burenruzie

‘Burenruzies zijn steeds complexer’

Het aantal complexe burenruzies neemt toe. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV). Hierin staat dat getrainde buurtbemiddelaars steeds vaker in aanraking komen met mensen met psychische problemen of geëscaleerde ruzies.

Meer complexe ruzies

Het rapport gaat over 2016. In dit jaar zijn er in 1300 overlastzaken buurtbemiddelaars ingezet. Gemiddeld is er bij 20 procent van deze zaken sprake van een complexe ruzie. Volgens Bert Jannink, buurtbemiddelaar in Enschede is het oplossen van deze geëscaleerde gevallen een grote uitdaging: “Het moeilijkste is het slechten van de blokkade die door de reeds opgebouwde irritatie is ontstaan. Het gaat al lang niet meer om het conflict zelf. De irritatie is ontstaan nadat degene die overlast ervaart, geen gehoor krijgt. Dan komen er verwijten, wordt er gescholden en loopt een conflict hoog op”, vertelt hij aan website NU.nl.

Buurtbemiddelaars

Hoewel burenruzies zich soms moeilijk laten oplossen, worden toch 70 procent van de zaken door een bemiddelaar tot een goed einde gebracht. Steeds meer gemeenten bieden overigens zo’n bemiddelaar aan. Uit de inventarisatie blijkt dat 253 gemeenten zulke mensen in dienst heeft. Dat is 65 procent van alle gemeenten in Nederland. In 2008 heeft slechts 24 procent van de gemeenten de beschikking over een buurtbemiddelaar.

De stijging in het aantal buurtbemiddelaars is volgens het CCV een logisch gevolg van de invoering Wet Aanpak Woonoverlast op 1 juli 2017. Deze wet geeft burgemeesters de bevoegdheid om gedragsaanwijzing te geven aan bewoners die zorgen voor overlast.

Reden voor ruzie

Burenruzies ontstaan volgens een onderzoek van het Rechtsbijstandsverzekering Informatie Centrum uit 2016 het vaakst door geluidsoverlast. In 51 procent van alle gevallen is dit reden. Ook kinderen en verbouwingen zorgen vaak voor onderlinge irritaties. Uit dit onderzoek blijkt ook dat er in de Randstad veel vaker ruzie is onder buren dan in dunbevolkte provincies.

(Bron: ANP, CCV, Nu.nl)

Geef een antwoord

Reacties (2)

  1. Daily says:

    Het is niet zo vreemd dat er steeds meer (buren) ruzies ontstaan. Het is zeker in de grote steden veel te vol waardoor men niet meer tot rust kan komen en men veel te weinig leefruimte heeft. We hadden hier in de wijk nogal wat groen, maar nu verdwijnt dit allemaal en elk plekje wordt volgebouwd met het liefst hoogbouw. Kijk en dan ontstaat de overlast al door te veel mensen op een te kleine ruimte te plaatsen. Als er dan irritaties ontstaan dan komen zogenaamde sociaal complexbeheerders die zich a-sociaal opstellen (een uitspraak als bijvoorbeeld: ik kan niemand dwingen om schoon te maken) en de overlastgever beschermen, waardoor nog meer irritaties ontstaan bij de slachtoffers. Ook steeds meer mensen die “begeleid” moeten wonen in de wijk. Helaas is de begeleiding zwaar onvoldoende of helemaal niet aanwezig.
    Steeds vaker denk ik aan een test met ratten die ik eens zag. Er zaten ratten in een grote bak en die leefden netjes met elkaar zonder dat men elkaar lastig viel of aanviel. Op het moment dat er meer ratten werden bijgezet in de ruimte ze agressiever en vielen elkaar aan tot ze uiteindelijk elkaar zelfs opvraten. Als je nu goed kijkt wat er met mensen gebeurt dan zie je nu ook dit proces ontstaan. Eerst onenigheid, dan elkaar naar de andere wereld helpen en …..

  2. Jaimita says:

    Te veel mensen op een kluitje en dat worden er steeds meer,dus worden de problemen groter. Zie dat het aantal kinderen per gezin toeneemt