eenzaamheid ouderen

Handen ineen tegen eenzaamheid ouderen

Nederland telt steeds meer ouderen. Dat is goed nieuws, maar het kent ook een keerzijde. Want veel van die ouderen zijn vaker eenzaam. Het ministerie van Volksgezondheid, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven slaan de handen ineen om deze eenzame ouderen weer onder de mensen te brengen. 

Het sluipt erin

Eenzaamheid. Het sluipt erin. Ouderen die stoppen met werken en daardoor geen collega’s mee spreken. Het verliezen van een partner, een vriendenkring die door overlijden steeds verder uitdunt of omdat bewegen minder makkelijk gaat. Het zijn maar een paar voorbeelden van situaties die bij ouderen tot eenzaamheid kunnen leiden. Meer dan de helft van de 75-plussers geeft aan eenzaam te zijn. In Nederland gaat dat om ongeveer 700.000 mensen. Eenzaamheid leidt vaak tot psychische en lichamelijke klachten

Coalitie tegen eenzaamheid

Volgens minister Hugo de Jonge wordt eenzaamheid onder ouderen onderschat. Om hier verandering in te brengen lanceert hij coalitie tegen eenzaamheid. De Jonge heeft diverse organisaties gemobiliseerd om de handen ineen te slaan. De zogeheten Coalitie tegen eenzaamheid moet een beweging zijn die in elke gemeente te vinden is. Zo wil de coalitie dat 75-plussers in elke gemeente jaarlijks minimaal 1 keer een bezoek krijgt. De Jonge heeft deze maatregel in Rotterdam al ingevoerd toen hij daar nog wethouder was. Verder wil de coalitie gemeenten helpen meldpunten op te zetten en bedrijven alert maken op ongebruikte bankrekeningen, onbetaalde rekeningen en ongeopende post. Ook de kapper en de buschauffeur worden betrokken. Zij kunnen eenzaamheid herkennen en hier melding van maken.

Welzijnscoach

Wanneer een oudere eenzaam is kan de huisarts een verwijzing geven naar een welzijnscoach. Deze coach gaat met de oudere op zoek naar activiteiten die hem of haar gelukkig maken en helpt hen om de stappen te nemen die daarvoor nodig zijn. Daarnaast worden gemeenten gestimuleerd om cursussen te organiseren om ouderen te helpen nieuwe vriendschappen aan te gaan en groepsactiviteiten op te zetten.

Herkennen en verhelpen

Om eenzaamheid te herkennen en te verhelpen krijgen medewerkers die met ouderen werken speciale trainingen. Een aangezien veel van het werk gedaan wordt door vrijwilligers, wil de minister de regels voor deze vrijwilligers versoepelen. Vrijwilligers die met hulpbehoevende mensen werken, dus ook met ouderen, kunnen gratis een vereiste Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. Daarvoor trekt De Jonge extra geld uit. Daarnaast wil de coalitie met woningbouwverenigingen in gesprek gaan om de buurten vriendelijk te houden en aantrekkelijk om naar buiten te gaan voor een ontmoeting of een blokje om.

Eén tegen eenzaamheid

Op dinsdag 20 maart 2018 lanceert minister De Jonge het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid in Scheveningen. Het is het startsein om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een reactie