manifest waardig ouder worden

Maatschappelijke organisaties: ‘meer waardering, welzijn en woningen nodig voor ouderen’

Een brede alliantie van maatschappelijke organisaties willen dat het volgende kabinet zich extra inzet voor de positie van ouderen in onze samenleving. In een manifest met de titel Waardig Ouder Worden 2.0 stellen vakbonden, ouderenorganisaties, woningcorporaties, vrijwilligersclubs en andere organisaties onder meer de eis dat er 1 miljard euro wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen.

Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen. Gemeenten moeten hierin een belangrijke rol spelen: zij worden verplicht om voldoende ouderenwoningen te realiseren.

Dialoog met alle generaties

Naast 1 miljard voor de bouw van nieuwe ouderenwoningen, willen de ondertekenende organisaties een ‘maatschappelijke dialoog met alle generaties’ nu ‘de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat leeftijdsgroepen tegenover elkaar zijn komen te staan’. En er moet een landelijk dekkend aanbod komen van geestelijke verzorging zodat ouderen altijd ergens terecht kunnen met hun zingevingsvragen. De overheid moet bovendien een campagne starten om mensen goed voor te bereiden op hun oude dag.

Waardig ouder worden 2.0

Het manifest is een vervolg op Waardig Ouder Worden van seniorenbond KBO-PCOB, Omroep MAX en de ChristenUnie, dat zij 4 jaar geleden presenteerden . In het nieuwe Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 (pdf) stellen de ondertekenaars dat er “goede stappen zijn gezet om de zorg voor en het welzijn van ouderen te verbeteren”, maar ook dat er “op verschillende punten echt nog een tandje bij moet. Bijvoorbeeld om voldoende betaalbare woningen te realiseren, om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen en om te zorgen dat ouderen overal in Nederland terecht kunnen met hun levensvragen.”

Ondertekenaars

Naast de initiatiefnemers van het eerste manifest ondersteunen ook Bouwend Nederland en de vereniging van Woningcorporaties Aedes het manifest, die zich daarmee ook gecommitteerd hebben aan de ambitie om meer ouderenwoningen te realiseren.

Verder is het manifest ondertekend door CNV, CGMV, de Koepel Gepensioneerden, het netwerk van oudere migranten NOOM, Alzheimer Nederland, Mantelzorg NL, Stichting Present en de Knarrenhof. De Knarrenhof is een initiatief dat al nieuwe woonvormen voor ouderen heeft gerealiseerd.

Gert-Jan Segers is maandag 14 december 2020 te gast bij Tijd voor MAX op NPO 1.

Geef een reactie