Zijn uw opladers wel veilig?

Een derde van de 41 USB-laders die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in het voorjaar van 2016 heeft onderzocht vertoont gebreken. 10 van de 12 laders vertonen zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand, zo blijkt uit het onderzoek.

Veiligheid niet gegarandeerd

12 USB-laders voldoen wel aan de technische eisen, maar daarbij ontbreekt technische documentatie waardoor de veiligheid van de laders niet kan worden gegarandeerd. In totaal voldeden dus 24 USB-laders, meer dan de helft, niet aan de gestelde eisen. De NVWA heeft de verkoop van deze 24 laders verboden. Op de website van de NVWA staat een lijst met merken en artikelnummers van adapters die u kunt raadplegen.

Kortsluiting of brand

De NVWA heeft 41 USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en relevante delen van de technische documentatie. De focus bij dit onderzoek lag vooral op het type USB-lader 230V, de zogenoemde ‘direct plug-in adapters’. Dat zijn opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt. Het risico van deze laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting kan ontstaan, waardoor de lader heet wordt en smelt of zelfs in brand kan vliegen. Er kan hierdoor een explosie of brand ontstaan en gebruikers kunnen een elektrische schok krijgen bij aanraking.

Wettelijke eisen

USB-laders zijn elektrotechnische producten waarop de laagspanningsrichtlijn en de Warenwet van toepassing zijn. Dit betekent onder andere dat ze geen gevaar op mogen leveren voor de veiligheid en gezondheid van de mens. De afgelopen jaren verschenen er in de media echter meerdere malen meldingen van ontploffende of verbrande USB-laders. Ook bij de NVWA en de Europese Commissie kwamen klachten binnen over onveilige USB-laders. Dat was voor de NVWA aanleiding om een breder onderzoek te doen naar de veiligheid van deze laders.

Benieuwd of uw laders wel veilig zijn? Bekijk de lijst op de website van NVWA.

Geef een reactie