Milieu Centraal pakt wildgroei keurmerken aan

Door alle verschillende keurmerken op voedsel zien consumenten door de bomen het bos niet meer. Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal gaat daar nu orde in aanbrengen. Met een nieuwe beoordelingssystematiek beoordeelt de voorlichtingsorganisatie keurmerken en logo’s de komende maanden op betrouwbaarheid, transparantie en ambitieniveau op duurzaamheid.

Hulpmiddel

Ambachtelijk, Beter leven, EKO, UTZ, Prima keuze en vele andere keurmerken treffen we tegenwoordig op onze voedingsproducten aan. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel voor het maken van een duurzame of gezonde keuze. En geven bijvoorbeeld aan dat het product is gemaakt met extra aandacht voor het milieu of dierenwelzijn. Ze kunnen ook aangeven dat het product is toegestaan in een bepaald voedingspatroon. Keurmerken voor eten en drinken staan meestal in de vorm van een herkenbaar logo op de verpakking, maar het worden er steeds meer en Milieu Centraal gaat daar nu orde in aanbrengen.

Betrouwbaar hulpmiddel

De beoordelingssystematiek die daarvoor gebruikt wordt, heeft Milieu Centraal ontwikkeld met overheid, wetenschap, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Het moet ervoor zorgen dat de verwarring door de wildgroei van keurmerken verdwijnt, zodat keurmerken daadwerkelijk een betrouwbaar hulpmiddel worden voor consumenten om een duurzame keuze te maken.

Hebben keurmerken invloed op de keuzes die u bij het kopen van levensmiddelen maakt?

(Bron: Milieu Centraal, voedingscentrum.nl en levensmiddelenkrant.nl)

Geef een reactie