AOW

Meldpunt: niet kunnen rondkomen van alleen AOW

Honderdduizenden huishoudens die moeten rondkomen van alleen AOW, al dan niet aangevuld met een klein pensioen, hebben het financieel zwaar. Stijgende huren, toenemende zorgkosten en een hogere belasting op de dagelijkse boodschappen drukken op het karige budget. De schaamte onder deze groep is groot. Het is te zien in Meldpunt op vrijdag 19 april 2019.

Meer dan de helft budget gaat op aan vaste lasten

De AOW zou voldoende moeten zijn voor een basisbestaan, maar zonder een behoorlijk aanvullend pensioen is daarvan geen sprake. Hoewel het Nederland economisch voor de wind gaat, is er een groep AOW’ers die hiervan niet meeprofiteert. Economisch onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek heeft eind 2017 gesteld dat 176.000 huishoudens met alleen AOW een zwakke inkomenspositie hebben. De onderzoekers stellen nu dat deze groep tot over de 200.000 is gegroeid vanwege de toegenomen vaste lasten. Volgens het instituut voor budgetvoorlichting Nibud gaat bij de laagste inkomensgroepen meer dan de helft van het budget op aan vaste lasten. Zij kunnen zich geen tegenslagen permitteren en hebben daar zorgen over.

Zuinig leven

De 81-jarige Jet Pennings uit Gemert is gewend om zuinig te leven. Ze heeft geen pensioen opgebouwd, maar probeert met alleen haar AOW-uitkering rond te komen. Dat lukt haar, maar ze ligt soms ook wakker van de geldzorgen: wat als er iets in huis kapot gaat? Hans van Dijk is cliëntondersteuner bij ouderenbond KBO Brabant. Hij helpt ouderen met hun huishoudboekje. Van Dijk ziet een groeiende groep ouderen die er door de toenemende vaste lasten financieel niet meer uitkomt. Martin Visser, econoom en financieel journalist van De Telegraaf herkent de signalen ook. Hij stelt dat de cijfers van het Centraal Planbureau en het Nibud te algemeen zijn, waardoor deze groeiende groep AOW’ers met financiële problemen buiten beeld blijft.

Verder in Meldpunt

MAX Ombudsman Rogier de Haan springt in de bres voor een aantal klanten van ING die door hun bank gedwongen worden om digitaal te bankieren. Zij hebben in het verleden een machtiging gegeven voor de maandelijkse afschrijving van 35 euro om hun servicekosten te betalen. Maar nu de servicekosten onlangs met 5 euro zijn gestegen, moet ook de machtiging worden verhoogd. Volgens ING kan dit alleen via het internet, maar deze klanten hebben geen computer. Rogier de Haan vindt dat ING deze mensen moet helpen en haalt verhaal bij de bank.

Meldpunt, vrijdag 19 april 2019 om 19.10 uur op NPO 2.

Geef een reactie

Reacties (10)

  oosterwijck says:

  Natuurlijk kun je niet rondkomen van alleen AOW. Daar wordt al zeker 10 jaar over gesproken, door tal van wijsneuzen. Maar het blijft bij alleen spreken. Er wordt niets aan veranderd. AOW’ers zitten op bijstandsniveau en die groep kan ook niet rondkomen en ook daar wordt al minstens 10 jaar over gesproken, zonder dat er iets veranderd. Deze week zag ik een aangetrouwde prinses, in een TV programma, die weer een nieuwe bezigheid heeft gevonden om gezellig mee te praten over het probleem van armoede en er tevens goed aan te verdienen. Haar andere hobby kinderboeken schrijven en voorlezen begint natuurlijk te vervelen. Allemaal heel leuk en boeiend, maar doe eens wat aan dat probleem. Zorg dat bejaarden met alleen AOW en ook de bijstandgerechtigden (bijstandverplichtigden) nu eens snel minstens 10% maar liever nog 20% erbij krijgen.

   B.Harmsen says:

   Ik verzorg voor een oudere iemand de administratie en ze kan met de AOW en de toeslagen redelijk rondkomen en gaat ook nog op vakantie in het voorjaar en in het najaar.

   Kwestie van bewuste keuzes maken en op de aanbiedingen etc. letten.

   Wat die aangetrouwde prinses betreft petje af voor wat zij zoal doet en wil dit niet een hobby noemen waar een positieve bijdrage en zij heeft geen invloed op wat de politiek beslist en de hoogte van de AOW etc..

  Klaasvaak says:

  Ik snap het verhaal van de marconist niet: volgens mij waren die destijds in dienst van Radio Holland en bouwden daar oensioen op. Verder werd vroeger ook verteld dat het vestigen in het buiten land elk jaar 2% aow opbouw kostte en je je vrijwillig kon bijverzekeren.
  Indien dat niet gebeurd is heeft er destijds zich een voordeel voorgedaan, en waar is het RH pensioen dan ???

  KeesKees says:

  Het is oneerlijk verdeeld als je als AOW-er met een vrouw die jonger is woont en dat zij geen werk kan vinden. Krig ik AOW alsof ik samen woon met iemand die ook AOW ontvang ca 700 euro. Als ik alleen woon zou ik ca 1100 euro ontvangen. Ik heb nog studerende kinderen thuis. Mijn vraag is waarom wordt de alleenstaande AOW uitkering niet omgezet naar alleen verdiener AOW uitkering. Zou naar mijn mening veel eerlijker zijn. Overgens ik moet er niet aan denken om alleen met een AOW uitkering rond te moeten komen. Dat is zonder toeslagen onmogelijk en zeker als je samen met een jongere vrouw of man samenwoont.

   Xxl says:

   Klopt,belachelijke situatie scheiden is voor ons straks de oplossing

  Ronstapper says:

  Wat ik verder wil opmerken, als je alleen AOW krijgt tzt.
  Als je tijdje niet in NL woonde, wordt je gekort ook al heb uitkering uit Nl.
  Begin je met een gat, omdat je geen AOW krijgt als na 1950 geboren was.
  Heb je tekort als je een jongere vrouw hebt, ook al heeft ze bijna geen inkomen.
  Dus zodra ik over anderhalfjaar mijn AOW krijg, dan begin ik al negatief en lang geen inkomen van boven 1000 €, verre van…..

   B.Harmsen says:

   Ik heb zelf ruim twee jaar in het buitenland gewerkt/gewoond en mij gewoon vrijwillig verzekerd en de premie betaald en zodoende geen korting.

   U heeft dit niet gedaan en dus deze premie apart gezet neem ik aan en is intussen een leuk bedrag geworden om de korting aan te vullen.

   Wat de jongere echtgenot zie mijn opmerking elders.

  annieenger says:

  klopt is al zo lang …schandalig.dat er voor de gewone man niets meer gedaan wordt; alleen kenbaar maken en that,s.it.

  B.Harmsen says:

  Geacht hr. KeesKees ik mag toch aannemen dat je al sinds 1996 wist dat vanaf 01-01-2015 de AOW op de huidige manier werd uitbetaald en je dus een zee van tijd had om passende voorzorgmaatregelingen te treffen zodat het tijdvak kon overbruggen tot de partner ook AOW kreeg.

  Zwartjes says:

  Weet je het verbaasd mij een beetje dat mevr niet met 1600 euro in de maand rond kan komen. Ik zelf zit op bijstands niveau 950 euro in de maand ben ziek op psychisch vlak. Hoe denkt mevr hoe ik er van rond moet zien te komen? Ik houdt niks over en kan ook niet sparen zoals mevr die wel kan
  met 1600 euro in de maand volgens haar lijstje. Ik verstook ook amper elektriceteit en gas en zit elke winter onder een deken ondanks dat het zo goed gaat in deze maatschappij heb ik er geen cent bij gekregen. En daar komt nog bij dat alles duurder is geworden ook daar profiteer ik nergens van. Ik moet noodgedwongen een baan gaan zoeken terwijl ik nog lang niet in orde ben en 55 jaar oud en uit de zorg twee jaar geleden wegbezuinigd en ja kom er maar weer eens in. Ik heb het geprobeerd vorige maand in de zorg terug te keren. En dat lukte mij totaal niet meer met al die veel te hoge stress en wat je allemaal wel niet moest doen aan werkzaamheden. Ben dus in de proefperiode weggestuurd omdat iedereen zag dat het mij niet lukte. Dus ik ben nog wel steeds ziek maar omdat ik straks vrees dat ik mijn huis uit moet omdat de huren ook ter hemel rijzen en ja waar moet ik heen zonder geld te hebben kunnen sparen ondanks de toeslagen die ik krijg ook nog. En waar is nog een betaalbare woning dan voor mij rond de vierhonderd euro ja in een achterstandswijk in en klein flatje en op de lange wachtlijst staan erbij. Sorry dat ik het nogmaals zeg dat ik dan graag die 1600 euro van mevr graag had willen hebben. Zullen we ruilen mevr?
  Ik kan er een beetje boos over worden.!!! Vooral gezien mijn zorgen dan ik krijg er steeds meer bij stress en slapeloze nachten van hoe moet dat straks en hoe kom ik nog aan een andere baan en lukte het me nog wel etc etc….. Ik schaam dat ik in dit land woon ja waar geld zat is waar ik niet van profiteer het is eerder verrek maar en niemand die een poot uitsteekt zeggen ze dat ouderen eenzaam zijn en ik dan????? Als alleenstaande 55 jaar heb wel een partner maar die woont niet bij mij omdat dat ook niet kan. Dus ik ben helemaal op mezelf aan gewezen. Daar wordt ook niet eens aandacht dat mensen van mijn leeftijd eenzaam kunnen zijn wel de ouderen maar ik niet.