Waardevol leven

MAX Seniorencoach: ‘Een waardevol leven’

“Welke waarden heb je van huis uit meegekregen?” Die vraag kreeg mijn dochter tijdens haar studie gesteld om als opdracht met haar medestudenten over in gesprek te gaan. Als ze bij ons komt eten, werpt ze deze vraag dan ook op.  Ze heeft er al even over na kunnen denken en weet dat ‘zelfstandigheid’ voor haar een belangrijke waarde is,  die wij haar hebben meegegeven. Het vormt een begin van een mooi keukentafelgesprek met het gezin, waarbij we allemaal op zoek gaan naar waar wij zelf waarde aan hechten.

Eigen wil

Het klopt wat mijn dochter zegt , want wij hadden al snel door dat ze zo haar eigen willetje had en dat ze het liefst zelf alles wilde verkennen. Leren fietsen? Daar wilde ze absoluut geen hulp bij, geen zijwieltjes, maar gewoon van het één op het andere moment zelf wegfietsen. Enigszins verbaasd zagen we hoe volhardend ze dit zich had aangeleerd en wij hadden het nakijken. Vanaf dat moment stimuleerden we haar eigenlijk zoveel mogelijk zelf te doen en te ontdekken en ondersteunden we haar natuurlijk wel waar ze die hulp toch nog nodig had.

Zelfstandigheid behouden

In mijn werk als seniorencoach zie ik ook hoe belangrijk het houden van zelfstandigheid is voor veel ouderen,  zoals dat eigenlijk voor ons allemaal geldt. We willen een wandelingetje kunnen maken op een moment dat wij dat willen, eten waar we trek in hebben, mensen zien die voor ons belangrijk zijn, naar die ene kapper gaan, die precies weet hoe wij ons haar willen dragen of dat visje bij de viskraam op de vrijdagmarkt halen. Het zijn juist die verworvenheden die het leven zinvol en plezierig maken en waar we van kunnen genieten.

Waardes in het geding

Toch kan er een moment komen, dat zo’n belangrijke waarde ineens in het geding komt. Als er fysiek of mentaal problemen ontstaan, is zelfstandigheid niet meer zo vanzelfsprekend en blijken die voor ons zo ogenschijnlijk kleine, maar fijne momenten in de week ineens ingewikkeld te organiseren en kunnen makkelijk naar de achtergrond verschuiven. Dat maakt dat niet alleen de klachten ongemak geven, maar dat die er ook nog voor zorgen dat we dus niet meer zo makkelijk de dingen kunnen doen die we zo graag willen of althans niet meer zo eenvoudig als voorheen. Hoe daar dan mee om te gaan?

Waardes bijstellen

Momenteel coach ik een mevrouw voor wie zelfstandigheid niet meer zo makkelijk vol te houden is. Ze regelde altijd alles voor haar en haar gezin. Zo ondernemend als ze was, trok ze er dagelijks met haar auto of fiets op uit. Tot het lopen niet meer goed ging en ze zich genoodzaakt voelde om de hulp van anderen in te schakelen. Het valt haar zwaar haar nieuwe situatie te accepteren. We praten hier over en ook met haar ga ik in gesprek over de waarden die voor haar zo belangrijk zijn. Ze erkent dat ze het moeilijk blijft vinden om niet meer alles zelf te kunnen doen, maar als we een lijstje maken, gewoon over wat nou echt voor haar het leven zo mooi maakt, blijkt die zelfstandigheid ineens niet in het rijtje voor te komen. Voor haar staat onberispelijk bovenaan de familie en de liefde. Die hebben haar op eerdere moeilijke momenten in haar leven geholpen en al pratende krijgt ze het vertrouwen dat dit ook nu weer gaat gebeuren. Aan veel waarden zit een eigen verhaal en dat is mooi om eens te ontdekken hoe dat bij onszelf zit.

Mieke Schouten (54) schrijft over haar leven en over haar werk als MAX Seniorencoach. Komt u graag met haar in contact bel dan op werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur naar 035 – 677 0710 of neem online contact op. 

(Foto: Shutterstock)

Geef een reactie