehuwden worden beiden gekort op hun bruto loon, op hun pensioen. Jammerlijk komen, nog maar 30% van de gehuwde mensen achter die nadelen, anders werd er helemaal niet meer gehuwd. Het merendeel van de bevolking huwt al helemaal niet meer. En er zijn steeds meer mensen, die ontdekken dat het huwelijk niet veel opbrengt. En de traditionele motieven, de Kerk, speelt bij steeds minder mensen een rol, nu ook de Kerk door de mand gevallen is, als kindermisbruikers, onbetrouwbaar, leugenachtig.