GGD priklocatie

Geen vervoer naar een GGD priklocatie? Het Rode Kruis en meer opties om hierbij te helpen

Het Rode Kruis gaat helpen bij het vervoer naar priklocaties met het coronavaccin van de GGD. De service is bedoeld voor mensen die daar vanwege een fysieke of psychische beperking anders niet kunnen komen. Diegenen kunnen om hulp bij het vervoer vragen als ze een afspraak maken voor de inenting. Naast het Rode Kruis bestaan er ook al enkele andere alternatieven voor hulp bij vervoer naar een GGD vaccinatielocatie. 

Vervoer naar GGD priklocaties

Wie een uitnodiging krijgt voor een coronavaccinatie op een GGD-locatie kan telefonisch een afspraak maken. Tijdens het gesprek kan het vanaf volgende week aangeven worden als iemand niet zelf naar de locatie kan komen. De GGD verwijst diegenen door naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als vaststaat dat ze door een beperking geen andere vervoersmogelijkheden hebben, koppelt het VWS hen aan het Rode Kruis. Rode Kruis-hulpverleners halen deze mensen vervolgens op, begeleiden ze indien nodig in de vaccinatielocatie en brengen ze weer thuis. Dit geldt voor alle 25 veiligheidsregio’s.

Marieke van Schaik, algemeen directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Het is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk een vaccinatie kunnen krijgen. Sommige mensen kunnen vanwege een beperking zelf geen vervoer regelen. Daar kunnen wij als Rode Kruis bij helpen.”

ANWB AutoMaatje en andere alternatieven

Voor degenen die buiten de bestaande regelingen vallen is er ook al een alternatief vanuit de ANWB beschikbaar, ANWB AutoMaatje. Tegen een kleine onkostenvergoeding vervoeren vrijwilligers uit de buurt mensen met hun eigen auto. ANWB AutoMaatje is niet in elke gemeente vertegenwoordigd en de ANWB adviseert in dat geval bij de betreffende gemeente te informeren naar andere mogelijkheden. Zo zijn er verschillende vrijwillige initiatieven en organisaties. Als u al gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer, dan kunt u deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen.

Vaccineren per leeftijdsgroep

Na de 90-plussers krijgen vanaf vrijdag 29 januari 2021 zo’n 258.000 mensen in de leeftijdsgroep 85-89 jaar een uitnodiging van het RIVM voor een coronavaccinatie. Bewoners in instellingen kunnen een afspraak maken met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst als zij zelfstandig, eventueel onder begeleiding van een naaste, naar een GGD-vaccinatielocatie kunnen reizen. Anders kunnen zij ingaan op de uitnodiging van de instelling of de huisarts. Naar verwachting wordt de volgende groep van 80 tot en met 84 jaar vanaf 9 februari uitgenodigd door het RIVM. Deze groep omvat circa 400.000 mensen. Ook zij worden bij de GGD gevaccineerd.

(Bron: ANP, Rijksoverheid, ANWB, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Geef een reactie

Reactie

    Renee_ says:

    Ik heb gebeld voor m’n schoonmoeder van 89. Hou er rekening mee, dat wanneer je een afspraak voor een ander wilt maken, die persoon bij het telefoongesprek aanwezig moet zijn. Het gesprek duurde 13 (!) minuten. Voor oudere mensen bijna niet te doen. Het daadwerkelijk vaccineren duurt nog even: de afspraak kon pas vanaf 17 februari worden ingepland.