Ready2Help

Burgerhulpnetwerk Ready2Help van Rode Kruis helpt bij vermissingen en meer, zo meldt u zich aan

Sommige situaties vragen om snel handelen, door veel mensen tegelijk. Via het burgerhulpnetwerk Ready2Help van het Rode Kruis, dat inmiddels al over de 100.000 vrijwilligers telt, kunnen snel veel handen worden vrijgemaakt. Dat gaat van de hulp bij een overstroming tot het meezoeken naar vermiste personen.

Wie kan zich aanmelden voor Ready2Help?

Iedereen die in Nederland woont, 18 jaar of ouder is en een telefoonnummer en e-mailadres heeft, kan zich aanmelden voor Ready2Help. U hoeft geen speciale trainingen te volgen of vaardigheden te bezitten. Behalve in het geval van een vermissing. Bij een oproep voor Ready2Help krijgt u te horen om wat voor soort hulpactie het gaat en wat u hiervoor moet kunnen. Voor het leggen van zandzakken is bijvoorbeeld een basisconditie nodig.

We zetten hieronder op een rij waar u als deelnemer van het burgerhulpnetwerk voor kunt worden ingezet:

Hulp bij de opvang van migranten

Migranten worden op verschillende locaties in het land opgevangen. Als Ready2Helper wordt u bijvoorbeeld opgeroepen voor het inrichten van noodopvanglocaties, het serveren van maaltijden, het sorteren van kleding en het uitdelen van speelgoed.

Vermiste personen zoeken

Bij een vermissing kan de politie soms extra hulp gebruiken bij het zoeken. Waarvoor de politie Ready2Help kan inschakelen. Er worden dan vrijwilligers opgeroepen die de omgeving goed kennen. Mensen in de zoekteams krijgen een speciale training om te zorgen dat ze efficiënt en zorgvuldig te werk gaan en de politie zo goed mogelijk ondersteunen. U leert bijvoorbeeld hoe u zoekt zonder sporen uit te wissen. En hoe u met de soms heftige emoties die erbij komen kijken omgaat.

Hulp bij een overstroming

Als de waterschappen snel extra handen nodig hebben vanwege een noodsituatie, kunnen zij op hulp van Ready2Help rekenen. Vrijwilligers worden ingezet bij hoog water om zandzakken te leggen of bewoners te informeren. Bij aanhoudende droogte kunnen zij ook ondersteunen bij de inspectie van de dijken.

Actuele situaties

Ready2Help wordt ook ingezet bij andere, actuele situaties. In coronatijd is er bijvoorbeeld veelvuldig gebruik van gemaakt. Overal in het land zijn vrijwilligers in actie gekomen om de zorg te ondersteunen en kwetsbare mensen te helpen. Zo hebben ze mensen begeleid op test- en vaccinatielocaties, hebben ze mensen vervoerd die niet zelfstandig kunnen reizen en hebben ze voedselpakketten uitgedeeld.

Zo werkt Ready2Help

Als het burgerhulpnetwerk bij u in de omgeving nodig is, dan kunt u hierover worden gemaild of gebeld. U krijgt dan te horen waar het om gaat en wanneer u nodig bent. U kunt zelf kiezen of u wilt en kunt helpen. Tijdens een inzet worden Ready2Helpers begeleid door een coördinator ter plaatse. In een aantal gevallen kan het zijn dat u wordt opgeroepen voor een hulpactie die wat verder weg is. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in minder dichtbevolkte gebieden, bij een lage respons, als er meerdere hulpacties in de regio uitgevoerd worden of als er heel veel Ready2Helpers nodig zijn.

Aanmelden voor Ready2Help

U kunt zich via de website van het Rode Kruis aanmelden voor Ready2Help. Daar vindt u ook handige ‘Meest gestelde vragen’, met nog veel meer informatie over het burgerhulpnetwerk.

Luister ook naar het fragment uit Villa VdB, waar vrijwilliger Mila Dirksz vertelt over dit initiatief

(Bron: Rode Kruis, Nu.nl. Foto: ANP)

Geef een antwoord