asbest

Risico asbest veel kleiner dan gedacht, kosten verwijdering vaak niet in verhouding

Al langer wordt betoogd dat asbestverwijdering in veel gevallen goedkoper kan en nu is er ook wetenschappelijk bewijs. Het verwijderen van asbest en wonen en werken in een gebouw met asbest blijkt veel minder riskant voor de gezondheid dan tot nu toe is aangenomen. In veel gevallen zijn de gezondheidsrisico’s verwaarloosbaar en is het gebruik van extreme beschermingsmiddelen onnodig.

Asbestverwijdering kan in veel gevallen een stuk goedkoper

Deze conclusie stellen onder meer TNO, de Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes. Tot nu toe is er altijd van uitgegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zijn. “Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico”, concludeert Aedes. De aangesloten corporaties dringen er bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) op aan om het beleid aan te passen. De woningcorporaties denken met dit onderzoek in de hand dat asbestverwijdering in veel gevallen een stuk goedkoper kan worden uitgevoerd.

Risico bij asbestdaken heel klein

Volgens Aedes lopen saneerders die elke dag plafondplaten met niet-hechtgebonden asbest slopen een hoog blootstellingsrisico: “In deze situatie is het van belang dat de juiste beschermingsmaatregelen worden genomen en het huidig asbestbeschermingsbeleid is voor deze situatie terecht streng,” aldus Aedes. In veel andere onderzochte situaties zijn de risico’s volgens de vereniging verwaarloosbaar en zijn beschermingsmaatregelen niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld bij brand waarbij asbest vrijkomt en wonen of werken in een gebouw met asbest. Ook bij het verwijderen van asbestcementdaken blijkt het gezondheidsrisico heel klein. Dat kan volgens de onderzoekers dus prima zonder vergaande beschermingsmaatregelen.

Ten onrechte angst aanjagen

De woningcorporaties vinden dat de huidige praktijk is doorgeslagen. Als de regels voor asbestsanering worden aangepast, kan dat tientallen miljoenen euro’s schelen. Professor Ira Helsloot, één van de onderzoekers, zegt tegenover de NOS dat de sector ten onrechte angst aanjaagt: “Het is bijna een bewuste leugen als je tegen de samenleving zegt ‘van één vezeltje asbest kun je kanker krijgen’. Want dan laat je de kansberekening buiten beschouwing. Als je een week lang door een dichte asbestmist loopt, is het risico gelijk aan het roken van een paar pakjes sigaretten. Dat is niet gezond en moet je niet doen, maar niemand raakt er totaal van in de stress.”

Reactie vanuit de branchevereniging

Branchevereniging VAVB voor bedrijven die asbest verwijderen is het niet eens met de conclusies van het onderzoek en zegt dat goede bescherming altijd nodig is. “Niet nu centen besparen en straks veel duurder uit zijn door allerlei gezondheidsclaims”, reageert voorzitter Leo Veldhuis. “Asbest is en blijft een gevaarlijk, kankerverwekkend product. Wij hebben verantwoordelijkheid voor de mensen die er mee werken. Er zijn nu eenmaal risicoklassen die moeten worden gehanteerd.” In Nederland werken zo’n 5000 asbestsaneerders en toezichthouders, zowel zelfstandigen als bedrijven. Een groot deel daarvan is aangesloten bij de VAVB.

Tweede Kamer

Woensdag 6 maart 2019 praat de Tweede Kamer over het asbestbeleid.

Lees ook: financiële zorgen door asbestsanering woonhuizen.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie