ABP

In Meldpunt: MAX Ombudsman bereidt collectieve claim ABP voor

De MAX Ombudsman bereidt een collectieve claim voor om een terugvorderingsactie van pensioenfonds ABP te voorkomen. Circa 700 gepensioneerden krijgen door een fout de afgelopen jaren te veel pensioen. ABP wil dat geld, in totaal 3 miljoen euro, terug. De MAX Ombudsman en tientallen gedupeerden zijn van plan dit gezamenlijk aan te vechten bij de rechter, zo vertellen zij in Meldpunt

Terugbetalen

In de uitzending van 1 maart 2019 brengt Meldpunt het nieuws dat ABP is begonnen met het inhouden van het te veel uitgekeerde pensioengeld. Tientallen gepensioneerden die hierover een brief van ABP hebben ontvangen, melden zich bij de MAX Ombudsman. Door een fout van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is sinds december 2014 onterecht een partneraanvulling toegekend. De bedragen lopen op tot soms 20.000 euro per persoon. ABP wil dat zij dit van een verlaagd pensioen terugbetalen.

Niet redelijk

MAX Ombudsman Rogier de Haan vindt dit niet redelijk en wil dat een rechter hierover uitspraak doet. Na de uitzending ontving hij tientallen brieven, mails en telefoontjes van gedupeerden. Met hen bereidt hij een collectieve claim voor. “ABP zadelt hen ineens op met een enorme schuld. Ik heb veel mensen gesproken die hierdoor in financiële problemen terechtkomen. Je zou van je eigen pensioenfonds toch iets anders mogen verwachten”, aldus De Haan.

Advocaat Jim Kaldenberg van advocatenkantoor Delissen Martens ondersteunt de actie van de MAX Ombudsman. Hij heeft goede hoop op een positief resultaat. Kaldenberg: “Eerdere uitspraken van rechters in vergelijkbare zaken laten zien dat uitgekeerde bedragen niet zo maar mogen worden teruggevorderd. De verrekening die ABP wil doorvoeren is volgens mij dan ook niet rechtsgeldig.”

Verder in Meldpunt

Grote verwarring rond WOZ-waarden van woonhuizen. Hoe kan het dat bijna dezelfde woningen een totaal andere WOZ-waarde hebben? Wie bezwaar aantekent, maakt kans op een lagere WOZ en daardoor lagere lokale lasten. Wie dat niet doet, betaalt te veel. Is dat wel terecht? En kan dat niet anders? Daarover Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis.

Meldpunt is te zien op vrijdag 15 maart 2019 om 19.10 uur bij MAX op NPO 2. Wilt u meepraten over het programma of wilt u een klacht melden, dat kan op de website van Meldpunt.

Geef een antwoord

Reacties (7)

 1. oosterwijck says:

  Het wordt tijd dat de loonslaven in Nederland, de pensioenfondsen duidelijk maken dat de loonslaven eigenaar zijn van de ingelegde gelden, en niet de pensioenfondsen. Dus pensioenfondsen: vraag de deelnemers om raad. Denk niet dat jullie de dienst uit kunnen maken. In dit geval. is de SVB verantwoordelijk en moet daar het tekort worden teruggehaald. Ook de opmerking van, Anak Asli, dat het geroofde kapitaal door Lubbers en Balkenende, terugbetaald moet worden, is geheel op zijn plaats. Ook de 750 miljoen, die ABP directeur Mason kado kreeg voor de overdekte tennishallen van zijn zoon (als zwijggeld voor de roof van Lubbers), moeten terug betaald worden. En dan nog even een opmerking over de dekkingsgraad: Die is ruim voldoende voor de komende 50 jaar, al zou er geen cent meer ingelegd worden. Dus met een als maar groeiende inleg, wordt de dekkingsgraad alleen maar beter.

 2. B.Harmsen says:

  Beste oosterwijck.

  Kom nu eens met een ander verhaal en verval niet in herhaling.

  Heb trouwens begrepen dat U geen pensioen heeft opgebouwd of ontvangt van het ABP.

  Trouwens de loonslaven kunnen zich verkiesbaar stellen of op iemand stemmen die heb vertegenwoordigd in het pensioenfonds.

  1. Hanneman says:

   Naar mijn idee zou meneer Oosterwijck niets liever doen. Een ander verhaal. En dan misschien ook in wat andere bewoordingen. Ik ben het nooit eens met de term “loonslaven”. Klinkt wat te zeer als was het dat iedereen die werkt een slaaf zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Ik werk en krijg loon. Ik werk omdat ik dat graag wil, omdat ik een heel aardige baan heb waarmee ik me dienstbaar wil maken aan de lijfeigenen van de zorgverzekeraars en gemeenten. Op microscopisch niveau weliswaar maar dat is voor mij en m’n bordje voldoende. Maar voor dat “andere verhaal” waartoe meneer – of mevrouw – een verzoek doet is niet veel ruimte. Meneer Oosterwijck geeft áf op de huidige stand van zaken, waar het de pensioenen betreft, omdat hij, door die stand, daartoe wordt uitgenodigd. Je hoeft geen dossierkenner of politicus te zijn om te zien dat hij alle reden tot klagen heeft. De uitzendingen van “Zwarte Zwanen” geven hem een bepaald soort gelijk. Het is niet voor niets dat vandaag onze medische, politie en veiligheidsmensen in een protestactie van zesenzestig per uur in een lange stoet naar Den Haag rijden. De bedenkbare stoet van zorgverleners, karavaan van het onderwijs komen er niet, die kwesties worden door Rutte en zijn medestanders “over de verkiezingen heengetild”. Werknemers in deze sectoren zijn maar zelden als slaafs te rubriceren. Het zijn in de regel zeer positief ingestelde, gemotiveerde werknemers. Meneer Oosterwijck heeft het met hen zeer goed vóór. Kómt op voor de beroepsbevolking, stáát óp tegen de bezitsbevolking. Als meneer – of mevrouw dus – Harmsen meent dat door zich verkiesbaar te stellen pensioen”deelnemers” voor zichzelf een betere situatie zouden kunnen regelen dan ben ik het niet met hem eens. Die “Zwarte Zwanen” zou u toch eens moeten bekijken. Er is een heel substantieel deel van de bevolking dat al minstens drie kabinetten lang SNAKT naar andere politiek. Maar door de wijze van opereren heeft de VVD steeds de “democratie” aan haar kant. Door in een regeerakkoord vast te leggen dat er geen overspelposters aan de snelweg mogen worden geplaatst, vanwege de deelname van christenen aan het kabinet en in ruil daarvoor een voordeel voor grote bedrijven binnen te halen. Door zich probleemloos te omringen met charlatans en leugenaars die, als de VVD buit is binnengehaald, vertrekken naar megabedrijven en plaatsnemen op burgemeesterstoelen. Door slap gezwets over een breekbaar vaasje en oproepen om “naast elkaar” te staan te bezigen terwijl de achterkamertjes gevuld zijn met nog veel meer ambitieuze plannen en politici, van plan met het échte porselein te smijten en mensen juist tegenover elkaar te plaatsen. Want de zorg, het onderwijs, de huisvesting, werkgelegenheid, klimaat, tolerantie en leefbaarheid hebben en houden het nakijken. Dekker, Slob, enfin, de hele rij nietsnutten, voldoen voor het functioneren van het zoveelste VVD kabinet maar dat is het dan.

 3. Ronny van der Maaten says:

  Dit is natuurlijk een hartstikke goede actie van de Max Ombudsman maar ik denk dat we als gepensioneerden op een veel breder terrein actie moeten voeren en dat kan tegenwoordig gewoon van achter je laptop of computer.
  Een mooie stap zou zijn om actie te gaan voeren voor indexatie en tegen kortingen.
  Bij het berekenen van de pensioenreserves wordt alleen maar gekeken naar de extreem lage rekenrente en niet naar de echte veel hogere rendementen van de pensioenfondsen. Ik zou willen pleiten voor een collectieve claim op de gemiste indexatie bedragen. Ik ben begonnen met een privé actie via pensioenclaim.com, maar het gaat natuurlijk veel beter werken wanneer we dit collectief zouden gaan doen. Maar ik zouzeggen kijk eens op die site voor meer uitleg en een claim brief.

 4. oosterwijck says:

  Ik heb de site pensioenclaim.com bezocht en het formulier ingevuld. Ik ben niet zeker of het formulier in goede orde ontvangen is.

 5. oosterwijck says:

  Een ander verhaal? … Andere bewoordingen? … Zolang de overheid niet met een ander verhaal komt, en maar blijft herhalen dat er uitgegaan moet worden van de rekenrente, kom ik steeds weer met hetzelfde verhaal. De heer Harmsen kan beter de overheid, terechtwijzen, in plaats van iemand die opkomt voor het belang van de loontrekkers. … Daar is dan een andere benaming, voor een verslaafde. Let wel: de bevolking is verslaafd gemaakt aan geld. Zozeer zelfs, dat mensen hun levensgeluk, hun gezondheid en hun vrijheid opgeven om achter geld aan te jagen. Zonder geld ben je niets,ben je niemand en kun je geen kant op. Is dit dan niet een verslaving? … Zolang de overheid maar blijft herhalen dat de pensioenpot niet toereikend is, blijf ik bij mijn zelfde bewoordingen. Ik blijf benadrukken, dat de overheid, de afgeroomde pensioenpot, moet bijvullen, nu de overheid zelf verklaard, dat er te weinig in de pensioenpot zit. Het is zéér belangrijk dat alle pensioengerechtigden opstaan tegen deze misleiding en zich verenigen in een protest.

 6. GvAsseldonk says:

  Aan de andere kant:
  Mijn vrouw en ik hebben 4-jarenlang te weinig pensioen ontvangen en daar een terugbetaling over mogen krijgen.
  Netjes van het ABP, zou je zeggen, ware het niet dat zij de wettelijke rente over dat bedrag niet uitkeerden. Pas na een schrijven mijnerzijds kregen we de rente alsnog uitgekeerd.
  Dus…. mocht je bij de gelukkigen behoren die een teruggave kregen, sta altijd op de uitbetaling van de rente.
  In ons geval zo’n €1100…. Best de moeite waard.