Omzet Nederlandse hotels, restaurants en cafés op recordhoogte

De omzet in de Nederlandse horeca is de afgelopen jaren meer gestegen dan in de rest van de EU. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Eurostat.

Dieptepunt

In Nederland lag de omzet in de 1e 3 maanden van 2016 24 procent boven het dieptepunt van de crisis eind 2009. In de EU steeg de omzet in dezelfde periode met gemiddeld 20 procent. Na het uitbreken van de kredietcrisis daalde de horecaomzet in Nederland meer dan in de rest van de EU, maar sinds eind 2013 ligt de omzet weer boven het niveau van voor de crisis en is sindsdien alleen maar gestegen.

Herstel

Na 2009 herstelde de horeca bijna overal weer tot op een hoger niveau dan voor de crisis. Alleen in Portugal, Griekenland en Spanje zijn de omzetten nog altijd lager. De grootste omzetstijgingen waren te vinden in België (+35 procent) en Frankrijk (+37 procent). Polen spant de kroon. Daar steeg de omzet sinds 2008 met bijna 75 procent. De horecasector is daar wel relatief klein.

Werkgelegenheid

De stijgende horecaomzet in Nederland is ook goed voor de werkgelegenheid. Het aantal werkenden in de horeca is gestegen van 344.000 in 2008 naar 374.000 in 2014. Dat is ongeveer 4,3 procent van alle werkzame personen. In de rest van Europa lopen deze percentages sterk uiteen. Zo is de horeca in Cyprus een zeer belangrijke bedrijfstak gemeten naar werkenden (10,9 procent). Dat is ook het geval in traditionele vakantielanden als Griekenland (7,6 procent), Spanje (7,6 procent), Portugal (5,9 procent) en Italië (5,7 procent). Roemenië (2,0 procent), Polen (2,1 procent), Litouwen (2,5 procent) en Letland (3,2 procent) scoren juist lager.

(Bron: CBS)

Geef een antwoord