Steeds meer mensen ondertekenen vuurwerkmanifest

Meer dan 800 organisaties en 31.000 particulieren hebben online het Vuurwerkmanifest ondertekend. De doelstelling van het manifest is een verbod op consumentenvuurwerk. Eind januari stond de teller nog op 680 organisaties en 27.000 particulieren.

Minder letsel

Het manifest begon in 2014 als een initiatief van een aantal patiëntenorganisaties, vooral gericht op oogzorg. Op de site van het manifest lezen we: “Wij zijn ervan overtuigd dat alleen een verbod op consumentenvuurwerk ervoor kan zorgen dat er steeds minder letsels door vuurwerk worden veroorzaakt. Het in stand houden van de huidige wijze van de viering van Oud en Nieuw staat niet in verhouding tot de letsels, de schade, de veiligheidsproblemen en de maatschappelijke overlast die vuurwerk tot gevolg heeft. Wij zijn van mening dat vuurwerk alleen in handen van professionals mag komen.”

Niet alleen voor de zorg

Vorig jaar sloten naast zorgorganisaties ook een aantal andere organisaties zich bij het manifest aan zoals de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, het Koninklijke Nederlandse Geleidehonden Fonds en politieke partijen als de Partij voor de Dieren en 50PLUS.

Professionele vuurwerkshows

De bedenkers van het manifest zijn niet tegen vuurwerk. “Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van het kijken naar vuurwerk, maar wél op een veilige manier. Gezien de vele letsels door vuurwerk en de invloed daarvan op de verdere levens van de getroffenen en de maatschappelijke gevolgen, spreken wij ons dan ook uit voor een verbod op vuurwerk afgestoken door consumenten,” zo lezen we op de site.

Meer handtekeningen

“Nu de tijd van het jaar is aangebroken dat mensen weer met vuurwerk te maken krijgen, neemt het aantal aanmeldingen weer toe”, zegt Maaike van Zuilen van Vuurwerkmanifest.nl. Het Vuurwerkmanifest was van plan begin dit jaar de circa 27.000 handtekeningen in Den Haag aan te bieden. Dat is echter nooit gebeurd. “De politieke partijen waren daar nog niet echt aan toe”, zegt Van Zuilen. “En we vinden het eigenlijk ook veel mooier als het initiatief van de burgers zelf afkomt, zoals nu gebeurt. Steeds meer mensen delen uit zichzelf ons manifest op sociale media.” De initiatiefnemers zijn verder ook een beetje angstig om er een politieke kwestie van te maken. “We willen voorkomen dat mensen gaan denken: nou hebben we eerst die hele zwartepietendiscussie gehad en dan komen ze nu weer met dat gezeur over vuurwerk.”

(Bron: NOS)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Stoppen met die achterlijke traditie. … Ik verbaas me al tientallen jaren, over de gekte in december, om vuurwerk af te steken. Vaak op hetzelfde moment als dat er bommen en granaten worden gegooid op woonwijken. … Mensen lijken wel geestelijk gestoord, om plezier te beleven aan geweld en agressie. … En dan heb ik het, nog niet op de vele ongelukken, die elk jaar gebeuren: Hele vuurwerkbedrijven ontploffen, elk jaar, met tientallen doden en honderden verminkten. En dan het afsteken zelf door de miljoenen zwakbegaafden, overal ter wereld, die plezier beleven aan luchtvervuiling en geluidoverlast. Op één nacht, wordt er weer voor miljarden materiele schade aangericht, naast alle leed van doden en gewonden. Stop met dit ziek gedrag. …